deutch deutch
MASTERsil? / Baz?nov? chemie chlorov
BAZ?NOV? CHEMIE

Sortiment baz?nov? chemie poedstavuje kompletn? oadu po?pravku jak pro ?pravu baz?nov? vody na b?zi chlorov?ch, tak i kysl?kov?ch produktu. Baz?nov? voda je vystavena poedev??m d?ky teploti mnohem vy???mu zat??en? ne? po?rodn? koupali?ti a chemick? prostoedky pro jej? ?pravu poedstavuj? i poes dal?? rozvoj alternativn?ch technologi? ?pravy vody nejjistij?? cestu ke zdrav?mu a nez?vadn?mu koup?n?. Dokladem je i z?konn? poedpis pro veoejn? baz?ny a koupali?ti. Kromi kvalitn?ch a osvideen?ch prostoedku baz?nov? chemie dod?v?me tak? nezbytn? po?slu?enstv? pro mioen?, ei?tin?, d?vkov?n? a ?dr?bu vody jak pro priv?tn? ? dom?c? baz?ny, tak tak? nikter? typy veoejn?ch baz?nu a koupali??.
Pou??vejte biocidn? po?pravky bezpeeni. Poed pou?it?m si v?dy poeetite ?daje na obalu a poipojen? informace o po?pravku.

V?HODY

Jednoduch? a snadn? d?vkov?n?, ovioen? vysok? ?einnost, schv?len? a biocidn? registrace, zdrav? koup?n?, ?irok? paleta balen? ? pro mal? dom?c? baz?nky, ekonomick? balen? a? po velkoodbiratelsk? dod?vky

HLAVN? OBLASTI POU?IT?

?dr?ba baz?nov? vody, ei?tin? vody, baz?nu a po?slu?enstv?, pomucky pro mioen? a denn? ?dr?bu, ?pravy hodnot baz?nov? vody

Naše produkty

ZOBRAZENÍ: obrázkové tabulkové
ŘADIT DLE: názvu ceny

Chl?r - START

Chlor - Start je ureen k poe?teen?mu o?etoen? vody v baz?nu ihned po napu?tin? na poe?tku sez?ny. Po?pravek d?ky sv?mu slo?en? zpusob? "?okovou" dezinfekci baz?nov? vody. Po?tomnost chl?ru zarueuje likvidaci v?ech bi?ni se vyskytuj?c?ch bakteri?, popo. potencion?ln? v?skyt oas.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 1 kg
Doporučená cena: 251 Kč bez DPH
Cena: 289 Kč s DPH / 238 Kč bez DPH
Detail výrobku

Chl?r - ?OK

Chlor - ?ok je ureen pro rychlou ?pravu hodnoty chl?ru v baz?nov? vodi poi n?hl?m zhor?en? jej? kvality v prubihu sez?ny. Po?pravek nie? v?echny bi?ni se vyskytuj?c? bakterie a vodn? oasy. Po?pravek je mo?n? pou??t i pro poe?teen? chlorov?n? poi napu?tin? nebo pro pravidelnou ?dr?bu vody.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 1 kg
Doporučená cena: 201 Kč bez DPH
Cena: 231 Kč s DPH / 191 Kč bez DPH
Detail výrobku

Chlor TABLET

Chlor - Tablet jsou 200 gramov?, ve vodi pomalu rozpustn? tablety, ureen? k prubi?n? p?ei o vodu v baz?nu po celou sez?nu. Postupn? uvoloov?n? chl?ru zabraouje tvorbi bakteri? a oas. D?ky pomal?mu rozpou?tin? tablet nen? nutn? ka?dodenn? p?ee - 1-2 tablety vydr?? (poi objemu 25m3 baz?nov? vody) cca 5-7 dn? poi teploti do 25?C.

Dostupnost: *** AKCE ***
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 1,2 kg
Doporučená cena: 175 Kč bez DPH
Cena: 201 Kč s DPH / 166 Kč bez DPH
Detail výrobku

Chlor TABLET 20g

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 1 kg
Doporučená cena: 218 Kč bez DPH
Cena: 251 Kč s DPH / 207 Kč bez DPH
Detail výrobku

Chlor TABLET

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 5 kg
Doporučená cena: 798 Kč bez DPH
Cena: 917 Kč s DPH / 758 Kč bez DPH
Detail výrobku

MULTIPLEX - TABLET

Multiplex Tablet jsou komplexn?, pomalu rozpustn? 200g tablety, ureen? pro v?estrannou p?ei o baz?novou vodu. V ka?d? tableti je vedle vysoce ?einn?ho chloraen?ho prostoedku obsa?en i algicid, vloekovae a stabiliz?tor chloru, co? dod?v? tomuto v?robku mnohostrann? ?einky.

Dostupnost: *** AKCE ***
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 1 kg
Doporučená cena: 249 Kč bez DPH
Cena: 286 Kč s DPH / 237 Kč bez DPH
Detail výrobku

MULTIPLEX - TABLET

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 5 kg
Doporučená cena: 1 059 Kč bez DPH
Cena: 1 217 Kč s DPH / 1 006 Kč bez DPH
Detail výrobku

Koi??

Po?pravek pro zjiskoen? vody ve Va?em baz?nu.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 1 l
Doporučená cena: 150 Kč bez DPH
Cena: 172 Kč s DPH / 143 Kč bez DPH
Detail výrobku

ALGICID

Algicid je po?pravek pro prevenci a likvidaci vodn?ch oas v baz?nov? vodi. Spolehlivi ?einkuje a chr?n? tam, kde velk? zat??en? baz?nov? vody spolu s dal??mi faktory, jako je toeba vy??? teplota a dostatek sluneen?ho z?oen?, vytv?o? po?zniv? podm?nky pro v?skyt oas.

Dostupnost: *** AKCE ***
Balení: PVC l?hev s aplik?torem
Dostupná balení: 1 l
Doporučená cena: 249 Kč bez DPH
Cena: 286 Kč s DPH / 237 Kč bez DPH
Detail výrobku

ZAZIMOVAE

Tekut? po?pravek proti tvorb oas, z?kalum a usazenin?m, v?razni usnadn? jarn? ei?tin?, oedin? 1 l na 20 m3.

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC l?hev s aplik?torem
Dostupná balení: 1 l
Doporučená cena: 185 Kč bez DPH
Cena: 213 Kč s DPH / 176 Kč bez DPH
Detail výrobku

STABIL

Po?pravek pro stabilizaci chloru v baz?nov? vodi. Vlivem sluneen?ho z?oen? a zv??en? teploty vody doch?z? k zv??en?mu rozkladu ochrann?ch chlorov?ch po?pravku rozpu?tin?ch ve vodi a t?m k jejich nadmirn?mu vyeerp?v?n? a uvoloov?n? chloru. Po?pravek na sebe v??e uvolnin? chl?r, t?m prodlu?uje ?einek chlorov?ch po?pravku a potlaeuje chlorov? z?pach.

Dostupnost: *** AKCE ***
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 1 kg
Doporučená cena: 199 Kč bez DPH
Cena: 229 Kč s DPH / 189 Kč bez DPH
Detail výrobku

Vloekovae

Vloekovae je speci?ln? po?pravek, kter? i velmi jemni rozpt?len? neeistoty sdru?? do vit??ch celku (vyvloekuje) a ty je mo?n? n?sledni snadno odfiltrovat ve filtraen?m zao?zen

Dostupnost: Skladem
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 1 kg
Doporučená cena: 131 Kč bez DPH
Cena: 151 Kč s DPH / 124 Kč bez DPH
Detail výrobku

pH plus

pH+ je po?pravek pro sni?ov?n? kyselosti (zv??en? pH) baz?nov? vody. Voda ke koup?n? m? m?t hodnotu pH 7,2 - 7,6. V tomto rozmez? je zaji?tino nejlep?? pusoben? ostatn?ch po?pravku pro o?etoov?n? baz?nov? vody a t?m jej? nez?vadnost.

Dostupnost: *** AKCE ***
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 0,8 kg
Doporučená cena: 70 Kč bez DPH
Cena: 80 Kč s DPH / 67 Kč bez DPH
Detail výrobku

pH minus

pH- je po?pravek pro zvy?ov?n? kyselosti (sn??en? pH) baz?nov? vody. Voda ke koup?n? m? m?t hodnotu pH 7,2 - 7,6. V tomto rozmez? je zaji?tino nejlep?? pusoben? ostatn?ch po?pravku pro o?etoov?n? baz?nov? vody a t?m jej? nez?vadnost.

Dostupnost: *** AKCE ***
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 1,6 kg
Doporučená cena: 106 Kč bez DPH
Cena: 122 Kč s DPH / 101 Kč bez DPH
Detail výrobku

pH minus

Dostupnost: *** AKCE ***
Balení: PVC d?za
Dostupná balení: 5 kg
Doporučená cena: 290 Kč bez DPH
Cena: 333 Kč s DPH / 276 Kč bez DPH
Detail výrobku

Tester pH a Cl

Jednoduch?, jednokomorov? tabletov? tester pro mioen? obsahu voln?ho chl?ru v baz?nov? vodi a hodnoty pH.

Dostupnost: Skladem
Balení: sada
Dostupná balení: ks
Doporučená cena: 231 Kč bez DPH
Cena: 266 Kč s DPH / 219 Kč bez DPH
Detail výrobku

N?hradn? sada tablet (30x pH a 30 x Cl)

Dostupnost: Skladem
Balení: sada
Dostupná balení: ks
Doporučená cena: 282 Kč bez DPH
Cena: 324 Kč s DPH / 268 Kč bez DPH
Detail výrobku

N?hradn? tablety pH

Dostupnost: Skladem
Balení: plato
Dostupná balení: 10 tablet
Doporučená cena: 41 Kč bez DPH
Cena: 47 Kč s DPH / 39 Kč bez DPH
Detail výrobku

N?hradn? tablety Cl

Dostupnost: Skladem
Balení: plato
Dostupná balení: 10 tablet
Doporučená cena: 41 Kč bez DPH
Cena: 47 Kč s DPH / 39 Kč bez DPH
Detail výrobku

Plov?k na tablety - MINI

Dostupnost: Skladem
Balení: voln
Dostupná balení: 1 ks
Doporučená cena: 167 Kč bez DPH
Cena: 192 Kč s DPH / 159 Kč bez DPH
Detail výrobku

Plov?k na tablety

Dostupnost: Skladem
Balení: AL d?za / lahvieka
Dostupná balení: ks
Doporučená cena: 344 Kč bez DPH
Cena: 395 Kč s DPH / 327 Kč bez DPH
Detail výrobku

Teplomir (plovouc

Dostupnost: Skladem
Balení: AL d?za / lahvieka
Dostupná balení: ks
Doporučená cena: 117 Kč bez DPH
Cena: 134 Kč s DPH / 111 Kč bez DPH
Detail výrobku

S??ka na neeistoty

Dostupnost: Skladem
Balení: AL d?za / lahvieka
Dostupná balení: ks
Doporučená cena: 319 Kč bez DPH
Cena: 367 Kč s DPH / 303 Kč bez DPH
Detail výrobku

Sada START

Sada obsahuje: Chlor Start, Chlor Stabil, Chlor Tablet 1,2 kg, Vloekovae

Dostupnost: Skladem
Balení: AL d?za / lahvieka
Dostupná balení: ks
Doporučená cena: 647 Kč bez DPH
Cena: 744 Kč s DPH / 615 Kč bez DPH
Detail výrobku

Sada ?DR?BA

Sada obsahuje: Chlor ?ok, Chlor Stabil, Chlor Tablet 1,2 kg, Vloekovae

Dostupnost: Skladem
Balení: AL d?za / lahvieka
Dostupná balení: ks
Doporučená cena: 663 Kč bez DPH
Cena: 762 Kč s DPH / 630 Kč bez DPH
Detail výrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
VĂ­ce
1.1.2016