deutch deutch

Speciální lepidlo pro obklady a dlažby
Special Floor & Wall Tile Adhesive

Dostupnost: Skladem
Doporučená cena: 189 Kč bez DPH

Cena: 217 Kč s DPH /180 Kč bez DPH/

Barva:

Balení:pytel
Dostupná balení:25 kg
Záruka:12 měs.
Popis:Special Floor & Wall tile adhesive je flexi cementové lepidlo se sníženým skluzem pro pokládku dlažby i obkladů na tenké i středně silné lože a je určeno k lepení izolantu v termosystémech polystyrénových desek a desek nebo lamel z minerálních vláken a k vytváření armovací vrstvy se zapracovanou armovací tkaninou. Je vhodné pro lepení keramických i terakotové obkladů a dlažby, mozaiky, cihlové pásky, kámen a jiné běžné obkladové materiály.

- vynikající protiskluzové vlastnosti
- odolné mrazu a vodě
- interiér, exteriér
- C1T
- flex

Technické informace

Special Floor & Wall Tile / Speciální lepidlo pro obklady a dlažby

- odolné mrazu a vodě
- interiér , exteriér
- C1T
- flex

Popis výrobku:
Dunlop Special Floor & Wall tile adhesive je mrazuvzdorné vodovzdorné lepidlo na bázi šedého cementu pro vnitřní i venkovní použití. Je vhodné pro lepení keramických obkladu a dlažeb na beton, pórobeton, omítnuté zdivo. Je určeno k lepení izolantu v termosystémech polystyrénových desek a desek nebo lamel z minerálních vláken a k vytváření armovací vrstvy se zapracovanou armovací tkaninou. Konzistence lepidla dovoluje kvalitní nanášení, dobrou přilnavost k povrchu a výbornou zpracovatelnost během obkládaní. Lepidlo je dodáváno jako prášek vyrobený ze směsi speciálních cementů a chemických přísad. Smícháním s vodou vznikne pastovitá lepící malta, která hydratací vytvrzuje do hmoty s minimálním pnutím.

Příprava podkladu :
Všechny podklady musí být pevné, stabilní a dostatečně nosné, nesmí se prohýbat a pružit. Povrch musí být čistý, zbavený všech nesourodých částic, zejména prachu, a nesmí být mastný. Pro sjednocení savosti a snížení prašnosti povrchu je vhodné plochu natřít penetračním nátěrem Universal Bonding Agent v poměru 1:4 H2O.
Beton, cementové potěry a omítky :
Předpokladem obkládaní takovéhoto povrchu je nechat 28 dní vyzrát povrch. Nové povrchy mohou být kontaminovány od materiálů z bednění, které lze odstranit drátěným kartáčem, vodou a čisticím prostředkem. Všechny zbytky čistidel je nutné odstranit pomocí čisté pitné vody a plochu pak nechat důkladně vyschnout. Jakékoli výkvěty, šlem či jiné volné materiály je nutné mechanicky zcela odstranit, umýt a nechat oschnout, než začnete s obkládáním. U starých, zašlých a prašných povrchů, proveďte kontaktní můstek penetrací Universal bonding agent v poměru 4 díly vody ku 1 dílu penetrace.
Betonové podlahy a potěry s nátěrem :
Veškeré nátěry z podlah je nutné před aplikací dlaždic mechanicky obrousit a provést kontaktní můstek penetrací Universal bonding agent v poměru 3 díly vody ku 1 dílu penetrace.
- adhezní můstek : Universal bonding agent 1 díl : 1 díly H2O : plnivo ( písek, cementové lepidlo ) – přidávat plnivo až do nátěrové konzistence.

Příprava a aplikace hmoty :
V čisté nádobě, za stálého míchání nasypte prášek do čisté, chladné vody až získáme bez hrudkovou, hladkou, hustě pastovou maltu. Na rozmíchání 25 kg prášku potřebujeme 6 litrů vody. Lepidlo lze při 20°C zpracovávat asi po dobu 5 hod. Připravené lepidlo rozprostřete zubovou stěrkou. Ihned po nanesení lepidla natlačte nepatrně kroutivým pohybem do připraveného lože suché dlaždice. Nenanášejte více lepidla, než stihnete obložit za 20 minut. Mezi jednotlivými obklady nechte spáru cca 3 mm. Před zatuhnutím lepidla odstraňte přebytečné lepidlo ze spár a povrchu obkladu pomocí vlhkého čistého houby. Teplota při aplikaci nemá klesnout pod 5°C.

Technická data :
Poměr míchání: asi 6 l na 25 kg prášku
Spotřeba materiálu: ozubení 8x8x8 mm - 3 kg / m2
Doba zpracovatelnosti: 2 hod.
Čas pro pokládku: asi 15 min.
Pochůznost / spárovatelnost: po 2 dnech
Teplotní odolnost po vyzrání: -20°C až +80°C
Balení: Pytle po 25 kg netto
Barva: šedá
Skladování: v suchých prostorách v originálním balení 6 měsíců. Obecně platí: cementová lepidla nesmí zmrznout !

Hygiena a bezpečnost práce:
Obsahuje cement, reaguje alkalicky. Chraňte oči a kůži. Při kontaktu kůže omyjte důkladně vodou, při kontaktu očí vypláchněte důkladně tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Ve vytvrzeném stavu je hmota fyziologicky a ekologicky nezávadná.

Váš odborný velkoobchod:
Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktu. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.


* STACHEMUS *
exkluzivní dodavatel produktů stavební a bazénové chemie, lepidel ... značek - silco ® , H2O COOL , DUNLOP , MASTERsil ® , Ceys

Michael Musil
T : +420 603 431 476
E : info@stachemus.cz
Zpět

Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016