deutch deutch
MASTERsil? / Silikonov? tmely
CHARAKTERISTIKA :
Silikonov? tmely jsou vysoce elastick? tmely vulkanizuj?c? vzdu?nou vlhkost?. Vyznaeuj? se velkou teplotn? odolnost? (od ?50?C a? po +315?C) a v?bornou poilnavost? k oadi por?zn?ch i nepor?zn?ch podkladu (dle typu). Maj? vysokou odolnost proti povitrnostn?m vlivum, vodi, ?V z?oen?, nikter? tak? vuei kyselin?m, louhum a slab?m rozpou?tidlum. Silikonov? tmely nejsou poet?rateln?, proto je potoeba zvolit po?adovanou barvu z nab?zen? barevn? ?k?ly odst?nu

V?HODY :
Pru?nost ; vysok? poilnavost ; odolnost - proti teplot?m, povitrnosti, pl?sn?m, chemik?li?m ... ; trvanlivost - odolnost proti st?rnut? , barevn? st?lost

HLAVN? OBLASTI POU?IT? :
Tmelen? i lepen? nam?han?ch dilataen?ch sp?r ; zaskl?v?n? ; lepen? kovu, plastu, doeva ...

Naše produkty

ZOBRAZENÍ: obrázkové tabulkové
ŘADIT DLE: názvu ceny
Univerz?ln? silikon

Univerz?ln? silikon - acet?tov? tmel

Jednoslo?kov? 100% silikonov? tmel bez rozpou?tidel a paraf?nu vhodn? pro tmelen? a lepen? poi v?robi oken, dveo?, zimn?ch zahrad, sklen?ku, poi zatisoov?n? star??ch oken a dveo?. Odol?v? UV z?oen?, ned? se poet?rat, vykazuje minim?ln? smr?tin?, barevni st?l?. Nevhodn? pro barevn? kovy, polyetylen a polypropylen.

Dostupnost: Skladem
Balení: hadice / sal
Dostupná balení: 600 ml
Doporučená cena: 147 Kč bez DPH
Cena: 169 Kč s DPH / 140 Kč bez DPH
Detail výrobku

Neutr?ln? silikon

Neutr?ln? silikon - neutr?ln? tmel

Jednoslo?kov? 100% silikonov? tmel bez rozpou?tidel a paraf?nu vhodn? pro tmelen? a lepen? por?zn?ch podkladu - zdiva, betonu, om?tek, such?ho doeva - bez z?kladn?ho n?tiru. Vhodn? pro dilataen? sp?ry. Tak? jej lze pou??t poi v?robi oken a dveo?, obdobni jako univerz?ln? silikon. Nevhodn? pro polyetylen a polypropylen.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 91 Kč bez DPH
Cena: 105 Kč s DPH / 86 Kč bez DPH
Detail výrobku

Neutr?ln? silikon

Neutr?ln? silikon - neutr?ln? tmel

Jednoslo?kov? 100% silikonov? tmel bez rozpou?tidel a paraf?nu vhodn? pro tmelen? a lepen? por?zn?ch podkladu - zdiva, betonu, om?tek, such?ho doeva - bez z?kladn?ho n?tiru. Vhodn? pro dilataen? sp?ry. Tak? jej lze pou??t poi v?robi oken a dveo?, obdobni jako univerz?ln? silikon. Nevhodn? pro polyetylen a polypropylen.

Dostupnost: Skladem
Balení: hadice / sal
Dostupná balení: 600 ml
Doporučená cena: 159 Kč bez DPH
Cena: 183 Kč s DPH / 151 Kč bez DPH
Detail výrobku

Sanit?rn? silikon

Sanit?rn? silikon - acet?tov? tmel

Jednoslo?kov? acet?tov? 100% silikonov? tmel s protipl?soovou po?sadou, bez rozpou?tidel a paraf?nu. Je vhodn? pro tmelen? a lepen? v koupeln?ch, toalet?ch, kuchyn?ch, myek?ch a v ostatn?ch prostor?ch se zv??enou vlhkost?. Tmel odol?v? pl?sn?m a houb?m, UV z?oen?, nen? poet?rateln?. Nevhodn? pro barevn? kovy, polyetylen a polypropylen.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 84 Kč bez DPH
Cena: 97 Kč s DPH / 80 Kč bez DPH
Detail výrobku

Sanit?rn? silikon

Sanit?rn? silikon - acet?tov? tmel

Jednoslo?kov? acet?tov? 100% silikonov? tmel s protipl?soovou po?sadou, bez rozpou?tidel a paraf?nu. Je vhodn? pro tmelen? a lepen? v koupeln?ch, toalet?ch, kuchyn?ch, myek?ch a v ostatn?ch prostor?ch se zv??enou vlhkost?. Tmel odol?v? pl?sn?m a houb?m, UV z?oen?, nen? poet?rateln?. Nevhodn? pro barevn? kovy, polyetylen a polypropylen.

Dostupnost: Skladem
Balení: tuba
Dostupná balení: 60 ml
Doporučená cena: 42 Kč bez DPH
Cena: 48 Kč s DPH / 40 Kč bez DPH
Detail výrobku

Neutr?ln? sanit?rn? silikon

Neutr?ln? sanit?rn? silikon - neutr?ln? tmel

Jednoslo?kov? 100% silikonov? tmel bez rozpou?tidel a paraf?nu, s fungicidem, pro tmelen?, lepen? a dotisoov?n? poi mont??i akryl?tov?ch van, vanieek, sprchov?ch koutu a jin?ch n?dob. Lze pou??t na keramiku, sklo, smalt, kovy, zdivo. Odol?v? UV z?oen?, ned? se poet?rat, vykazuje minim?ln? smr?tin?, je barevni st?l?.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 106 Kč bez DPH
Cena: 122 Kč s DPH / 101 Kč bez DPH
Detail výrobku

Stoe?n? silikon

Stoe?n? silikon - neutr?ln? tmel

Jednoslo?kov? 100% silikonov? tmel bez rozpou?tidel a paraf?nu pro tmelen? a lepen? stoe?n?ho oplechov?n?, pro spoje mezi p?lenou stoe?n? krytinou. Vhodn? pro barevn? kovy a vit?inu stoe?n?ch f?li?. Odol?v? UV z?oen?, ned? se poet?rat, vykazuje minim?ln? smr?tin?. Nevhodn? pro polyetylen a polypropylen.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 104 Kč bez DPH
Cena: 120 Kč s DPH / 99 Kč bez DPH
Detail výrobku

Motorov? silikon

Motorov? silikon " N " - neutr?ln? tmel

Jednoslo?kov? 100% silikonov? tmel pro tmelen? tepelni nam?han?ch spoju - poevodov?ch sko?n?, rozvodovek, eerpadel. Je mo?n? jej pou??t jako tisnin? na m?ru. Odol?v? slab?m roztokum kyselin, z?sad, po omezenou dobu rozpou?tidlum. Odol?v? UV z?oen?, ned? se poet?rat, vykazuje minim?ln? smr?tin?, barevni st?l?. Vhodn? pro barevn? kovy.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 122 Kč bez DPH
Cena: 140 Kč s DPH / 116 Kč bez DPH
Detail výrobku

Motorov? silikon

Motorov? silikon " N " - neutr?ln? tmel

Jednoslo?kov? 100% silikonov? tmel pro tmelen? tepelni nam?han?ch spoju - poevodov?ch sko?n?, rozvodovek, eerpadel. Je mo?n? jej pou??t jako tisnin? na m?ru. Odol?v? slab?m roztokum kyselin, z?sad, po omezenou dobu rozpou?tidlum. Odol?v? UV z?oen?, ned? se poet?rat, vykazuje minim?ln? smr?tin?, barevni st?l?. Vhodn? pro barevn? kovy.

Dostupnost: Skladem
Balení: tuba
Dostupná balení: 60 ml
Doporučená cena: 52 Kč bez DPH
Cena: 60 Kč s DPH / 49 Kč bez DPH
Detail výrobku

Motorov? silikon " A " - acet?tov? tmel

MASTERsil? - Motorov? silikon A je jednoslo?kov? 100% silikonov? tmel s kyselou reakc?. V prubihu vytvrzov?n? se slabou octovou vun?, m? v?bornou adhezi na nesav? podklady,nevhodn? pro barevn? kovy, vhodn? pro eloxovan? hlin?k. Odol?v? vysok?m teplot?m, UV z?oen?, vodi, ozonu, olejum, e?steeni rozpou?tidlum a palivum. Nen? poet?rateln?.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 95 Kč bez DPH
Cena: 109 Kč s DPH / 90 Kč bez DPH
Detail výrobku

Duoglass

Duoglass - neutr?ln? tmel

Jednoslo?kov? 100% silikonov? tmel s neutr?ln? reakc? pro tmelen? a lepen? poi v?robi termoizolaen?ch skel. Tmel vykazuje minim?ln? smr?tin?, v?borni poilne na materi?ly pou??van? pro v?robu termoizolaen?ch skel (dvou ei v?ce). Odol?v? UV z?oen?, nest?rne, odol?v? povitrnostn?m vlivum.

Dostupnost: Skladem
Balení: hadice / sal
Dostupná balení: 600 ml
Doporučená cena: 150 Kč bez DPH
Cena: 172 Kč s DPH / 143 Kč bez DPH
Detail výrobku

Silikon pro v?robu Euro oken a dveo

Silikon pro v?robu Euro oken a dveo? - neutr?ln? tmel

Jednoslo?kov? 100% silikon bez rozpou?tidel a paraf?nu, ureen? pro tmelen? poi v?robi Euro oken a dveo? z doevin?ch, plastov?ch a hlin?kov?ch profilu. Tmel zarueuje poilnavost a stabilitu ve sp?oe. Pomalej?? zpusob vulkanizace je poednost?, nikoliv z?vadou, nen? toeba spichatna fin?ln? ?pravu nanesen?ho tmelu.

Dostupnost: Skladem
Balení: kartu?e
Dostupná balení: 315 ml
Doporučená cena: 79 Kč bez DPH
Cena: 91 Kč s DPH / 75 Kč bez DPH
Detail výrobku

Silikon pro v?robu Euro oken a dveo

Silikon pro v?robu Euro oken a dveo? - neutr?ln? tmel

MASTERsil? - Silikon pro v?robu Eurooken a dveo? je jednoslo?kov? neutr?ln? 100% silikonov? tmel s n?zk?m modulem, neutr?ln?m syst?mem vulkanizace, n?zk?m modulem pru?nosti, vysokou elasticitou, t?mio bez z?pachu, odol?v? UV z?oen? a s dobrou poilnavost? k ?irok? ?k?le povrchu

Dostupnost: Na objedn?vku
Balení: hadice / sal
Dostupná balení: 600 ml
Doporučená cena: 132 Kč bez DPH
Cena: 152 Kč s DPH / 125 Kč bez DPH
Detail výrobku

Neutr?ln? silikon WD - neutr?ln? tmel

MASTERsil? - Neutr?ln? silikon WD je jednoslo?kov? 100% neutr?ln? silikonov? tmel s rychlou vulkanizac?, tmel odol?v? UV z?oen?, je t?mio bez z?pachu, s neutr?ln?m oximov?m syst?mem vulkanizace a dobrou poilnavost? bez podkladov?ho n?tiru k ?irok? ?k?le povrchu.

Dostupnost: Skladem
Balení: hadice / sal
Dostupná balení: 600 ml
Doporučená cena: 142 Kč bez DPH
Cena: 163 Kč s DPH / 135 Kč bez DPH
Detail výrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
VĂ­ce
1.1.2016