deutch deutch

H2O POOL / ?prava vody
BEZCHL?ROV? DEZINFEKCE BAZ?NOV? VODY

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 1 090 K bez DPH

Cena: 1 253 K s DPH /1 036 K bez DPH/


Balen:kanystr
Dostupn balen:3 l
Zruka:24 ms.
Popis:H2O POOL
BEZCHL?ROV? DEZINFEKCE BAZ?NOV? VODY

H2O POOL je polymerov? tekut? koncentrovan? dezinfeken? a algicidn? prostoedek, jen? silni a dlouhodobi zabraouje vzniku a n?sledn?mu mno?en? oas a jin?ch mikroorganismu v baz?nov? vodi. Poi pravideln?m pou??v?n? zanech?v? vodu v dom?c?ch, kryt?ch i venkovn?ch baz?nech dokonale eistou a zabezpeeenou. Bezchl?rov? baz?nov? chemie H2O POOL mu?e b?t pou?ita jak na baz?ny s filtrac?, tak na ty bez n?.

O?etoen? voda nen? c?tit po chl?ru, nedr??d? oei, ku?i ani sliznici. Nepo?kozuje ??dn? materi?ly, nezpusobuje korozi kovov?ch e?st? baz?nu. Dlouhodob? efekt, pH neutr?ln

Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016