deutch deutch

MULTIPLEX - TABLET

Dostupnost: *** AKCE ***
Doporuen cena: 249 K bez DPH

Cena: 286 K s DPH /237 K bez DPH/


Balen:PVC d?za
Dostupn balen:1 kg
Popis:Multiplex Tablet jsou komplexn?, pomalu rozpustn? 200g tablety, ureen? pro v?estrannou p?ei o baz?novou vodu. V ka?d? tableti je vedle vysoce ?einn?ho chloraen?ho prostoedku obsa?en i algicid, vloekovae a stabiliz?tor chloru, co? dod?v? tomuto v?robku mnohostrann? ?einky.

Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016