deutch deutch
Silco? / P?sky ; folie ; tisn?c? ?oury

Naöe produkty

ZOBRAZENÕ: obrŠzkovť tabulkovť
ōADIT DLE: nŠzvu ceny

SILCOTAPE Maskovac? krepov? p?ska

Krepov? maskovac? p?ska se hod? pro maskov?n? a kryt? v interi?ru. M? ?irokou teplotn? odolnost, a to od - 40?C do + 80?C. Kr?tkodobi snese i teplotu + 90?C. Je pomirni pevn?, ale snadno odstraniteln

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: rolo
DostupnŠ balenŪ: 50 m
DoporuŤenŠ cena: 0 KŤ bez DPH
Cena: 0 KŤ s DPH / 0 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

SILCOTAPE PVC UV maskovac? p?ska

PVC P?SKA je v?teen? pomocn?k pro mal?oe, natiraee, lak?rn?ky, s?drokarton?oe a mistry zednick?ho oemesla. Doporueujeme ji hlavni pro venkovn? pou?it?, a to z toho duvodu, ?e je vodiodoln? a UV stabiln?, ale ani pou?it?m v interi?ru nic nepokaz?te.

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: rolo
DostupnŠ balenŪ: 50 m
DoporuŤenŠ cena: 0 KŤ bez DPH
Cena: 0 KŤ s DPH / 0 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Butylkaueukov? p?ska

Dostupnost: Poipravujeme
BalenŪ: rolo
DostupnŠ balenŪ: 10 m
DoporuŤenŠ cena: 0 KŤ bez DPH
Cena: 0 KŤ s DPH / 0 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Vyploovac? PE provazec

Pro vymezen? spr?vn? hloubky a rozmiru tisnin? sp?ry v napojovac?ch a pohybov?ch sp?r?ch. T?m vznik? ?spora z ekonomick?ho d?vkov?n? tmelu. Typ provazce: PE ? kruhov? pruoezy z pinov?ho polyetyl?nu s uzavoen?mi buokami.

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: rolo
DostupnŠ balenŪ: 50 m
DoporuŤenŠ cena: 0 KŤ bez DPH
Cena: 0 KŤ s DPH / 0 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016