deutch deutch
Silco? / Polyuretanov? mont??n? piny ; eistiee

Naše produkty

ZOBRAZENÍ: obrázkové tabulkové
ŘADIT DLE: názvu ceny

SILCOFOAM PU pina trubiekov

Jednoslo?kov? vysoce kvalitn? polyuretanov? mont??n? a konstruken? pina ureen? pro pou?it? ve stavebn?m prumyslu s v?ti?nost? a? 42 l . M? vynikaj?c? poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu jako je cihla, beton, doevo, sklo, kov, pinov? polystyren, tvrd? PVC a tuh? PUR piny. Vykazuje vysokou spolehlivost a odolnost proti st?rnut

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / SPRAY
Dostupná balení: 750 ml
Doporučená cena: 122 Kč bez DPH
Cena: 140 Kč s DPH / 116 Kč bez DPH
Detail výrobku

SILCOFOAM PU pina 65 XXL pistolov

Jednokomponentn? ?piekov? profesion?ln? polyuretanov? mont??n? a konstruken? pina speci?lni vyvinut? pro maxim?ln? v?ti?nost a? 65 l . D?ky nejmodernij?? technologii a revoluen? receptuoe nab?z? hned toi rozd?ln? vlastnosti v jednom balen?: maxim?ln? v?ti?nost a rychleschnouc? receptura ?eto? eas a prostoedky, n?zkoexpanzn? charakter usnadouje pr?ci. V?robek poin??? zv??enou stabilitu, sn??en? defektu a vy??? poizpusobivost min?c?m se teplot?m. V porovn?n? s dosud vyr?binou pinou vykazuje lep?? vzhled (v?ce zvr?snin? povrch), homogennij?? strukturu (stejnomirn? a men?? p?ry), rychlej?? vytvrzov?n? (povrch je na dotyk do?ve nelepiv? a pina je do?ve oezateln?), m? vy??? vydatnost a zlep?en? aplikaen? vlastnosti (snadn? aplikace a? do koneen?ho vypr?zdnin? n?plni bez ??pagetov?ho efektu?). Pina je mike?, poi stejn?m zat??en? vykazuje vit?? smr?tin?, po odstranin? zat??en? se vrac? do puvodn?ho tvaru a je elastietij??. Pina m? perfektn? poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu jako je cihla, beton, doevo, sklo, kov, pinov? polystyren, tvrd? PVC a tuh? PUR piny. Vykazuje vysokou spolehlivost a odolnost proti st?rnut?. Po vytvrzen? poskytuje vynikaj?c? tepelnou a zvukovou izolaci. Odol?v? vlhkosti, pl?sn?m a extr?mn?m teplot?m (od -60ºC do +100ºC).

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / GUN
Dostupná balení: 750 ml
Doporučená cena: 136 Kč bez DPH
Cena: 156 Kč s DPH / 129 Kč bez DPH
Detail výrobku

SILCOFOAM PU pina 65 XXL pistolov? zimn

Jednoslo?kov?, ?piekov? profesion?ln? polyuretanov? mont??n? a konstruken? pina speci?lni vyvinut? pro maxim?ln? v?ti?nost a? 65 l , pou?iteln? poi teplot?ch od -10?C do +30?C. D?ky nejmodernij?? technologii a revoluen? receptuoe nab?z? hned toi rozd?ln? vlastnosti v jednom balen?: maxim?ln? v?ti?nost a rychleschnouc? receptura ?eto? eas a prostoedky, n?zkoexpanzn? charakter usnadouje pr?ci. V?robek poin??? zv??enou stabilitu, sn??en? defektu a vy??? poizpusobivost min?c?m se teplot?m. V porovn?n? s dosud vyr?binou pinou vykazuje lep?? vzhled (v?ce zvr?snin? povrch), homogennij?? strukturu (stejnomirn? a men?? p?ry), rychlej?? vytvrzov?n? (povrch je na dotyk do?ve nelepiv? a pina je do?ve oezateln?), m? vy??? vydatnost a zlep?en? aplikaen? vlastnosti (snadn? aplikace a? do koneen?ho vypr?zdnin? n?plni bez ??pagetov?ho efektu?). Pina je mike?, poi stejn?m zat??en? vykazuje vit?? smr?tin?, po odstranin? zat??en? se vrac? dopuvodn?ho tvaru a je elastietij??. Pina m? perfektn? poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu jako je cihla, beton, doevo, sklo, kov, pinov? polystyren, tvrd? PVC a tuh? PUR piny. Vykazuje vysokou spolehlivost a odolnost proti st?rnut?. Po vytvrzen? poskytuje vynikaj?c? tepelnou a zvukovou izolaci. Odol?v? vlhkosti, pl?sn?m a extr?mn?m teplot?m (od -60ºC do +100ºC).

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / GUN
Dostupná balení: 750 ml
Doporučená cena: 0 Kč bez DPH
Cena: 0 Kč s DPH / 0 Kč bez DPH
Detail výrobku

SILCOFOAM PU pina trubiekov

Jednoslo?kov? vysoce kvalitn? polyuretanov? mont??n? a konstruken? pina ureen? pro pou?it? ve stavebn?m prumyslu s v?ti?nost? a? 42 l . M? vynikaj?c? poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu jako je cihla, beton, doevo, sklo, kov, pinov? polystyren, tvrd? PVC a tuh? PUR piny. Vykazuje vysokou spolehlivost a odolnost proti st?rnut

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / SPRAY
Dostupná balení: 500 ml
Doporučená cena: 108 Kč bez DPH
Cena: 124 Kč s DPH / 103 Kč bez DPH
Detail výrobku

SILCOFOAM PU pina trubiekov

Jednoslo?kov? vysoce kvalitn? polyuretanov? mont??n? a konstruken? pina ureen? pro pou?it? ve stavebn?m prumyslu s v?ti?nost? a? 42 l . M? vynikaj?c? poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu jako je cihla, beton, doevo, sklo, kov, pinov? polystyren, tvrd? PVC a tuh? PUR piny. Vykazuje vysokou spolehlivost a odolnost proti st?rnut

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / SPRAY
Dostupná balení: 300 ml
Doporučená cena: 89 Kč bez DPH
Cena: 102 Kč s DPH / 85 Kč bez DPH
Detail výrobku

SILCOFOAM PU lepidlo IZO EXPRESS pistolov? - 12 m2

Jednokomponentn? profesion?ln? PU lepidlo ureen? k upevoov?n? fas?dn?ch, tepelni izolaen?ch desek z pinov?ho polystyrenu. PU lepidlo je rovni? ide?ln? pro vyploov?n? mezer mezi izolaen?mi deskami. Lepidlo je odoln? proti pl?sn?m, extr?mn?m teplot?m (od -60ºC do +100ºC) vlhkosti a st?rnut?. Dodatkovi m? lepidlo vynikaj?c? poilnavost k bi?n?m stavebn?m materi?lum jako jsou: pinov? polystyren, om?tka, cihly, p?robeton, doevo, tvrzen? PVC, cement, bitumenov? p?sy, vytvrzen? PU piny, kovy, s?drokarton.

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / GUN
Dostupná balení: 750 ml
Doporučená cena: 131 Kč bez DPH
Cena: 151 Kč s DPH / 124 Kč bez DPH
Detail výrobku

SILCOFOAM PU pina trubiekov? zimn

Jednoslo?kov? vysoce kvalitn? polyuretanov? mont??n? a konstruken? pina ureen? pro pou?it? ve stavebn?m prumyslu s v?ti?nost? a? 42 l , pou?iteln? poi teplot?ch od -10?C do +30?C. M? vynikaj?c? poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu jako je cihla, beton, doevo, sklo, kov, pinov? polystyren, tvrd? PVC a tuh? PUR piny. Vykazuje vysokou spolehlivost a odolnost proti st?rnut

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / SPRAY
Dostupná balení: 750 ml
Doporučená cena: 0 Kč bez DPH
Cena: 0 Kč s DPH / 0 Kč bez DPH
Detail výrobku

SILCOFOAM PU pina pistolov

Jednoslo?kov? vysoce kvalitn? polyuretanov? mont??n? a konstruken? pina ureen? pro pou?it? ve stavebn?m prumyslu s v?ti?nost? a? 42 l . M? vynikaj?c? poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu jako je cihla, beton, doevo, sklo, kov, pinov? polystyren, tvrd? PVC a tuh? PUR piny. Vykazuje vysokou spolehlivost a odolnost proti st?rnut

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / GUN
Dostupná balení: 750 ml
Doporučená cena: 0 Kč bez DPH
Cena: 0 Kč s DPH / 0 Kč bez DPH
Detail výrobku

SILCOFOAM PU pina pistolov? zimn

Jednoslo?kov? vysoce kvalitn? polyuretanov? mont??n? a konstruken? pina ureen? pro pou?it? ve stavebn?m prumyslu s v?ti?nost? a? 42 l , pou?iteln? poi teplot?ch od -10?C do +30?C. M? vynikaj?c? poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu jako je cihla, beton, doevo, sklo, kov, pinov? polystyren, tvrd? PVC a tuh? PUR piny. Vykazuje vysokou spolehlivost a odolnost proti st?rnut

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / GUN
Dostupná balení: 750 ml
Doporučená cena: 0 Kč bez DPH
Cena: 0 Kč s DPH / 0 Kč bez DPH
Detail výrobku

SILCOFOAM PU pina trubiekov? n?zkoexpanzn

Jednoslo?kov? profesion?ln? polyuretanov? mont??n? a konstruken? pina speci?lni vyvinut? pro po?adavky n?zk? rozta?nosti a zv??en? pevnosti s v?ti?nost? a? 47 l . Je ureen? poedev??m pro mont?? a tisnin? r?mu oken, dveo? a oblo?kov?ch z?rubn?. Pina je vhodn? pro lepen? parapetu, oblo?kov?ch z?rubn?, ale i pro bi?n? vyploov?n? sp?r. Vykazuje vynikaj?c? poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu jako je cihla, beton, doevo, sklo, kov, pinov? polystyren, tvrd? PVC, tuh? PUR piny, ale tak? k hladk?m a por?zn?m materi?lum a povrchum pokryt?m barvou. N?zk? tlak eliminuje riziko vyklenut? profilu r?mu oken a dveo? a d?v? jistotu plni vypinin?ch mezer. Polyuretanov? pina m? vynikaj?c? tepeln? a akustick? izolaen? vlastnosti. Pina je odoln? proti vlhkosti, rustu pl?sn? a hub. Vykazuje vysokou odolnost proti st?rnut?, spolehlivost a efektivitu.

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / SPRAY
Dostupná balení: 750 ml
Doporučená cena: 0 Kč bez DPH
Cena: 0 Kč s DPH / 0 Kč bez DPH
Detail výrobku

SILCOFOAM PU pina pistolov? n?zkoexpanzn

Jednoslo?kov? profesion?ln? polyuretanov? mont??n? a konstruken? pina speci?lni vyvinut? pro po?adavky n?zk? rozta?nosti a zv??en? pevnosti s v?ti?nost? a? 50 l . Je poedev??m ureen? pro mont?? a tisnin? r?mu oken, dveo? a oblo?kov?ch z?rubn?. Pina je tak? vhodn? pro lepen? parapetu, oblo?kov?ch z?rubn?, ale i pro bi?n? vyploov?n? sp?r Vykazuje vynikaj?c? poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu jako je cihla, beton, doevo, sklo, kov, pinov? polystyren, tvrd? PVC, tuh? PUR piny, ale tak? k hladk?m a por?zn?m materi?lum a povrch?m pokryt?m barvou. N?zk? tlak eliminuje riziko vyklenut? profilu r?mu oken a dveo? a d?v? jistotu plni vypinin?ch mezer. Polyuretanov? pina m? vynikaj?c? tepeln? a akustick? izolaen? vlastnosti. Pina je odoln? proti vlhkosti, rustu pl?sn? a hub. Vykazuje vysokou odolnost proti st?rnut?, spolehlivost a efektivitu.

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / GUN
Dostupná balení: 750 ml
Doporučená cena: 0 Kč bez DPH
Cena: 0 Kč s DPH / 0 Kč bez DPH
Detail výrobku

SILCOCLEAN Eistie PU piny

Multifunken? rozpou?tidlov? eist?c? prostoedek pro odstranin? nevytvrzen?ch PU pin a PU lepidel, poipraven? k okam?it?mu pou?it?. Obsahuje hnac? plyn ?etrn? k ?ivotn?mu prostoed?. Univerz?lni pou?iteln? d?ky po?davn?mu rozpra?ovaei. Nezanech?v? lepiv? film. Rychle ?einkuje. Opakovani pou?iteln?. Teplota zpracov?n?: +5?C a? +30?C. Ei?tin? aplikaen?ch pistol? na PU pinu (ventilu, trysek). Odma??ov?n? ocelov?ch povrchu poed nanesen?m silikonov?ch a polyuretanov?ch tmelu.

Dostupnost: Skladem
Balení: tlakov? d?za / SPRAY + GUN
Dostupná balení: 500 ml
Doporučená cena: 117 Kč bez DPH
Cena: 134 Kč s DPH / 111 Kč bez DPH
Detail výrobku

SILCOCLEAN Odstraoovae silikonu a piny

Dostupnost: Poipravujeme
Balení: tlakov? d?za / SPRAY
Dostupná balení: 200 ml
Doporučená cena: 0 Kč bez DPH
Cena: 0 Kč s DPH / 0 Kč bez DPH
Detail výrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
VĂ­ce
1.1.2016