deutch deutch
MASTERsil? / Speci?ln? tmely

Tmel pro rychl? opravy - dvouslo?kov? epoxid

Tmel pro rychl? opravyDostupnost: Skladem
Doporuen cena: 117 K bez DPH

Cena: 134 K s DPH /111 K bez DPH/

Barva:

Balen:v?leeek
Dostupn balen:57 g
Zruka:60 ms.
Popis:MASTERsil? - Tmel pro rychl? opravy je tvrd? smis epoxidov? tisn?c? hmoty. Je ureen pro rychl? aVsnadn? opravy prasklin, prusaku, ?lomku a jin?ch vad t?mio v?ech bi?n?ch materi?lu. Nedoporueuje se pro opravy pru?n?ch materi?lu. MASTERsil? - Tmel pro rychl? opravy m? dobrou adhezi tak? na vlhk? podklady. Po vytvrzen? se d? vrtat, brousit, oezat a nat?rat. MASTERsil? - Tmel pro Rychl? opravy je ureen pro rychl? opravy kovov?ch, keramick?ch, doevin?ch, sklenin?ch, cementov?ch a plastov?ch poedmitu a materi?lu. MASTERsil? - Tmel pro rychl? opravy je mo?no pou??t i pod vodou. Doporueen? po?klady aplikac?: tisnin? topen?, n?dr??, z?sobn?ku s vodou, palivov?ch n?dr??, chladieu, trubek, ?roubu, mo?no nahradit kabelovou izolaci, po vytvrzen? nevad? stuyk s pitnou vodou.

Technick informace

1. Charakteristika
MASTERsil? - Tmel pro rychl? opravy je tvrd? smis epoxidov? tisn?c? hmoty. Je ureen pro rychl? a snadn? opravy prasklin, prusaku, ?lomku a jin?ch vad t?mio v?ech bi?n?ch materi?lu. Nedoporueuje se pro opravy pru?n?ch materi?lu. MASTERsil? - Tmel pro rychl? opravy m? dobrou adhezi tak? na vlhk? podklady. Po vytvrzen? se d? vrtat, brousit, oezat a nat?rat.

2. Pou?it?

MASTERsil? - Tmel pro Rychl? opravy je ureen pro rychl? opravy kovov?ch, keramick?ch,
doevin?ch, sklenin?ch, cementov?ch a plastov?ch poedmitu a materi?lu. MASTERsil? - Tmel pro rychl? opravy je mo?no pou??t i pod vodou. Doporueen? po?klady aplikac?: tisnin? topen?, n?dr??, z?sobn?ku s vodou, palivov?ch n?dr??, chladieu, trubek, ?roubu, mo?no nahradit kabelovou izolaci, po vytvrzen? nevad? stuyk s pitnou vodou.
Aplikaen? postup
Opravovanou plochu je toeba poedem zdrsnit a odmastit. Pot? oddilte potoebn? mno?stv?
MASTERsil? - Tmel pro rychl? opravy, prohni?te prsty do jednotn? barvy, naneste na opravovan?
m?sto a o?dni poitlaete ? prohniten? a nanesen? mus? probihnout do 15-ti min. Poi opravi tlakov?ho prusaku doporueujeme nanesen? MASTERsil? - Tmel pro rychl? opravy fixovat tisn?c? p?skou. MASTERsil? - Tmel pro rychl? opravy je mo?n? uhladit mokr?mi prsty nebo stirkou.

3. Technick? ?daje
Hustota 1,9 g/cm3
Tvrdost 85 ShA
Doba tvrdnut? 3 min. poi 20?C
1 min. poi 32?C
Aplikaen? doba na suchu 15 min. poi 20?C
6 min. poi 32?C
pod vodou 20 min. poi 20?C
13 min. poi 32?C
Elektrick? odolnost 5x10 /m
Max. teplota pou?it? 121?C
na kr?tkou dobu 149?C
Pevnost tlaku 12 N/mm2
Modul 1,20 N/mm2
4. Barva ?ed?
5. Balen? v?leeek cca 57 g ? volni nebo v blistru, karton 50 ks

6. ?ivotnost a skladov?n?
Poi uskladnin? do +23?C m? MASTERsil? - Tmel pro rychl? opravy skladovatelnost 60 mis?cu poi
zachov?n? puvodn?ho tvaru.

7. Upozornin?
Poed pou?it?m se seznamte s informacemi na obalu v?robku nebo v bezpeenostn?m listu.
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016