deutch deutch
DUNLOP / Aditiva , Penetrace

Naöe produkty

ZOBRAZENÕ: obrŠzkovť tabulkovť
ōADIT DLE: nŠzvu ceny

Univerz?ln? penetraen? n?tir

Slou?? jako poedn?tir , penetrace , tisn?c? prostoedek , prostoedek sni?uj?c? pra?nost a adhezn? mustek , lze pou??t v cementov?ch materi?lech ke zlep?en? poilnavosti malty k problematick?m povrchum . Zabezpeeuje dokonal? spojen? podkladu a nov? vrstvy , vynikaj?c? lepivost i del?? eas po zaschnut? - styrenbutadien SB2, syntetick? kaueuk . Vytv?o? vodotisnou izolaen? vrstvu , kter? ochr?n? podklad poed prusakem vody a podlahovyny poed vzl?naj?c? zbytkovou vlhkost? . Je vhodn? k intern?mu a extern?mu pou?it? . Slou?? jako po?mis ke zlep?en? poilnavosti , trvanlivosti , pru?nosti a odolnosti vyrovn?vac?ch vrstev . Sni?uje drolen? a pra?nost povrchu .

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kanystr
DostupnŠ balenŪ: 5 kg
DoporuŤenŠ cena: 815 KŤ bez DPH
Cena: 937 KŤ s DPH / 774 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Flexibiln? po?sada do lepidel a sp?rovaeek

Po?sada zvy?uj?c? flexibilitu, poilnavost a vibraen? odolnost pr??kov?ch lepidel a sp?rovac?ch hmot . Ide?ln? k pr?ci se slinut?mi obklady nebo mramorem . Je odoln? vuei nas?t? vody a je vhodn? pro pou?it? v interi?ru i exteri?ru .

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kanystr
DostupnŠ balenŪ: 2,5 kg
DoporuŤenŠ cena: 696 KŤ bez DPH
Cena: 800 KŤ s DPH / 661 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016