deutch deutch
MASTERsil? / Lepidla

SEALEX - flexibiln? lepidlo na obklady

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 160 K bez DPH

Cena: 184 K s DPH /152 K bez DPH/

Barva:

Balen:kbel
Dostupn balen:5 kg
Zruka:12 ms.
Popis:MASTERsil? - SEALEX je jednoslo?kov? flexibiln? lepidlo na b?zi akryl?tov? disperze s miner?ln?mi
plnivy, poipraven? k okam?it?mu pou?it?. M? v?bornou rozt?ratelnost a pojivost. MASTERsil? - SEALEX je vhodn? pro vniton? a venkovn? lepen? obkladu a dla?by ( keramika, granit,k?men,mramor?) a? do tlou??ky 20 mm. M? v?bornou poilnavost k vit?ini stavebn?ch materi?lu ?beton, om?tka, s?drokarton, doevo, cihla? Je vhodn? tak? poi aplikaci hydroizolace MASTERsil TOP ROOF. Nen? vhodn? pro spoje trvale zat??en? vodou ? baz?ny, j?mky apod..

Technick informace

1. Charakteristika
MASTERsil? - SEALEX je jednoslo?kov? flexibiln? lepidlo na b?zi akryl?tov? disperze s miner?ln?mi
plnivy, poipraven? k okam?it?mu pou?it?. M? v?bornou rozt?ratelnost a pojivost.

2. Pou?it?
MASTERsil? - SEALEX je vhodn? pro vniton? a venkovn? lepen? obkladu a dla?by ( keramika,
granit,k?men,mramor?)a? do tlou??ky 20 mm. M? v?bornou poilnavost k vit?ini stavebn?ch
materi?lu ? beton,om?tka,s?drokarton,doevo,cihla?Je vhodn? tak? poi aplikaci hydroizolace
MASTERsil TOP ROOF. Nen? vhodn? pro spoje trvale zat??en? vodou ? baz?ny, j?mky apod..
Aplikaen? postup
Lepen? d?ly mus? b?t such?, odma?tin? a odpr??en?. Lepidlo naneste v bodech nebo v plo?e
pomoc? zubov? stirky na jednu z lepen?ch ploch, pot? d?ly poitisknite k sobi. Ti??? d?ly s vniton?m
napit?m fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzen? lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzen? mechanicky.

3. Technick? ?daje
4. Barva na?loutl?

5. Balen? kbel?k 5 kg, 22 kg

6. ?ivotnost a skladov?n? v origin?ln?ch obalech poi teploti +5?C a? +35?C po dobu 12 mis?cu.

7. Upozornin?
Poed pou?it?m se seznamte s informacemi na obalu v?robku nebo v bezpeenostn?m listu.
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016