deutch deutch

SILCOMIX Po?sada do stavebn?ch smis

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 0 K bez DPH

Cena: 0 K s DPH /0 K bez DPH/

Barva:

Balen:kanystr
Dostupn balen:10 l
Popis:N?zkovisk?zn? kapalina na b?zi vodn? disperze styrenakryl?tov?ho kopolymeru bez poid?n? zahu??ovadel se 17% su?iny m?siteln? s vodou v ka?d?m pomiru. Pou??v? se jako po?sada do v?penn?ch, v?penocementov?ch, cementov?ch malt a tak? jako penetraen? n?tir pod fas?dn? n?tirov? hmoty. Vyu??v? se tak? jako mnohostrann? pojivo ve stavebnictv?, zejm?na jako po?sada do betonu a do polymercementov?ch kompozic. D?le jako impregnace a penetrace star?ho zdiva a om?tek, jako penetrace sav?ch materi?lu (doevoto?sky, eternitu, betonu a om?tek pro n?tiry), jako penetrace pod podlah?osk? akryl?tov? lepidla.

Silco?

V?robky znaeky Silco? jsou vyr?biny v Evropsk? unii, poev??ni v Nimecku a ve Francii. Jsou to produkty nejvy??? kvality, kter? vych?z? z posledn?ch trendu a technologi?. Ucelen? portfolio v?robku znaeky SILCO poin??? komplexn? oe?en? poi lepen?, tmelen?, izolov?n?, vyploov?n?, a to jak ve stavebnictv? a prumyslu, tak v dom?cnosti.

Na?? filozofi? je zajistit pro z?kazn?ka maxim?lni efektivn?, jednoduch? a dostupn? oe?en? jeho po?adavku, poitom nepl?tvat prostoedky a chr?nit ?ivotn?ho prostoed?. Proto neust?le zdokonalujeme a modernizujeme na?e v?robky a slu?by, abychom trvale poin??eli nejlep?? mo?n? oe?en?.

Kvalita na?ich v?robku a servis, kter? poskytujeme dohromady s velmi po?zniv?mi cenami, z n?s ein? nejlep?? nab?dku na trhu.


Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016