deutch deutch

H2O pH PLUS / ?prava pH
PO?PRAVEK NA ZV?EN? pH BAZ?NOV? VODY

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 123 K bez DPH

Cena: 141 K s DPH /117 K bez DPH/


Balen:PVC d?za
Dostupn balen:1,4 kg
Zruka:24 ms.
Popis:H2O pH PLUS
PO?PRAVEK NA ZV?EN? pH BAZ?NOV? VODY

Ide?ln? hodnota pH poi pou??v?n? bezchl?rov? a chlorov? dezinfekce vody je 7,2 ? 7,6. Pokud pH opust? tuto vymezenou oblast, doch?z? ke sn??en? ?einnosti a zv??en? spotoeby dezinfeken?ch po?pravku. Poi n?zk?m pH (pH < 7,2) koroduj? kovov? e?sti baz?nu a rychleji blednou barvy plastu a f?li? v baz?nu. Poi vysok?m pH (pH > 7,6) doch?z? k zakalen? vody a tvorbi oas. Mu?e tak? doj?t k podr??din? oen?ch spojivek a ku?e

Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016