deutch deutch
MASTERsil? / N?tiry, po?sady

Samolep?c? p?ska pro hydroizolace

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 450 K bez DPH

Cena: 517 K s DPH /428 K bez DPH/


Balen:voln
Dostupn balen:10 m
Popis:Samolep?c?, trvale pru?n? p?s ze speci?ln? netkan? textilie s vrstvou butylov?ho tmelu s vysokou poilnavost? k vit?ini stavebn?ho materi?lu. P?s je poekryt dilenou kryc? p?skouo pro snadnou aplikaci v roz?ch stin a podlah. Odol?v? povitrnostn?m vlivum a chr?n? poed vlhkost?.
Pou?it? v kombinaci s hydroizolaen?mi n?tiry ( Mastersil Top Roof ) vytv?o? pru?n? izolaen? syst?m pro opravy stoech, teras, balkonu, gar???, koupelen, toalet apod. P?sku lze pou??vat jak pro tisnin? rohu a spoju, tak pro opravy prasklin a po?kozen? pod hydroizolaen? n?tiry a lepen? obkladu.

Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016