deutch deutch
DUNLOP / Disperzn? lepidla

Naöe produkty

ZOBRAZENÕ: obrŠzkovť tabulkovť
ōADIT DLE: nŠzvu ceny

Dla?ba na doevo - Tile on Wood
(2 in1 - lepidlo a sp?rovac? hmota)

Tile-on-Wood je speci?ln? vodi odoln? disperzn? lepidlo a sp?rovac? hmota v jednom ureena pro pokl?dku dla?by v koupelni nebo v kuchyni. Poskytuje maxim?ln?, trvale flexibiln? spojen? mezi dla?bou a doevin?m povrchem. D?ky produktu Tile-on-wood je mo?n? v dne?n? dobi pokl?dat dla?bu po?mo na doevin? povrchy jako je OSB deska, palubov? podlaha. Prye jsou ty doby kdy po?prava takov?to podlahy byla n?roen? a zdlouhav?. Je vhodn? pro vyt?pin? podlahy.

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kbel
DostupnŠ balenŪ: 15 kg
DoporuŤenŠ cena: 746 KŤ bez DPH
Cena: 858 KŤ s DPH / 709 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Vodotisn? disperzn? lepidlo na keramick? obklady
Waterproof ceramic wall tile adhesive

Dunlop Waterproof ceramic wall tile adhesive je profesion?ln? lepidlo vhodn? pro lepen? keramick?ch nebo mozaikov?ch obkladu do kuchyn?, koupelen a veoejn?ch sprch?ch a m?stech s vysokou vlhkost?. Dod?v? se v podobi pasty, kter? je poipravena k po?m?mu pou?it?. Lepidlo je vodotisn? a za ureit?ch podm?nek nen? potoeba pou??vat dodateenou izolaci pod obklady. To poin??? v?raznou ?sporu n?kladu na pr?ci a tak? zrychlen? pracovn?ch postupu a zkr?cen? technologick?ch easu. Nen? v?ak ureeno pro po?m? styk s vodou a nenahrazuje stavebn? izolace. ?piekov? proti skluzn? (tzv. tixotropn?) vlastnosti odstraouj? nutnost pou??vat distanen? ko??ky. Okam?it? fixace zaji??uje, ?e obklad nesj??d?. Extr?mni pevn? a dostateeni flexibiln? spojen? je odoln? vibrac?m a deformac?m, kter?mi mohou b?t stavby podrobeny. Oblasti pou?it?: Lepen? obkladu na s?drov? a cementov? om?tky Lepen? obkladu na s?drokartonov? desky Lepen? obkladu na vymalovan? stiny Lepen? obkladu na puvodn? obklady Lepen? obkladu na umakart a doevin? povrchy Lepen? izolaen?ch polystyr?nov?ch a dekoraen?ch panelu na ruzn? povrchy

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kbel
DostupnŠ balenŪ: 15 kg
DoporuŤenŠ cena: 687 KŤ bez DPH
Cena: 790 KŤ s DPH / 653 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Vodotisn? disperzn? lepidlo na keramick? obklady
Waterproof ceramic wall tile adhesive

Dostupnost: Skladem
BalenŪ: kbel
DostupnŠ balenŪ: 7,5 kg
DoporuŤenŠ cena: 424 KŤ bez DPH
Cena: 487 KŤ s DPH / 403 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Nalep a vysp?ruj (2 in 1 - lepidlo a sp?rovac? hmota)

Vodotisn? disperzn? lepidlo s vysokou flexibilitou k okam?it?mu lepen? keramick?ch a mozaikov?ch obkladu . Jeho hlavn? v?hodou je , ?e po 24 hodin?ch mu?ete t?mto ptoduktem vysp?rovat . D?ky vynikaj?c? protiskluzov? charakteristice nen? toeba obklady dodateeni fixovat a podp?rat . Pro pou?it? v kuchyn?ch , koupeln?ch , veoejn?ch sprch?ch a m?stech s vysokou vlhkost? .

Dostupnost: * Doprodej z?sob *
BalenŪ: kbel
DostupnŠ balenŪ: 7,5 kg
DoporuŤenŠ cena: 294 KŤ bez DPH
Cena: 338 KŤ s DPH / 279 KŤ bez DPH
Detail vżrobku

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016