deutch deutch

Dlažba na dřevo - Tile on Wood
(2 in1 - lepidlo a spárovací hmota)

Dostupnost: Skladem
Doporučená cena: 746 Kč bez DPH

Cena: 858 Kč s DPH /709 Kč bez DPH/

Barva:

Balení:kbelík
Dostupná balení:15 kg
Záruka:12 měs.
Popis:Tile-on-Wood je speciální vodě odolné disperzní lepidlo a spárovací hmota v jednom určena pro pokládku dlažby v koupelně nebo v kuchyni. Poskytuje maximální, trvale flexibilní spojení mezi dlažbou a dřevěným povrchem.

Díky produktu Tile-on-wood je možné v dnešní době pokládat dlažbu přímo na dřevěné povrchy jako je OSB deska, palubová podlaha. Pryč jsou ty doby kdy příprava takovéto podlahy byla náročná a zdlouhavá.

Je vhodné pro vytápěné podlahy.
Technická dokumentaceStáhnout

Technické informace

Tile – on – Wood / Dlažba na dřevo

- ihned připraveno k použití – nemíchá se s vodou
- bezprašná aplikace
- nespotřebované lepidlo je možné znovu použít
- spárovací hmota
- pro podlahové vytápění
- ideální pro použití v kuchyních, koupelnách, veřejných sprchách a místech vysokou vlhkostí.

Popis výrobku:
Unikátní vysoce flexibilní vodě odolné disperzní lepidlo k okamžitému lepení dlažby na dřevěné a jiné náročné podklady. Tile – on – Wood je profesionální lepidlo vhodné pro lepení keramických dlažeb. Dodává se v podobě pasty, která je připravena k přímému použití. Extrémně pevné a dostatečně flexibilní spojení je odolné vibracím a deformacím, kterými mohou být stavby podrobeny.

Příprava podkladu:
Všechny podklady musí být pevné, stabilní a dostatečně nosné, nesmí se prohýbat a pružit. Povrch musí být čistý, zbavený všech nesourodých částic, zejména prachu, a nesmí být mastný. Nepoužívejte na místa s vystupující vlhkostí.

Dřevěné podklady:
Desky musí mít tloušťku minimálně 12 mm a musí být z vhodného typu (doporučujeme dřevotřísky, OSB desky, cementotřískové desky, nelakované překližky, hoblované desky, palubky per ). Desky je třeba přišroubovat v rozestupech maximálně 300 x 300 mm k podpůrným trámům či jinému vhodnému rámu. Deska musí být rovná, bez deformací, nesmí se prohýbat a pružit. Pokud je to možné natřete rub a okraje desky izolací Universal Bonding Agent, aby nedošlo k deformaci vlivem změn atmosférické vlhkosti, to by mohlo způsobit zkroucení nebo zvlnění desek. Povrch, kde budete lepit dlažbu, nenatírat !

Dřevěné povrchy s nátěrem:
Veškeré nátěry z povrchu je nutné před aplikací mechanicky odstranit – obrousit, opálit horkovzdušnou pistolí a podobně.

Aplikace hmoty:
Lepidlo je po otevření kbelíku ihned připraveno k použití. Nanáší se zubovou stěrkou na podklad, doporučená tloušťka lože je max. 8 mm. Před aplikaci lepidla v trvale mokrém prostředí nejprve povrch tímto lepidlem přestěrkujte. Ihned po nanesení lepidla natlačte nepatrně kroutivým pohybem do připraveného lože suché keramické obklady. Mezi jednotlivými obklady nechte spáru cca 3 mm. Před zatuhnutím lepidla odstraňte přebytečné lepidlo ze spár a povrchu obkladu pomocí vlhkého čistého hadříku.

Vydatnost:
Podle kvality podkladu a velikosti zubové stěrky ozubení - 8x8x8 mm – dlažba 4 kg / m2

Aplikace hmoty při spárování:
Spárování lze provést po zatuhnutí lepidla, nejméně však po 24 hodinách. Přebytek spárovací hmoty odstraňte z povrchu obkladu vlhkou houbou nebo gumovou stěrkou, spotřeba podle velikosti dlažby a šíře spáry cca 0,4 kg / m2

Technická data:
Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 12004 pro třídu D2.
Teplota při zpracování: +5 až 30°C
Doba korekce: 20 min
Připravenost ke spárovaní: po 24 hodinách
Teplotní odolnost: -20°C až 100°C
Podlahové vytápění: Ano
Balení: kbelík 15 kg
Skladování: v suchých prostorách a originálním balení 12 měsíců.
Obecně platí: disperzní lepidla nesmí zmrznout !

Hygiena a bezpečnost práce:
Chraňte oči a kůži. Při kontaktu kůže omyjte důkladně vodou, při kontaktu očí vypláchněte důkladně tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Ve vytvrzeném stavu je hmota fyziologicky a ekologicky nezávadná.

Váš odborný velkoobchod:
Ručíme se za bezvadnou kvalitu našich produktu. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.
Zpět

Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016