deutch deutch
GREAT STUFF? Pro / Mont??n? piny DOW

INSTA-STIK? - Polyuretanov? lepidlo

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 159 K bez DPH

Cena: 183 K s DPH /151 K bez DPH/

Barva:

Balen:tlakov? d?za / GUN
Dostupn balen:750 ml
Zruka:18 ms.
Popis:Polyuretanov? lepidlo ureen? zejm?na pro lepen?
izolaen?ch desek a membr?n vyztu?en?ch rounem
s takov?mi povrchy, jako je beton, zdivo, k?men, s?dra
(s?drokarton), doevo, ocel, membr?ny atd.
K dispozici ve verzi s pistol? pro rychl? vytvrzen? nebo
s bezpeenostn?m ventilem na trubiekov?m aplik?toru
pro opakovan? pou?it?.
V?hody pou??v?n? lepidla INSTA-STIKTM:
??? dobr? poilnavost
??? snadn? a rychl? pou?it?
??? vytvrdne za 3 ? 5 minut
??? vysok? efektivita a? do 15 m2
??? nen? potoeba ??dn? po?prava ? pro okam?it? pou?it?
??? n?zk? hmotnost ? snadn? manipulace a poeprava
??? eist? aplikace ? ??dn? odpad ani prach
??? vysok? po??rn? odolnost B2 dle DIN 4102-1
??? nepo?kozuje mechanicky kotven? povrchy
??? ??dn? tepeln? mosty
??? ??dn? viditeln? upevoovac? prvky
??? minim?ln? hluk, vibrace a ru?en? obyvatel budovy
??? ??dn? n?kladn? ei?tin? n?stroju nebo zao?zen?
??? lepidlo lze i nad?le pou??vat po poeru?en? aplikace
??? neobsahuje freon

Po?dr?nost k vit?ini stavebn?ch materi?lu:
??? pinov? polystyren (EPS)
??? extrudovan? polystyren (XPS)
??? s?drokartony
??? miner?ln? vlna
??? desky s asfaltovou lepenkou
??? izolaen? desky z pinoskla
??? korkov? izolaen? desky
??? doevovl?knit? desky
??? desky z pinosilik?tu

Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016