deutch deutch
DUNLOP / Lepidla na podlahoviny
DUNLOP je poedn? v?robce kvalitn?ch stavebn?ch v?robku a zahrnuje materi?ly pro podlah?oe a obkladaee, kter? jsou provioeny a osvideeny po mnoho let na velk?ch i mal?ch projektech na cel?m sviti.
Produkty DUNLOP byly poizpusobeny pro podlah?oe a zarueuj? kvalitn? a profesion?ln? v?sledky. DUNLOP produkty se vyznaeuj? v?jimeenou spolehlivost? a rentabiln? ekonomickou hodnotou za V?mi investovan? pen?ze. Vysok? ?roveo technick?ho poradenstv? a podpory je V?m plni k dispozici.

Naöe produkty

ZOBRAZENÕ: obrŠzkovť tabulkovť
ōADIT DLE: nŠzvu ceny

Dunlop FIX CTK 1

DUNLOP FIX CTK 1 je univerz?ln? disperzn? lepidlo na textiln? krytiny a PVC. Lepidlo m? vysokou koneenou pevnost a rychl? n?bih poe?teen? pevnosti. - okam?it? vysok? lepivost - vysok? koneen? pevnost - dlouh? doba pro zpracov?n? - snadn? aplikace - n?zk? spotoeba - bez rozpou?tide - n?zk? obsah emis? Lepidlo DUNLOP FIX CTK 1 je vhodn? pro lepen?: - textiln?ch krytin - homogenn?ch a heterogenn?ch PVC a CV krytin - korku s PVC rubem Na stinu i podlahu se sav?m podkladem v obytn?ch a prumyslov?ch prostor?ch. Vhodn? i pro mokr? ?amponov?n? lepen?ch textiln?ch krytin.

Dostupnost: Na objedn?vku
BalenŪ: kbel
DostupnŠ balenŪ: 12 kg
DoporuŤenŠ cena: 0 KŤ bez DPH
Cena: 0 KŤ s DPH / 0 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Dunlop FIX KONTAKT

Kontaktn? lepidlo s okam?itou, vysokou lepivost? a velmi dobrou koneenou pevnost? pro lepen? na sav? i nesav? podklady. Pro lepen? podlah a obkladu z PVC, korku, doeva, gumy a textilu, pro lepen? kobercu, soklu, obkladu a schodov?ch profilu na betonov?, cementov?, doevin?, keramick? a jin? podklad. Kontaktn? lepen? po dostateen?m odvitr?n? lepidla s okam?itou pevnost?. Nat?rejte v?dy obi spojovan? plochy. - vysok? poe?teen? lepivost - okam?it? zat??itelnost - vysok? koneen? pevnost spoje - pro lepen? sav?ch i nesav?ch materi?lu

Dostupnost: Na objedn?vku
BalenŪ: kbel
DostupnŠ balenŪ: 4,5 kg
DoporuŤenŠ cena: 0 KŤ bez DPH
Cena: 0 KŤ s DPH / 0 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016