deutch deutch
MASTERsil? / Jez?rkov? chemie
Jez?rkov? chemie

P?ee o vodu v po?rodn?ch n?dr??ch, koupac?ch i okrasn?ch vodn?ch ploch?ch, poedstavuje na rozd?l od baz?nu zcela nezbytnou kombinaci mechanick?ch - filtraen?ch, technick?ch (UV lamp) a bilologicko-chemick?ch procesu. Ke ka?d?mu jez?rku je proto nutn? poistupovat individu?lni, ji? poi jeho pl?nov?n? a zakl?d?n?. Z?kladem kvalitn?, eist? vody v po?rodn?ch biotopech je zaji?tin? dostateen?ho a pravideln?ho eistin?, provzdu?oov?n? a filtrace, vhodn? osazen? rostlinami, odstraoov?n?m usazenin a kalu a odpov?daj?c? p?ee o vodu a jej? rovnov?hu.

Naöe produkty

ZOBRAZENÕ: obrŠzkovť tabulkovť
ōADIT DLE: nŠzvu ceny

?dr?ba / eistie BIO jez?rek

?dr?ba Bio Jez?rek je vysoce ?einn?, vyv??en? smis enzymu a bakteri? pro ei?tin? a ?dr?bu jez?rek a biotopu s po?tomnost? vodn?ch rostlin a ?ivoeichu. Rozkl?d? neeistoty a sni?uje obsah ?ivin pro rust oas a t?m projasouje vodu a nastavuje biologickou rovnov?hu. Organick? neeistoty, kaly a odumoel? oasy slou?? tak? jako potrava pro obsa?en? bakterie. Je ?etrn? k ?ivotn?mu prostoed? a ?iv?m organismum. Pro optim?ln? volbu spotoeby a d?vkov?n? je vyr?bina ve 3 velikostech balen?. BALEN? 100 g postae? pro o?etoen? cca 20 m3, po dobu 1 mis?ce 250 g postae? pro o?etoen? cca 50 m3, po dobu 1 mis?ce 1 000 g postae? pro o?etoen? cca 200 m3, po dobu 1 mis?ce

Dostupnost: Skladem u dodavatele
BalenŪ: d?za
DostupnŠ balenŪ: 100 g
DoporuŤenŠ cena: 168 KŤ bez DPH
Cena: 193 KŤ s DPH / 160 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

?dr?ba / eistie BIO jez?rek

?dr?ba Bio Jez?rek je vysoce ?einn?, vyv??en? smis enzymu a bakteri? pro ei?tin? a ?dr?bu jez?rek a biotopu s po?tomnost? vodn?ch rostlin a ?ivoeichu. Rozkl?d? neeistoty a sni?uje obsah ?ivin pro rust oas a t?m projasouje vodu a nastavuje biologickou rovnov?hu. Organick? neeistoty, kaly a odumoel? oasy slou?? tak? jako potrava pro obsa?en? bakterie. Je ?etrn? k ?ivotn?mu prostoed? a ?iv?m organismum. Pro optim?ln? volbu spotoeby a d?vkov?n? je vyr?bina ve 3 velikostech balen?. BALEN? 100 g postae? pro o?etoen? cca 20 m3, po dobu 1 mis?ce 250 g postae? pro o?etoen? cca 50 m3, po dobu 1 mis?ce 1 000 g postae? pro o?etoen? cca 200 m3, po dobu 1 mis?ce

Dostupnost: Skladem u dodavatele
BalenŪ: d?za
DostupnŠ balenŪ: 250 g
DoporuŤenŠ cena: 385 KŤ bez DPH
Cena: 443 KŤ s DPH / 366 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

?dr?ba / eistie BIO jez?rek

?dr?ba Bio Jez?rek je vysoce ?einn?, vyv??en? smis enzymu a bakteri? pro ei?tin? a ?dr?bu jez?rek a biotopu s po?tomnost? vodn?ch rostlin a ?ivoeichu. Rozkl?d? neeistoty a sni?uje obsah ?ivin pro rust oas a t?m projasouje vodu a nastavuje biologickou rovnov?hu. Organick? neeistoty, kaly a odumoel? oasy slou?? tak? jako potrava pro obsa?en? bakterie. Je ?etrn? k ?ivotn?mu prostoed? a ?iv?m organismum. Pro optim?ln? volbu spotoeby a d?vkov?n? je vyr?bina ve 3 velikostech balen?. BALEN? 100 g postae? pro o?etoen? cca 20 m3, po dobu 1 mis?ce 250 g postae? pro o?etoen? cca 50 m3, po dobu 1 mis?ce 1 000 g postae? pro o?etoen? cca 200 m3, po dobu 1 mis?ce

Dostupnost: Skladem u dodavatele
BalenŪ: d?za
DostupnŠ balenŪ: 1 kg
DoporuŤenŠ cena: 1 390 KŤ bez DPH
Cena: 1 598 KŤ s DPH / 1 321 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Koi???lov? jez?rko

Koi???lov? jez?rko je tekut?, anorganick? po?pravek pro ?pravu vody. Vyvloekuje jemn? z?kalov? neeistoty veetni fosforu do vloeek, kter? lze pak zachytit ve filtraci nebo ods?t ze dna jez?rka. Odstraouje tak? oasy ve vznosu a sni?uje obsah jejich ?ivin. BALEN? 1000 ml postae? poibli?ni pro vyvloekov?n? 60 - 100 m3 D?VKOV?N? 10 - 15 ml / 1m3 Postup: odpov?daj?c? d?vku flokulantu sm?chejte s vodou a aplikujte nejl?pe na hladinu jez?rka. N?sledni (nejl?pe druh? den) odsajte usazen? neeistoty a oasy ze dna.

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: PVC d?za
DostupnŠ balenŪ: 1000 ml
DoporuŤenŠ cena: 130 KŤ bez DPH
Cena: 149 KŤ s DPH / 124 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Jez?rko pH m?nus

Jez?rko pH m?nus je granulovan? po?pravek pro zv??en? kyselosti (sn??en? hodnoty pH) vody. Doporueen? hodnota pH v jez?rku je rozmez? 6,8 - 7,8. Poi tichto hodnot?ch je zaji?tino optim?ln? pusoben? ostatn?ch po?pravku pro o?etoen? vody a t?m jej? zdravotn? nez?vadnost a sni?uj?c? se vhodn? podm?nky pro mno?en? oas a sinic. Pro pravideln? mioen? hodnot pH pou?ijte testery z baz?nov?ho sortimentu. Neupravujte hodnoty pH ?okovi - zmina by v prubihu 24 hodin nemila poekroeit 1,0 stupni. Poi v?poetu d?vkov?n? je potoeba zohlednit tvrdost vody - vy??? tvrdost bude vy?adovat vy??? spotoebu po?pravku. BALEN? 1,6 kg postae? poibli?ni pro ?pravu 40 m3 a 0,5 stupni pH D?VKOV?N? 8gr / 1m3 / 0,1 stupni

Dostupnost: Skladem u dodavatele
BalenŪ: PVC d?za
DostupnŠ balenŪ: 1,6 kg
DoporuŤenŠ cena: 131 KŤ bez DPH
Cena: 151 KŤ s DPH / 124 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016