deutch deutch

H2O FLOCK / ?prava vody
BEZCHL?ROV? VLOEKOVAE A ZJISKOOVAE

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 135 K bez DPH

Cena: 155 K s DPH /128 K bez DPH/


Balen:PVC l?hev
Dostupn balen:1000 ml
Zruka:24 ms.
Popis:H2O FLOCK
BEZCHL?ROV? VLOEKOVAE A ZJISKOOVAE

H2O FLOCK je polymerov? vloekovac? po?pravek ureen k seskupen? neeistot a odstranin? vodn?ho z?kalu v baz?nu. Po?pravek je schopen sdru?it i velmi jemn?, rozpt?len? neeistoty a seskupit je do vit??ch celku, kter? je pot? mo?no odfi ltrovat ei ods?t baz?nov?m vysavaeem.

Vysoce ?einn? polymerov? vloekovae je ide?ln? v kombinaci s bezchl?rovou dezinfekc? H2O POOL, snadn? manipulace, lehce sni?uje pH vody.

Technick informace

D?vkov?n?:
Bi?n? d?vkov?n? je 50 ml / 10 m3, k projasnin? zakalen? vody d?vkujte 100 ? 150 ml / 10 m3.

Eetnost d?vkov?n?:
1? za 10 dn?, poi extr?mn?m zat??en? ei vysok?ch teplot?ch d?vkujte ka?d?ch 7 dn?. Po?li?n? d?vkov?n? mu?e zpusobit vodn? z?kal!
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016