deutch deutch
Silco? / Chemick? kotvy - bez styrenu

Naöe produkty

ZOBRAZENÕ: obrŠzkovť tabulkovť
ōADIT DLE: nŠzvu ceny

SILCOBOND Chemick? kotva VINYLESTER

Chemick? kotva VINYLESTER je dvouslo?kov? velmi rychle kotv?c? lepidlo na b?zi syntetick?ch pryskyoic bez obsahu styrenu a bez z?pachu pro pou?it? v interi?rech i exteri?rech, na such? i mokr? podklady. Chemick? kotva VINYLESTER je speci?lni ureen? pro upevoovac? techniky stavebn?ch materi?lu jako je napo. leheen? beton, tv?rnice, zdivo a ukotven? v kameni, dut?ch cihl?ch, betonu i lehce armovan?m, p?robetonu a leheen?m betonu.

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kartu?e
DostupnŠ balenŪ: 280 ml
DoporuŤenŠ cena: 295 KŤ bez DPH
Cena: 339 KŤ s DPH / 280 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

SILCOBOND Chemick? kotva POLYESTER

Chemick? kotva POLYESTER je dvouslo?kov? malta ureen? pro kotven? dynamicky nam?han?ch konstrukc?. Je speci?lni ureena pro upevoovac? techniky stavebn?ch materi?lu jako napo. leheen? beton, tv?rnice, zdivo a ukotven? v kameni, dut?ch cihl?ch, betonu i lehce armovan?m, p?robetonu a leheen?m betonu. Vhodn? pro stoedn? zat??en?. Vysoce thixotropn? produkt umo?ouj?c? aplikaci i ve vertik?ln?ch poloh?ch.

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kartu?e
DostupnŠ balenŪ: 380 ml
DoporuŤenŠ cena: 280 KŤ bez DPH
Cena: 322 KŤ s DPH / 266 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016