deutch deutch

Vodotěsné disperzní lepidlo na keramické obklady
Waterproof ceramic wall tile adhesive

Dostupnost: Skladem
Doporučená cena: 687 Kč bez DPH

Cena: 790 Kč s DPH /653 Kč bez DPH/

Barva:

Balení:kbelík
Dostupná balení:15 kg
Záruka:12 měs.
Popis:Dunlop Waterproof ceramic wall tile adhesive je profesionální lepidlo vhodné pro lepení keramických nebo mozaikových obkladů do kuchyní, koupelen a veřejných sprchách a místech s vysokou vlhkostí. Dodává se v podobě pasty, která je připravena k přímému použití.

Lepidlo je vodotěsné a za určitých podmínek není potřeba používat dodatečnou izolaci pod obklady. To přináší výraznou úsporu nákladů na práci a také zrychlení pracovních postupů a zkrácení technologických časů. Není však určeno pro přímý styk s vodou a nenahrazuje stavební izolace.

Špičkové proti skluzné (tzv. tixotropní) vlastnosti odstraňují nutnost používat distanční křížky. Okamžitá fixace zajišťuje, že obklad nesjíždí. Extrémně pevné a dostatečně flexibilní spojení je odolné vibracím a deformacím, kterými mohou být stavby podrobeny.

Oblasti použití:

Lepení obkladu na sádrové a cementové omítky
Lepení obkladu na sádrokartonové desky
Lepení obkladů na vymalované stěny
Lepení obkladů na původní obklady
Lepení obkladů na umakart a dřevěné povrchy
Lepení izolačních polystyrénových a dekoračních panelů na různé povrchy
Technická dokumentaceStáhnout

Technické informace

Waterproof ceramic wall tile adhesive / Vodotěsné disperzní lepidlo
na keramické obklady

- ihned připraveno k použití – nemíchá se s vodou
- nespotřebované lepidlo je možné znovu použít
- výborná přilnavost ke všem povrchům včetně umakartu a starým obkladům
- nevyžaduje penetraci ani na sádrové povrchy
- vynikající protiskluzové vlastnosti
- vynikající pro interiérové použití v kuchyních, koupelnách, veřejných sprchách a místech
vysokou vlhkostí.

Popis výrobku:
Dunlop Waterproof ceramic wall tile adhesive je profesionální lepidlo vhodné pro lepení keramických nebo mozaikových obkladů do kuchyní, koupelen a veřejných sprchách a místech s vysokou vlhkostí. Dodává se v podobě pasty, která je připravena k přímému použití. Lepidlo je vodotěsné a za určitých podmínek není potřeba používat dodatečnou izolaci pod obklady. To přináší výraznou úsporu nákladů na práci a také zrychlení pracovních postupů a zkrácení technologických časů. Není však určeno pro přímý styk s vodou a nenahrazuje stavební izolace. Špičkové proti skluzné (tzv. tixotropní) vlastnosti odstraňují nutnost používat distanční křížky. Okamžitá fixace zajišťuje, že obklad nesjíždí. Extrémně pevné a dostatečně flexibilní spojení je odolné vibracím a deformacím, kterými mohou být stavby podrobeny.

Typické oblasti použití:
Lepení obkladu na sádrové a cementové omítky
Lepení obkladu na sádrokartonové desky
Lepení obkladů na vymalované stěny
Lepení obkladů na původní obklady
Lepení obkladů na umakart a dřevěné povrchy
Lepení izolačních polystyrénových a dekoračních panelů na různé povrchy

Příprava podkladu:
Všechny podklady musí být pevné, stabilní a dostatečně nosné, nesmí se prohýbat a pružit. Povrch musí být čistý, zbavené všech nesourodých částic, zejména prachu, a nesmí být mastný. Nepoužívejte na místa s vystupující vlhkostí -sádra / sádrokarton / omítka.
Tyto povrchy lehce omeťte pro odstranění povrchového prachu. Nová sádra musí být nejméně 4 týdny stará a dostatečně suchá. Omítku nechte vyschnout nejméně 14 dnů. U stávajících ploch je nutné vyříznout a napravit jakékoli poškozené místo. Nepřekračujte maximální hmotnostní limit povolený pro obklady, tj. 20 kg/m2 u sádry a 32 kg/m2 u sádrokartonu

Povrchy s nátěrem:
Úspěch při lepení obkladů na malbu závisí na přilnavosti malby ke spodní vrstvě. Volnou či odlupující se malbu je nutné mechanicky odstranit drátěným kartáčem. Emulzní olejové malby se nedoporučují jako vhodný podklad. Pokud je nevyhnutelné lepit obklady na tuto plochu, proveďte zkoušku pomocí proužků lepicí pásky. Pásky nechte 10 minut nalepené, pak je strhněte. Pokud s páskou strhnete také malbu, mechanicky odstraňte ze stěn veškerý nátěr. Kvalitní malbu obruste, abyste připravili plochu pro lepidlo, pak ji očistěte.
Stávající obklad
Ujistěte se, že původní obklady jsou dostatečně přilepeny k podkladu a jsou čisté. Lepidlo musí schnout nejméně 3 dny za normálních atmosférických podmínek, např. 20°C, než lze provést spárování. V oblastech s vyso kou vlhkostí nebo nízkou teplotou se tato doba může značně prodloužit.
Dřevěné podklady
Desky musí mít tloušťku minimálně 12 mm a musí být z vhodného typu (doporučujeme dřevotřísky, OSB desky, cementotřískové desky, hoblované desky, palubky pero - drážka a jíné podobné desky). Desky by se měly přišroubovat
v rozestupech maximálně 300 mm vodorovně i svisle k podpůrným trámům či jinému vhodnému rámu. Deska musí být rovná, bez deformací, nesmí se prohýbat a pružit. Rub a okraje desky ochraňte a zatěsněte Universal Bonding Agent, aby nedošlo k deformaci vlivem změn atmosférické vlhkosti, to by mohlo způsobit zkroucení nebo zvlnění desek.

Aplikace hmoty:
Lepidlo je po otevření kbelíku ihned připraveno k použití. Doporučená tloušťka lože je 3 mm u obkladů. Po nanesení lepidla zubovou stěrkou, bezprostředně natlačte suché keramické obklady nepatrně kroutivým pohybem. Mezi jednotlivými obklady nechte spáru cca 2 mm. Před zatuhnutím lepidla odstraňte přebytečné lepidlo ze spár a povrchu obkladu pomocí vlhkého čistého hadříku.

Vydatnost:
Ozubení 3x3x3 mm – Mozaiky a obklady malých rozměrů 1,5 kg / m2
Ozubení 6x6x6 mm – Obklady větších rozměrů 200 x 200 mm 2,2 kg / m2
Lepení izolačních desek - Hladká stěrka 1 kg / m2

Technická data:
Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 12004 pro třídu D2T.
Teplota při zpracování +5°C až 30°C
Doba korekce 20 min
Teplotní odolnost -20°C až 100°C
Připravenost ke spárovaní po 24 hodinách
Balení: kbelík 15 kg
Skladování: v suchých prostorách a originálním balení 12 měsíců.
Obecně platí: disperzní lepidla nesmí zmrznout !

Hygiena a bezpečnost práce:
Obsahuje cement, reaguje alkalicky. Chraňte oči a kůži. Při kontaktu kůže omyjte důkladně vodou, při kontaktu očí vypláchněte důkladně tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Ve vytvrzeném stavu je hmota fyziologicky a ekologicky nezávadná.

Zpět

Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016