deutch deutch
DUNLOP / Cementov? lepidla - Profi

Naöe produkty

ZOBRAZENÕ: obrŠzkovť tabulkovť
ōADIT DLE: nŠzvu ceny

Speci?ln? lepidlo pro obklady a dla?by
Special Floor & Wall Tile Adhesive

Special Floor & Wall tile adhesive je flexi cementov? lepidlo se sn??en?m skluzem pro pokl?dku dla?by i obkladu na tenk? i stoedni siln? lo?e a je ureeno k lepen? izolantu v termosyst?mech polystyr?nov?ch desek a desek nebo lamel z miner?ln?ch vl?ken a k vytv?oen? armovac? vrstvy se zapracovanou armovac? tkaninou. Je vhodn? pro lepen? keramick?ch i terakotov? obkladu a dla?by, mozaiky, cihlov? p?sky, k?men a jin? bi?n? obkladov? materi?ly. - vynikaj?c? protiskluzov? vlastnosti - odoln? mrazu a vodi - interi?r, exteri?r - C1T - flex

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: pytel
DostupnŠ balenŪ: 25 kg
DoporuŤenŠ cena: 189 KŤ bez DPH
Cena: 217 KŤ s DPH / 180 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Flexibiln? lepidlo pro obklady a dla?by
Flexible Floor & Wall Tile Adhesive - to?da C2TE

Flexible Floor & Wall tile adhesive je profesion?ln? flexibiln? cementov? lepidlo se sn??en?m skluzem pro pokl?dku dla?by i obkladu na tenk? i stoedni siln? lo?e a lepen? a tirkov?n? tepelni izolaen?ch syst?mu. Je odoln? proti vodi, mrazu a sto?d?n? teplot a je tedy vhodn? k vniton?mu i vnij??mu pou?it?, ve sprchov?ch koutech, baz?nech, balkonech a teras?ch. D?ky nebezpee? sj??din? obkladu nen? potoeba dodateeni fixovat obklady. Flexible Floor & Wall tile adhesive (white) pato? do skupiny hydraulicky tuhnouc?ch tenkovrstv?ch malt k pokl?d?n? prusvitn?ch ke zbarven? n?chyln?ch po?rodn?ch kamenu, jako mramor apod. - vynikaj?c? protiskluzov? vlastnosti - odoln? mrazu a vodi - interi?r , exteri?r - pro podlahov? vyt?pin? - C2TE - pro po?rodn? k?men n?chyln? ke zbarven

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: pytel
DostupnŠ balenŪ: 25 kg
DoporuŤenŠ cena: 289 KŤ bez DPH
Cena: 332 KŤ s DPH / 275 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Flexibiln? lepidlo pro obklady a dla?by
Flexible Floor & Wall Tile Adhesive - to?da C2TE

Flexible Floor & Wall tile adhesive je profesion?ln? flexibiln? cementov? lepidlo se sn??en?m skluzem pro pokl?dku dla?by i obkladu na tenk? i stoedni siln? lo?e a lepen? a tirkov?n? tepelni izolaen?ch syst?mu. Je odoln? proti vodi, mrazu a sto?d?n? teplot a je tedy vhodn? k vniton?mu i vnij??mu pou?it?, ve sprchov?ch koutech, baz?nech, balkonech a teras?ch. D?ky nebezpee? sj??din? obkladu nen? potoeba dodateeni fixovat obklady. Flexible Floor & Wall tile adhesive (white) pato? do skupiny hydraulicky tuhnouc?ch tenkovrstv?ch malt k pokl?d?n? prusvitn?ch ke zbarven? n?chyln?ch po?rodn?ch kamenu, jako mramor apod. - vynikaj?c? protiskluzov? vlastnosti - odoln? mrazu a vodi - interi?r , exteri?r - pro podlahov? vyt?pin? - C2TE - pro po?rodn? k?men n?chyln? ke zbarven

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: pytel
DostupnŠ balenŪ: 25 kg
DoporuŤenŠ cena: 412 KŤ bez DPH
Cena: 474 KŤ s DPH / 391 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Rychle tuhnouc? lepidlo pro obklady a dla?by - to?da 2CFT
Set fast plus floor & wall tile adhesive

Dunlop Set Fast Plus floor & wall tile adhesive je profesion?ln? rychle tvrdnouc? flexibiln? cementov? lepidlo pro pokl?dku dla?by i obkladu na tenk? i stoedni siln? lo?e. D?ky unik?tn? technologii PorcelBond je kromi keramick?ch, porcel?nov?ch i terakotov?ch obkladu a dla?eb vhodn? pro lepen? vysoce slinut?, glazovan? a jin? nesav? obkladov? materi?ly. D?ky nebezpee? sj??din? obkladu nen? toeba obklady dodateeni fixovat a podp?rat. Vit?? rozpit? s?ly lo?e 3 - 12 mm umo?ouje srovnat i vit?? nerovnosti pouze jedn?m pracovn?m krokem. Je vysoce odoln? proti vodi, mrazu a sto?d?n? teplot a je tedy vhodn? k vniton?mu i vnij??mu pou?it?, ve sprch?ch, baz?nech, balkonech a teras?ch, nebo s podlahov?m vyt?pin?m. Jemnozrnn? konzistence dovoluje kvalitn? nan??en?, dobrou poilnavost k povrchu a v?bornou zpracovatelnost bihem obkl?dan?. Lepidlo je dod?v?no jako pr??ek vyroben? ze smisi speci?ln?ch cementu, vysoce pevnostn?ch plniv a chemick?ch po?sad. Sm?ch?n?m s vodou vznikne jemn?, pastovit? lep?c? malta, kter? hydratac? vytvrzuje do hmoty s minim?ln?m pnut?m. - technologie Porcel Bond - odoln? mrazu a vodi - interi?r i exteri?r - C2FT - teplotn? odolnost : -30?C a? +150?

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: pytel
DostupnŠ balenŪ: 20 kg
DoporuŤenŠ cena: 486 KŤ bez DPH
Cena: 559 KŤ s DPH / 462 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016