deutch deutch
MASTERsil? / Chemie pro velk? baz?ny

Naše produkty

ZOBRAZENÍ: obrázkové tabulkové
ŘADIT DLE: názvu ceny

Chlornan sodn?

CHLORNAN SODN? STABILIZOVAN? pro pravideln? d?vkov?n? chloru do baz?nu, napo. pomoc? automatick?ch d?vkovaeu

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: kanystr
Dostupná balení: 10 kg
Doporučená cena: 200 Kč bez DPH
Cena: 230 Kč s DPH / 190 Kč bez DPH
Detail výrobku

Chlornan sodn?

CHLORNAN SODN? STABILIZOVAN? pro pravideln? d?vkov?n? chloru do baz?nu, napo. pomoc? automatick?ch d?vkovaeu

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: kanystr
Dostupná balení: 35 kg
Doporučená cena: 590 Kč bez DPH
Cena: 678 Kč s DPH / 561 Kč bez DPH
Detail výrobku

Chlornan sodn?

CHLORNAN SODN? STABILIZOVAN? pro pravideln? d?vkov?n? chloru do baz?nu, napo. pomoc? automatick?ch d?vkovaeu

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: kanystr
Dostupná balení: 60 kg
Doporučená cena: 1 010 Kč bez DPH
Cena: 1 161 Kč s DPH / 960 Kč bez DPH
Detail výrobku

pH m?nus

pH? je po?pravek pro zvy?ov?n? kyselosti (sn??en? pH) baz?nov? vody. Voda ke koup?n? m? m?t hodnotu pH 7,2?7,6. V tomto rozmez? je zaji?tino nejlep?? pusoben? ostatn?ch po?pravku pro o?etoov?n? baz?nov? vody a t?m jej? zdravotn? nez?vadnost.

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: kanystr
Dostupná balení: 35 kg
Doporučená cena: 628 Kč bez DPH
Cena: 722 Kč s DPH / 597 Kč bez DPH
Detail výrobku

pH plus

pH+ je po?pravek pro sni?ov?n? kyselosti (zv??en? pH) baz?nov? vody. Voda ke koup?n? m? m?t hodnotu pH 7,2?7,6. V tomto rozmez? je zaji?tino nejlep?? pusoben? ostatn?ch po?pravku pro o?etoov?n? baz?nov? vody a t?m jej? zdravotn? nez?vadnost.

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: kanystr
Dostupná balení: 35 kg
Doporučená cena: 929 Kč bez DPH
Cena: 1 068 Kč s DPH / 883 Kč bez DPH
Detail výrobku

Algicid

Algicid je po?pravek pro prevenci a likvidaci vodn?ch oas v baz?nov? vodi. Spolehlivi ?einkuje a chr?n? tam, kde velk? zat??en? baz?nov? vody spolu s dal??mi faktory, jako je toeba vy??? teplota a dostatek sluneen?ho z?oen?, vytv?o? po?zniv? podm?nky pro v?skyt oas. Pou??vejte biocidn? po?pravky bezpeeni. Poed pou?it?m si v?dy poeetite ?daje na obalu a poipojen? informace o po?pravku.

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: kanystr
Dostupná balení: 30 kg
Doporučená cena: 5 155 Kč bez DPH
Cena: 5 926 Kč s DPH / 4 897 Kč bez DPH
Detail výrobku

Po?pravek proti oas

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: kanystr
Dostupná balení: 30 kg
Doporučená cena: 3 380 Kč bez DPH
Cena: 3 885 Kč s DPH / 3 211 Kč bez DPH
Detail výrobku

Koi??

Je tekut? anorganick? po?pravek pro ?pravu vody v baz?nu. Vyvloekuje (vysr???) i velmi jemn? rozpt?len? e?stice do shluku, kter? lze snadno zachytit v p?skov?m filtru pomoc? vysavaee nebo prubi?nou filtrac? baz?nov? vody.

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: kanystr
Dostupná balení: 35 kg
Doporučená cena: 1 487 Kč bez DPH
Cena: 1 709 Kč s DPH / 1 413 Kč bez DPH
Detail výrobku

Blok?tor tvrdosti

Tekut? po?pravek pro o?etoen? mineralizovan? (napo. studnien?) baz?nov? vody. Po?pravek zablokuje miner?ly zpusobuj?c? tvrdost vody a po?padni rozpu?tin? kovy zpusobuj?c? z?kal (napo. ?elezo, mangan) do stabiln?ho komplexu. Takto o?etoen? voda nevytv?o? usazeniny ani z?kal.

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: kanystr
Dostupná balení: 30 kg
Doporučená cena: 3 095 Kč bez DPH
Cena: 3 558 Kč s DPH / 2 940 Kč bez DPH
Detail výrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
VĂ­ce
1.1.2016