deutch deutch

Flexibilní lepidlo pro obklady a dlažby
Flexible Floor & Wall Tile Adhesive - třída C2TE

Dostupnost: Skladem
Doporučená cena: 289 Kč bez DPH

Cena: 332 Kč s DPH /275 Kč bez DPH/

Barva:

Balení:pytel
Dostupná balení:25 kg
Záruka:12 měs.
Popis:Flexible Floor & Wall tile adhesive je profesionální flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem pro pokládku dlažby i obkladů na tenké i středně silné lože a lepení a těrkování tepelně izolačních systémů. Je odolné proti vodě, mrazu a střídání teplot a je tedy vhodné k vnitřnímu i vnějšímu použití, ve sprchových koutech, bazénech, balkonech a terasách. Díky nebezpečí sjíždění obkladů není potřeba dodatečně fixovat obklady.

Flexible Floor & Wall tile adhesive (white) patří do skupiny hydraulicky tuhnoucích tenkovrstvých malt k pokládání průsvitných ke zbarvení náchylných přírodních kamenů, jako mramor apod.

- vynikající protiskluzové vlastnosti
- odolné mrazu a vodě
- interiér , exteriér
- pro podlahové vytápění
- C2TE
- pro přírodní kámen náchylný ke zbarvení

Technické informace

Flexible Floor & Wall Tile Adhesive / Flexibilní lepidlo pro obklady a dlažby

- vynikající protiskluzové vlastnosti
- odolné mrazu a vodě
- interiér , exteriér
- pro podlahové vytápění
- C2TE
- pro přírodní kámen náchylný ke zbarvení

Popis výrobku:
Flexible floor & wall tile adhesive je profesionální flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem pro pokládku dlažby i obkladů na tenké i středně silné lože a lepení a stěrkování tepelně izolačních systémů. Je odolné proti vodě, mrazu a střídání teplot a je tedy vhodné k vnitřnímu i vnějšímu použití, ve sprchových koutech, bazénech, balkonech a terasách. Díky nebezpečí sjíždění obkladů není potřeba dodatečně fixovat obklady. Jemnozrnná konzistence dovoluje kvalitní nanášení, dobrou přilnavost k povrchu a výbornou zpracovatelnost během obkládaní. Lepidlo je dodáváno jako prášek vyrobený ze směsi speciálních cementů, vysoce pevnostních plniv a chemických přísad. Smícháním s vodou vznikne jemná, pastovitá lepící malta, která hydratací vytvrzuje do hmoty s minimálním pnutím.

Typické oblasti použití:
Lepení na beton, cementové potěry a omítky
Lepení na původní obklady a dlažby, dřevěné podklady
Lepení na asfaltové podlahy
Lepení na sádrokartonové a sádrovláknité desky

Příprava podkladu:
Všechny podklady musí být pevné, stabilní a dostatečně nosné, nesmí se prohýbat a pružit. Povrch musí být čistý, zbavený všech nesourodých částic, zejména prachu, a nesmí být mastný. Pro sjednocení savosti a snížení prašnosti povrchu je vhodné plochu natřít penetračním nátěrem Universal Bonding Agent v poměru 1:4 H2O.
Beton, cementové potěry a omítky:
Předpokladem obkládaní takovéhoto povrchu je nechat 28 dní vyzrát povrch. Nové povrchy mohou být kontaminovány od materiálů z bednění, které lze odstranit drátěným kartáčem, vodou a čisticím prostředkem. Všechny zbytky čistidel je nutné odstranit pomocí čisté pitné vody a plochu pak nechat důkladně vyschnout. Jakékoli výkvěty, šlem či jiné volné materiály je nutné mechanicky zcela odstranit, umýt a nechat oschnout, než začnete s obkládáním. U starých, zašlých a prašných povrchů, proveďte kontaktní můstek penetrací Universal bonding agent v poměru 4 díly vody ku 1 dílu penetrace.
Betonové podlahy a potěry s nátěrem:
Veškeré nátěry z podlah je nutné před aplikací dlaždic mechanicky obrousit a provést kontaktní můstek penetrací Universal bonding agent v poměru 3 díly vody ku 1 dílu penetrace.
Stávající dlažba:
Ujistěte se, že původní dlaždice jsou dostatečně přilepeny k podkladu. Pro lepší přilnavost obruste povrch stávajících obkladů, nebo aplikujte adhezní můstek : Universal bonding agent 1 díl : 1 díly H2O : plnivo ( písek, cementové lepidlo ) – přidávat plnivo až do nátěrové konzistence.
Asfaltové podlahy:
Povrch musí být rovný, kvalitní (bez lámavosti), mít příslušnou kohezní sílu, přirozený hlazený povrch a měl by být položen na pevném rovném podkladu. Důkladně odmastěte podlahu pomocí vhodného čistidla, umyjte čistou pitnou vodou a nechte zaschnout.
Sádra / Sádrokarton / Anhydritové povrchy :
Tyto povrchy lehce omeťte pro odstranění povrchového prachu. Sádra musí být nejméně 4 týdny stará a dostatečně suchá. U sádrových povrchů vždy proveďte 2x penetrací povrchu s Universal bonding agent v poměru 4 díly vody ku 1 dílu penetrace a to do kříže. Nepřekračujte maximální hmotnostní limit povolený pro obklady, tj. 20 kg/m2 u sádry a 32 kg/m2 u sádrokartonu.
Dřevěné podklady:
Desky musí mít tloušťku minimálně 12 mm a musí být z vhodného typu ( doporučujeme dřevotřísky, OSB desky, cementotřískové desky, nelakované překližky, hoblované desky, palubky pero - drážka a jíné podobné desky ). Desky je třeba přišroubovat v rozestupech maximálně 300 x 300 mm k podpůrným trámům či jinému vhodnému rámu. Deska musí být rovná, bez deformací, nesmí se prohýbat a pružit. Pokud je to možné natřete rub a okraje desky emulzí Universal Bonding Agent, aby nedošlo k deformaci vlivem změn atmosférické vlhkosti, to by mohlo způsobit zkroucení nebo zvlnění desek. Dřevěné povrchy s nátěrem je nutné před aplikací mechanicky obrousit. Poté aplikujte adhezní můstek - kontaktní můstek : Universal bonding agent 1 díl : 1 díly H2O : plnivo ( písek, cementové lepidlo ) – přidávat plnivo až do nátěrové konzistence.
Příprava a aplikace hmoty:
V čisté nádobě, za stálého míchání nasypte prášek do čisté, chladné vody až získáme bez hrudkovou, hladkou, hustě pastovou maltu. Na rozmíchání 25 kg prášku potřebujeme 6 litrů vody. Lepidlo lze při 20°C zpracovávat asi po dobu 4 hod. Připravené lepidlo rozprostřete zubovou stěrkou. Ihned po nanesení lepidla natlačte nepatrně kroutivým pohybem do připraveného lože suché dlaždice. Nenanášejte více lepidla, než stihnete obložit za 30 minut. Mezi jednotlivými obklady nechte spáru cca 3 mm. Před zatuhnutím lepidla odstraňte přebytečné lepidlo ze spár a povrchu obkladu pomocí vlhkého čistého houby. Teplota při aplikaci nemá klesnout pod 5°C.

Technická data:
Poměr míchání: asi 6 l na 25 kg prášku
Sypká hmotnost: asi 1,4 kg/l
Hmotnost čerstvé malty: asi 1,8 kg/l
Spotřeba materiálu: ozubení 8x8x8 mm - 3 kg / m2
Doba zpracovatelnosti: max.4 hodiny
Čas pro pokládku: asi 30 min
Pochůznost / spárovatelnost: po 24 hodinách
Teplotní odolnost po vyzrání: -30°C až +100°C
Třída: C2TE
Balení: Pytle po 25 kg netto
Barva: bílá, šedá
Skladování : v suchých prostorách v originálním balení 6 měsíců. Obecně platí: cementová lepidla nesmí zmrznout !

Hygiena a bezpečnost práce:
Obsahuje cement, reaguje alkalicky. Chraňte oči a kůži. Při kontaktu kůže omyjte důkladně vodou, při kontaktu očí vypláchněte důkladně tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Ve vytvrzeném stavu je hmota fyziologicky a ekologicky nezávadná.

Váš odborný velkoobchod:
Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktu. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.


* STACHEMUS *
exkluzivní dodavatel produktů stavební a bazénové chemie, lepidel ... značek - silco ® , H2O COOL , DUNLOP , MASTERsil ® , Ceys

Michael Musil
T : +420 603 431 476
E : info@stachemus.cz
Zpět

Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016