deutch deutch
Silco? / Silikonov? tmely

Naöe produkty

ZOBRAZENÕ: obrŠzkovť tabulkovť
ōADIT DLE: nŠzvu ceny

SILCOSEALANT Univerz?ln? silikon - SWL ( acet?t )

Jednoslo?kov? elastick? silikonov? tisn?c? hmota pro vniton? a venkovn? pou?it? s maxim?ln? schopnost? pohybu do 25 %. SILCOSEALANT Univerz?ln? silikon je vhodn? pro utisnin? sp?r a spojovac?ch sp?r v oblasti sanity, u sklenin?ch a okenn?ch konstrukc?, ve stavebnictv? a kovoprumyslu. ?irok? vyu?it? m? tak? v dom?cnosti.

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kartu?e
DostupnŠ balenŪ: 310 ml
DoporuŤenŠ cena: 80 KŤ bez DPH
Cena: 92 KŤ s DPH / 76 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

SILCOSEALANT Sanit?rn? silikon - SWL ( acet?t )

Jednoslo?kov? elastick? silikonov? tisn?c? hmota pro vniton? a venkovn? pou?it? s maxim?ln? schopnost? pohybu do 25 %. SILCOSEALANT Sanit?rn? silikon je vhodn? pro utisnin? sp?r a spojovac?ch sp?r v oblasti sanity, u sklenin?ch a okenn?ch konstrukc?, ve stavebnictv? a kovoprumyslu. ?irok? vyu?it? m? tak? v dom?cnosti. Obsahuje protipl?soov? fungicidy

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kartu?e
DostupnŠ balenŪ: 310 ml
DoporuŤenŠ cena: 86 KŤ bez DPH
Cena: 99 KŤ s DPH / 82 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

SILCOSEALANT Neutr?ln? silikon - SWL ( neutr?l / oxim )

Vysoce kvalitn? jednoslo?kov? elastick? silikonov? tisn?c? hmota pro vniton? a venkovn? pou?it? s maxim?ln? schopnost? pohybu do 25 %. SILCOSEALANT Neutr?ln? silikon je vhodn? pro tisnin? a tmelen? sp?r ve stavebnictv? a prumyslu. Velmi doboe poilne k vit?ini materi?lu. Obsahuje protipl?soov? fungicidy.

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kartu?e
DostupnŠ balenŪ: 310 ml
DoporuŤenŠ cena: 92 KŤ bez DPH
Cena: 106 KŤ s DPH / 87 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016