deutch deutch
Silco? / Polyuretanov? tmely / MS tmely

Naöe produkty

ZOBRAZENÕ: obrŠzkovť tabulkovť
ōADIT DLE: nŠzvu ceny

SILCOSEALANT Polyuretanov? tmel PU 25 ShA

SILCOSEALANT PU 25 je jednoslo?kov? elastick? polyuretanov? tmel tuhnouc? reakc? se vzdu?nou vlhkost?. SILCOSEALANT PU 25 je zaoazen francouzskou zku?ebnou S.N.J.F. do kategorie 25E pro velmi dobrou adhezi k vit?ini materi?lu bez nutnosti pou?it? primeru. SILCOSEALANT PU 25 - na sp?rov?n? prefabrikovan?ch panelu a obvodov?ch pl???u budov obecni, spojovac? a stoe?n? sp?ry, poechodov? sp?ry oken a dveo?, sp?ry ve doevu, plastech a kovu veetni hlin?ku. Lepen? betonov?ch a keramick?ch obkladu.

Dostupnost: Na dotaz
BalenŪ: kartu?e
DostupnŠ balenŪ: 310 ml
DoporuŤenŠ cena: 0 KŤ bez DPH
Cena: 0 KŤ s DPH / 0 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

SILCOSEALANT Polyuretanov? tmel PU 40 ShA

Jednoslo?kov? elastomerov? po?pravek na b?zi polyuretanu, kter? v bi?n?ch atmosferick?ch podm?nk?ch vyzraje na mimoo?dni flexibiln? a odoln? spoj s vynikaj?c? poilnavost? k vit?ini materi?lu. Pou??v? se pro vyploov?n? sp?r ti?k?ch i lehk?ch prefabrikovan?ch panelu, doeva, hlin?ku ei PVC, ale tak? k vyploov?n? dilataen?ch sp?r v r?mci bi?n? stavby. SILCOSEALANT Polyuretanov? tmel PU 40 m? vynikaj?c? poilnavost (bez nutnosti z?kladov?ho n?tiru) k n?sleduj?c?m materi?lum: beton, k?men (i lakovan?), hlin?k, sklo, polyester, PVC, keramick? dla?dice.

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kartu?e
DostupnŠ balenŪ: 310 ml
DoporuŤenŠ cena: 0 KŤ bez DPH
Cena: 0 KŤ s DPH / 0 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

SILCOSEALANT Polyuretanov? tmel PU 50 ShA

Jednoslo?kov? elastomerov? po?pravek na b?zi polyuretanu, kter? v bi?n?ch atmosferick?ch podm?nk?ch vyzraje na mimoo?dni flexibiln? a odoln? spoj s vynikaj?c? poilnavost? k vit?ini materi?lu. Pou??v? se pro vyploov?n? sp?r ti?k?ch i lehk?ch prefabrikovan?ch panelu, doeva, hlin?ku ei PVC, ale tak? k vyploov?n? dilataen?ch sp?r v r?mci bi?n? stavby. SILCOSEALANT Polyuretanov? tmel PU 50 m? vynikaj?c? poilnavost (bez nutnosti z?kladov?ho n?tiru) k n?sleduj?c?m materi?lum: beton, k?men (i lakovan?), hlin?k, sklo, polyester, PVC, keramick? dla?dice.

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kartu?e
DostupnŠ balenŪ: 310 ml
DoporuŤenŠ cena: 0 KŤ bez DPH
Cena: 0 KŤ s DPH / 0 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

SILCOSEALANT MS polymer MS 60

Jednokomponentn? profesion?ln? tmel na b?zi MS polymeru pro stavebnictv? i prumysl .

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kartu?e
DostupnŠ balenŪ: 310 ml
DoporuŤenŠ cena: 0 KŤ bez DPH
Cena: 0 KŤ s DPH / 0 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016