deutch deutch
MASTERsil? / Polyuretanov? tmely a MS polymery
CHARAKTERISTIKA :
Polyuretanov? tmely a MS polymery jsou elastick? hmoty,vylkanizuj?c? pusoben?m vzdu?n? vlhkosti. Vyznaeuj? se v?bornou poilnavost? k por?zn?m i nepor?zn?m materi?lum, vysokou mechanickou odolnost? a pevnost? spoje. Jsou poet?rateln? a odol?vaj? povitrnostn?m vlivum a slab?m chemik?li?m.

V?HODY :
Odol?vaj? vodi a chemik?li?m, v?born? adheze k por?zn?m i nepor?zn?m materi?lum, poet?ratelnost

HLAVN? OBLASTI POU?IT? :
Tmelen? a lepen? ve stavebnictv? a kovoprumyslu, pro nam?han? dilataen? sp?ry

Naše produkty

ZOBRAZENÍ: obrázkové tabulkové
ŘADIT DLE: názvu ceny

Polyuretanov? tmel "25" ShA - pro stoedn? pohyb

MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?25? je jednoslo?kov? polyuretanov? tmel, v prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu. Tmel odol?v? UV z?oen?, vodi, teplot?m, ozonu, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m, je poet?rateln? po 24 hodin?ch. MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?25? je ureen pro tmelen? a lepen? v kovoprumyslu a stavebnictv?, mezi por?zn?mi a nepor?zn?mi materi?ly s po?adavkem na n?slednou poet?ratelnost. Stoedn? modul zarueuje udr?en? pohybu sp?r. Tmel m? v?bornou adhezi k por?zn?m podkladum bez pou?it? primeru.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 310 ml
Doporučená cena: 124 Kč bez DPH
Cena: 143 Kč s DPH / 118 Kč bez DPH
Detail výrobku

Polyuretanov? tmel "25" ShA - pro stoedn? pohyb

MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?25? je jednoslo?kov? polyuretanov? tmel, v prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu. Tmel odol?v? UV z?oen?, vodi, teplot?m, ozonu, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m, je poet?rateln? po 24 hodin?ch. MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?25? je ureen pro tmelen? a lepen? v kovoprumyslu a stavebnictv?, mezi por?zn?mi a nepor?zn?mi materi?ly s po?adavkem na n?slednou poet?ratelnost. Stoedn? modul zarueuje udr?en? pohybu sp?r. Tmel m? v?bornou adhezi k por?zn?m podkladum bez pou?it? primeru.

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: hadice / sal
Dostupná balení: 600 ml
Doporučená cena: 195 Kč bez DPH
Cena: 224 Kč s DPH / 185 Kč bez DPH
Detail výrobku

Polyuretanov? tmel "40" ShA - pro vy??? nam?h?n

MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?40? je jednoslo?kov? polyuretanov? tmel, v prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu. Tmel odol?v? UV z?oen?, vodi, teplot?m, ozonu, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m, je poet?rateln? po 24 hodin?ch. MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?40? je ureen pro tmelen? a lepen? v kovoprumyslu a stavebnictv?, mezi por?zn?mi a nepor?zn?mi materi?ly s po?adavkem na n?slednou poet?ratelnost. Stoedn? modul zarueuje udr?en? pohybu sp?r. Tmel m? v?bornou adhezi k por?zn?m podkladum bez pou?it? primeru.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 310 ml
Doporučená cena: 124 Kč bez DPH
Cena: 143 Kč s DPH / 118 Kč bez DPH
Detail výrobku

Polyuretanov? tmel "40" ShA - pro vy??? nam?h?n

MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?40? je jednoslo?kov? polyuretanov? tmel, v prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu. Tmel odol?v? UV z?oen?, vodi, teplot?m, ozonu, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m, je poet?rateln? po 24 hodin?ch. MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?40? je ureen pro tmelen? a lepen? v kovoprumyslu a stavebnictv?, mezi por?zn?mi a nepor?zn?mi materi?ly s po?adavkem na n?slednou poet?ratelnost. Stoedn? modul zarueuje udr?en? pohybu sp?r. Tmel m? v?bornou adhezi k por?zn?m podkladum bez pou?it? primeru.

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: hadice / sal
Dostupná balení: 600 ml
Doporučená cena: 195 Kč bez DPH
Cena: 224 Kč s DPH / 185 Kč bez DPH
Detail výrobku

Polyuretanov? tmel "50" ShA - pro pevn? spoje

MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?50? je jednoslo?kov? polyuretanov? tmel, v prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu. Tmel odol?v? UV z?oen?, vodi, teplot?m, ozonu, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m, je poet?rateln? po 24 hodin?ch. MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?50? je ureen pro tmelen? a lepen? v kovoprumyslu a stavebnictv?, mezi por?zn?mi a nepor?zn?mi materi?ly s po?adavkem na n?slednou poet?ratelnost. Vysok? modul zarueuje maxim?lni pevn? spoj. Tmel m? v?bornou adhezi k podkladum, k por?zn?m bez pou?it? primeru.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 310 ml
Doporučená cena: 125 Kč bez DPH
Cena: 144 Kč s DPH / 119 Kč bez DPH
Detail výrobku

Polyuretanov? tmel "50" ShA - pro pevn? spoje

MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?50? je jednoslo?kov? polyuretanov? tmel, v prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu. Tmel odol?v? UV z?oen?, vodi, teplot?m, ozonu, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m, je poet?rateln? po 24 hodin?ch. MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?50? je ureen pro tmelen? a lepen? v kovoprumyslu a stavebnictv?, mezi por?zn?mi a nepor?zn?mi materi?ly s po?adavkem na n?slednou poet?ratelnost. Vysok? modul zarueuje maxim?lni pevn? spoj. Tmel m? v?bornou adhezi k podkladum, k por?zn?m bez pou?it? primeru.

Dostupnost: Skladem u dodavatele
Balení: hadice / sal
Dostupná balení: 600 ml
Doporučená cena: 196 Kč bez DPH
Cena: 225 Kč s DPH / 186 Kč bez DPH
Detail výrobku

Polyuretanov? tmel "60" ShA - pro maxim?lni pevn? spoje

MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?60? je jednoslo?kov? polyuretanov? tmel, v prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu. Tmel odol?v? UV z?oen?, vodi, teplot?m, ozonu, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m, je poet?rateln? po 24 hodin?ch. MASTERsil? - Polyuretanov? tmel ?60? je ureen k lepen? poedn?ch a zadn?ch skel v dopravn?ch prostoedc?ch. Poi lepen? autoskla je nutn? pou??t z?roveo speci?ln? eistie a speci?ln? z?kladn? n?tir. Tmel lze pou??t pro extr?mni nam?han? spoje a sp?ry pro svou vysokou pevnost a tvrdost. Tmel vykazuje vynikaj?c? adhezi k nepor?zn?m podkladum bez pou?it? primeru.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 310 ml
Doporučená cena: 166 Kč bez DPH
Cena: 191 Kč s DPH / 158 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo FIX ONE - eir? - MS polymer

MASTERsil? ? FIX ONE je jednoslo?kov? tisn?c? tmel bez silikonu, isokyan?tu, rozpou?tidel, paraf?nu a kaueuku. V prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu, odol?v? UV z?oen?, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m, je poet?rateln? po 24 hodin?ch. MASTERsil? ? FIX ONE je ureen zejm?na pro tmelen? a lepen? v kovoprumyslu ? tmelen? sp?r poi v?robi vagonu, kontejneru, karos?ri?, lod?, elunu, v?roba klimatizac?, vzduchotechniky, zaskl?v?n? vozidel, pru?n? lepen? a sp?rov?n? ve stavebnictv?, tmel m? vysokou odolnost proti pl?sn?m. Vysok? modul zarueuje maxim?lni pevn? spoj. Tmel m? v?bornou adhezi k nepor?zn?m podkladum bez pou?it? primeru.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 290 ml
Doporučená cena: 159 Kč bez DPH
Cena: 183 Kč s DPH / 151 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo FIX ONE - b?l? - MS polymer

MASTERsil? ? FIX ONE je jednoslo?kov? tisn?c? tmel bez silikonu, isokyan?tu, rozpou?tidel, paraf?nu a kaueuku. V prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu, odol?v? UV z?oen?, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m, je poet?rateln? po 24 hodin?ch. MASTERsil? ? FIX ONE je ureen zejm?na pro tmelen? a lepen? v kovoprumyslu ? tmelen? sp?r poi v?robi vagonu, kontejneru, karos?ri?, lod?, elunu, v?roba klimatizac?, vzduchotechniky, zaskl?v?n? vozidel, pru?n? lepen? a sp?rov?n? ve stavebnictv?, tmel m? vysokou odolnost proti pl?sn?m. Vysok? modul zarueuje maxim?lni pevn? spoj. Tmel m? v?bornou adhezi k nepor?zn?m podkladum bez pou?it? primeru.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 290 ml
Doporučená cena: 139 Kč bez DPH
Cena: 160 Kč s DPH / 132 Kč bez DPH
Detail výrobku

Lepidlo JUMBO FIX / MAMUT Glue - modifikovan? MS polymer

MASTERsil? ? JUMBO FIX je jednoslo?kov? ekologick? lepidlo (modifikovan? MS polymer) bez silikonu, isokyan?tu, rozpou?tidel. V prubihu vytvrzov?n? (vzdu?nou vlhkost?) bez z?pachu, odol?v? UV z?oen?, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m, pl?sn?m, je poet?rateln? nejen po vytvrzen?, ale ji? v eerstv?m stavu (slueitelnost n?tiru s lepidlem doporueujeme odzkou?et). Lepidlo se vyznaeuje vynikaj?c? poe?teen? po?dr?nost? a v?razni sni?uje potoebu zaji?tin? a pomocn? fixace ? poedev??m u stropn?ch a vertik?ln?ch aplikac?. V?born? poilnavost k ?irok? ?k?le materi?lu, doevo, om?tka,zdivo, plasty (doporueujeme odzkou?et), smalty, zrcadla, s?drokarton, polykarbon?ty obecni, PVC, sklo apod.. Nevhodn? pro lepen? teflonu, polyetylenu, polypropylenu. MASTERsil? ? JUMBO FIX je d?ky unik?tn?m vlastnostem ureen pro lepen? i tmelen? jak v dom?cnostech tak i v prumyslu (stavebnictv?, v?roba vagonu, kontejneru, karos?ri?, lod?, elunu, klimatizace, vzduchotechniky, zaskl?v?n? vozidel, pru?n? lepen? a sp?rov?n? ve stavebnictv?, lepen? panelu, izolaen?ch a dekoraen?ch materi?lu, obkladu, lepen? zrcadel). Tmel m? vysokou odolnost proti pl?sn?m a v?bornou adhezi k por?zn?m i nepor?zn?m podkladum bez pou?it? primeru, nevytv?o? bublinky a je snadno zpracovateln?. Nezanech?v? skvrny na por?zn?ch materi?lech.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 290 ml
Doporučená cena: 155 Kč bez DPH
Cena: 178 Kč s DPH / 147 Kč bez DPH
Detail výrobku

Souprava pro lepen? autoskel

Kompletn? souprava pro lepen

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 310 ml
Doporučená cena: 635 Kč bez DPH
Cena: 730 Kč s DPH / 603 Kč bez DPH
Detail výrobku

Aktivaen? eistie - rozpou?tidlov? roztok

MASTERsil? - Aktivaen? eistie je rozpou?tidlov? roztok s obsahem silanu, zasychaj?c? teplotou a pusoben?m vzdu?n? vlhkosti. MASTERsil? - Aktivaen? eistie je vysoce ?einn? odma??ovac? po?pravek a z?roveo slou?? jako poedn?tir k nanesen? MASTERsil? Primeru 130 poi lepen? autoskel.

Dostupnost: Skladem
Balení: AL d?za / lahvieka
Dostupná balení: 30 ml
Doporučená cena: 210 Kč bez DPH
Cena: 241 Kč s DPH / 200 Kč bez DPH
Detail výrobku

Aktivaen? eistie - rozpou?tidlov? roztok

MASTERsil? - Aktivaen? eistie je rozpou?tidlov? roztok s obsahem silanu, zasychaj?c? teplotou a pusoben?m vzdu?n? vlhkosti. MASTERsil? - Aktivaen? eistie je vysoce ?einn? odma??ovac? po?pravek a z?roveo slou?? jako poedn?tir k nanesen? MASTERsil? Primeru 130 poi lepen? autoskel

Dostupnost: Skladem
Balení: AL d?za / lahvieka
Dostupná balení: 250 ml
Doporučená cena: 378 Kč bez DPH
Cena: 435 Kč s DPH / 359 Kč bez DPH
Detail výrobku

Primer 110 - rozpou?tidlov? roztok

MASTERsil? - Primer 110 je rozpou?tidlov? roztok polyuretanov? pryskyoice, zasychaj?c? teplotou a pusoben?m vzdu?n? vlhkosti. MASTERsil? - Primer 110 podporuje a zvy?uje poilnavost polyuretanov?ch tmelu na por?zn? podklady, jak?mi jsou napo. beton, azbestocement, doevo, t?kov? doevo? D?ky sv? n?zk? viskoziti snadno penetruje do podkladu, vytv?o? spojovac? mustek mezi tmelem a podkladem, z?roveo sni?uje pra?nost a nas?kavost podkladu.

Dostupnost: Skladem
Balení: AL d?za / lahvieka
Dostupná balení: 250 ml
Doporučená cena: 378 Kč bez DPH
Cena: 435 Kč s DPH / 359 Kč bez DPH
Detail výrobku

Primer 125 - alkoholov? roztok

MASTERsil? - Primer 125 je alkoholov? roztok polyuretanov? pryskyoice, zasychaj?c? teplotou a pusoben?m vzdu?n? vlhkosti. MASTERsil? - Primer 125 podporuje a zvy?uje poilnavost polyuretanov?ch tmelu na nepor?zn? podklady, jak?mi jsou napo. nerez, hlin?k, ocel, polykarbon?t, mii, mosaz, PVC?

Dostupnost: Skladem
Balení: AL d?za / lahvieka
Dostupná balení: 1000 ml
Doporučená cena: 656 Kč bez DPH
Cena: 754 Kč s DPH / 623 Kč bez DPH
Detail výrobku

Primer 130 - rozpou?tidlov? roztok

MASTERsil? - Primer 130 je rozpou?tidlov? roztok polyuretanov?ch pryskyoic, zasychaj?c? teplotou a pusoben?m vzdu?n? vlhkosti. MASTERsil? - Primer 130 je nutn? pou??t pro dokonalou poilnavost polyuretanov? tmelu MASTERsil? PU 60 poi lepen? autoskel, z?roveo ho lze pou??t jako spojovac? mustek poi pou?it? ostatn?ch MASTERsil? Polyuretanov?ch tmelu 25 ? 60 ShA na nepor?zn? podklady.

Dostupnost: Skladem
Balení: AL d?za / lahvieka
Dostupná balení: 30 ml
Doporučená cena: 212 Kč bez DPH
Cena: 244 Kč s DPH / 201 Kč bez DPH
Detail výrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
VĂ­ce
1.1.2016