deutch deutch
GREAT STUFF? Pro / Mont??n? piny DOW

Naše produkty

ZOBRAZENÍ: obrázkové tabulkové
ŘADIT DLE: názvu ceny

GREAT STUFF ProGS 750ml - trubiekov

Profesion?ln? polyuretanov? mont??n? pina Great Stuff ? Pro Flexibiln? pina pro okna a dveoe je snadno pou?iteln? n?zko-expanzivn? PUR pina s rychl?m vytvrzen?m, ide?ln? pro upevnin? r?mu oken a dveo?. Unik?tn? izolaen? - instalaen? pina! Poi instalac? oken a dveo? nevy?aduje difuzn? p?sku V?hody: ? n?zko-expanzn? PUR pina, rychl? vytvrzen? ? unik?tn? bunien? struktura ? vytv?o? minimum odpadu - speci?ln? aplik?tory do sp?r ? rychl? po?prava aplikace, vysok? v?kon, jedna slo?ka materi?lu ? pro vniton? a vnij?? pou?it? ? vodiodoln? Pou?it?: - izolace oken a dveo? - izolace a tisnin? potrub? ve stin?ch a podlah?ch

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / SPRAY
Dostupná balení: 750 ml
Doporučená cena: 110 Kč bez DPH
Cena: 126 Kč s DPH / 105 Kč bez DPH
Detail výrobku

GREAT STUFF ProGS 750ml - pistolov

Profesion?ln? polyuretanov? mont??n? pina Great Stuff ? Pro Flexibiln? pina pro okna a dveoe je snadno pou?iteln? n?zko-expanzivn? PUR pina s rychl?m vytvrzen?m, ide?ln? pro upevnin? r?mu oken a dveo?. Unik?tn? izolaen? - instalaen? pina! Poi instalac? oken a dveo? nevy?aduje difuzn? p?sku V?hody: ? n?zko-expanzn? PUR pina, rychl? vytvrzen? ? unik?tn? bunien? struktura ? vytv?o? minimum odpadu - speci?ln? aplik?tory do sp?r ? rychl? po?prava aplikace, vysok? v?kon, jedna slo?ka materi?lu ? pro vniton? a vnij?? pou?it? ? vodiodoln? Pou?it?: - izolace oken a dveo? - izolace a tisnin? potrub? ve stin?ch a podlah?ch

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / GUN
Dostupná balení: 750 ml
Doporučená cena: 118 Kč bez DPH
Cena: 136 Kč s DPH / 112 Kč bez DPH
Detail výrobku

GREAT STUFF MEGA 810ml - pistolov?, 65 Lt

Profesion?ln? polyuretanov? mont??n? pina Z jednoho spreje lze vytvooit a? 65 litru piny. Ekonomicky nejv?hodnij?? oe?en?. Ide?ln? pro oknaoe, stavaoe, vodaoe, topen?oe a elektrik?oe Jednoslo?kov? polyuretanov? pina s n?zkou rozta?nost? k tisnin?. Ide?ln? k vyploov?n? mezer, prasklin a k prov?din? oprav. Neobsahuje freon. Proveden? pistolov? 810 ml. V?hody: ? ?eto? energii ? vyplouje, tisn? a izoluje ?tirbiny a? do ??oky 8 cm ? vytv?o? odolnou, pevnou a vodotisnou bari?ru ? dobr? poilnavost k vit?ini stavebn?ch podkladu ? lze oezat, brousit a barvit ? st?l? parametry ? vynikaj?c? zvukov? a tepeln? izolace ? stabiln? poi teplot?ch od - 40?C do + 100?C ? br?n? pronik?n? vzduchu a vody ? sni?ov?n? hluku Pou?it?: - izolace oken a dveo? - izolace a tisnen? potrub? ve stin?ch a podlah?ch - izolace a tisnen? vodn?ch potrub? a n?dr?? - utisnuje praskliny a spojuje podlahov? li?ty - vyplouje a tisn? mezery a praskliny ve stin?ch a podlah?ch

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / GUN
Dostupná balení: 810 ml
Doporučená cena: 149 Kč bez DPH
Cena: 171 Kč s DPH / 142 Kč bez DPH
Detail výrobku

INSTA-STIK? - Polyuretanov? lepidlo

Polyuretanov? lepidlo ureen? zejm?na pro lepen? izolaen?ch desek a membr?n vyztu?en?ch rounem s takov?mi povrchy, jako je beton, zdivo, k?men, s?dra (s?drokarton), doevo, ocel, membr?ny atd. K dispozici ve verzi s pistol? pro rychl? vytvrzen? nebo s bezpeenostn?m ventilem na trubiekov?m aplik?toru pro opakovan? pou?it?. V?hody pou??v?n? lepidla INSTA-STIKTM: ??? dobr? poilnavost ??? snadn? a rychl? pou?it? ??? vytvrdne za 3 ? 5 minut ??? vysok? efektivita a? do 15 m2 ??? nen? potoeba ??dn? po?prava ? pro okam?it? pou?it? ??? n?zk? hmotnost ? snadn? manipulace a poeprava ??? eist? aplikace ? ??dn? odpad ani prach ??? vysok? po??rn? odolnost B2 dle DIN 4102-1 ??? nepo?kozuje mechanicky kotven? povrchy ??? ??dn? tepeln? mosty ??? ??dn? viditeln? upevoovac? prvky ??? minim?ln? hluk, vibrace a ru?en? obyvatel budovy ??? ??dn? n?kladn? ei?tin? n?stroju nebo zao?zen? ??? lepidlo lze i nad?le pou??vat po poeru?en? aplikace ??? neobsahuje freon Po?dr?nost k vit?ini stavebn?ch materi?lu: ??? pinov? polystyren (EPS) ??? extrudovan? polystyren (XPS) ??? s?drokartony ??? miner?ln? vlna ??? desky s asfaltovou lepenkou ??? izolaen? desky z pinoskla ??? korkov? izolaen? desky ??? doevovl?knit? desky ??? desky z pinosilik?tu

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / GUN
Dostupná balení: 750 ml
Doporučená cena: 159 Kč bez DPH
Cena: 183 Kč s DPH / 151 Kč bez DPH
Detail výrobku

GREAT STUFF ProGS Ohnivzdorn? " B1 " 750ml - pistolov

Mont??n? pina ohnivzdorn? B1 je jednoslo?kov? polyuretanov? pinov? hmota. Pusoben?m vzdu?n? vlhkosti a teploty expanduje a? na 40-ti n?sobek sv?ho puvodn?ho objemu. Pina odol?v? pl?sn?m, vodi, neodol?v? UV z?oen?, d? se poet?rat. Mont??n? pina ohnivzdorn? B1 je vhodn? pro vniton? i vnij?? pou?it? na upevoov?n? a tisnin? elektroinstalac? protipo??rn?ch dveo?, trezoru, dveon?ch a okenn?ch r?mu, opravy zdiva, om?tky v m?stech pruchodu potrub? a pro vyploov?n? dutin, prasklin a dir. Tak? vhodn? pro izolace van, sprchov?ch koutu, dotisoov?n? stoe?n?ch ta?ek apod., v?ude tam, kde jsou zv??en? po?adavky na odolnost proti ohni. Normy : EN ISO 717-1 BS 476 part 20 - DIN 4102 Odolnost : 5 h

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / GUN
Dostupná balení: 750 ml
Doporučená cena: 255 Kč bez DPH
Cena: 293 Kč s DPH / 242 Kč bez DPH
Detail výrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
VĂ­ce
1.1.2016