deutch deutch

Nalep a vysp?ruj (2 in 1 - lepidlo a sp?rovac? hmota)

Dostupnost: * Doprodej z?sob *
Doporuen cena: 294 K bez DPH

Cena: 338 K s DPH /279 K bez DPH/

Barva:

Balen:kbel
Dostupn balen:7,5 kg
Zruka:12 ms.
Popis:Vodotisn? disperzn? lepidlo s vysokou flexibilitou k okam?it?mu lepen? keramick?ch a mozaikov?ch obkladu . Jeho hlavn? v?hodou je , ?e po 24 hodin?ch mu?ete t?mto ptoduktem vysp?rovat . D?ky vynikaj?c? protiskluzov? charakteristice nen? toeba obklady dodateeni fixovat a podp?rat . Pro pou?it? v kuchyn?ch , koupeln?ch , veoejn?ch sprch?ch a m?stech s vysokou vlhkost? .

Technick informace

Vodotisn? disperzn? lepidlo s vysokou flexibilitou k okam?it?mu lepen? keramick?ch a mozaikov?ch obkladu . Jeho hlavn? v?hodou je, ?e po 24 hodin?ch mu?ete t?mto produktem vysp?rovat. D?ky vynikaj?c? protiskluzov? charakteristice nen? toeba obklady dodateeni fixovat a podp?rat . Pro pou?it? v kuchyn?ch, koupeln?ch , veoejn?ch sprch?ch a m?stech s vysokou vlhkost?.

Jednoduch? a rychl? obkl?d?n? :

- ihned poipraveno k pou?it?
- bezpra?n? aplikace
- v?born? poilnavost ke v?em povrchum veetni umakartu
- nevy?aduje penetraci ani na s?drov? podklady
- prodlou?en? otevoen? doba

Orientaen? spotoeba 1,5 - 2 kg/m2 dle podkladu a pou?it? zubov? stirky
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016