deutch deutch

SILCOSEALANT Akrylátový tmel ELASTIC

Dostupnost: Připravujeme
Doporučená cena: 0 Kč bez DPH

Cena: 0 Kč s DPH /0 Kč bez DPH/

Barva:

Balení:kartuše
Dostupná balení:310 ml
Záruka:24 měs.
Popis:Jednosložková akrylátová těsnící hmota pro vnitřní i venkovní použití s maximální schopností pohybu < 25 %. Fyzikálně vysychající těsnící hmota na bázi akrylové disperze. Pro utěsnění spojů a spár s mírným dilatačním namáháním a bez dlouhodobého působení vlhkosti – např. u betonu, zdiva, omítek, tvárnic, cihel, vláknocementu, sádrokartonu, surového a eloxovaného hliníku, dřeva nebo tvrdých umělých hmot. Vhodná je také pro lepení expandovaného polystyrenu na savé podklady.

Technické informace

Popis produktu :

Jednosložková, i za deště rychleschnoucí elastická akrylátová těsnící hmota pro vnitřní i venkovní použití, s maximální schopností pohybu 25% , fyzikálně vysychající těsnící hmota na bázi akrylové disperze.

Speciální vlastnosti :

• elastická těsnící hmota na bázi akrylové disperze
• trvalá schopnost pohybu 25%
• vynikající vratná elastičnost
• speciálně vhodná pro venkovní použití
• i za deště rychleschnoucí
• univerzálně přetíratelná*
• vhodná i pod omítku
• bez rozpouštědel, izokyanátu a silikonu
• pachově neutrální
• odolná proti povětrnostním podmínkám
• odolná proti stárnutí
• dobrá UV odolnost
• velmi dobrá stabilita při skladování
• bez povinnosti označování
• vodou ředitelná
• lze čistit vodou
• pastovitá konzistence

* Těsnící hmotu lze přetírat disperzními barvami a dalšími barevnými systémy. Na základě množství a rozmanitosti těchto systémů na trhu je nutno pro posouzení přilnavosti a přetíratelnosti provést vlastní pokus. Dilatačně namáhané spáry nemohou být přetírány.

Oblasti použití :

Pro utěsnění spojů a spár s vysokým dilatačním namáháním a bez dlouhodobého působení vlhkosti – např. u betonu, zdiva, omítek, tvárnic, cihel, vláknocementu, sádrokartonu, surového a eloxovaného hliníku, dřeva nebo tvrdých umělých hmot. Vhodná je také pro lepení expandovaného polystyrénu na savé podklady.


Pro utěsnění / spárování
tabulka

Akrylátový tmel Silac nelze používat v sanitární oblasti, na mramoru / přírodním kameni, v podzemních stavbách, na živičných podkladech, na neimpregnovaných kovových podkladech, jakož i ve spárách, které jsou v trvalém kontaktu s vlhkostí ( např. betonové plochy v kontaktu se zemí ).

Pracovní postup :
Podklad musí být suchý, pevný, zbavený prachu a mastnot. Savé nebo porézní podklady, jako např. beton, sádrokarton,nebo surové dřevo musí být nejprve impregnovány naředěnou těsnící hmotou ( akrylátový tmel Silac s vodou, v poměru 1 : 1 až 1 : 5 ). Před tímto primárním nátěrem odstraňte případné zbytky cementu, povrchových nátěrů a impregnací. U sanačních prací musí být kompletně odstraněny zbytky staré těsnící hmoty, barvy a nepevných vrstev. Spára musí být bezpodmínečně opatřena vhodným, správně dimenzovaným vyplňovacím materiálem ( např. kulatá šňůra PE, PE folie ), aby se zabránilo přilnutí na třech stranách.
Pro zabránění proniknutí nečistot a pro dodržení přesné spáry doporučujeme okraje spáry překrýt před spárováním lepící páskou.

Dimenzování spáry
U šířky spáry nejméně 5 mm doporučujeme čtvercový průřez. U širších spár ( do max. 25 mm ) by měla hloubka spáry podle DIN 18540 tvořit polovinu její hloubky. U trojbokých faset je třeba dbát na vytvoření pravidelné a rovnoměrné přilnavé plochy min. 7 mm.

Uhlazování
Po nanesení těsnící hmoty vhodnou ruční, akumulátorovou nebo tlakovou pistolí může být hmota ve spáře uhlazena pomocí vhodného nástroje ( např. hladítka nebo stěrky )vodou, nebo neutrálním nebarvícím hladícím prostředkem na vodní bázi. Použitá lepící páska může být ihned po uhlazení odstraněna.

Důležité pokyny :
Těsnící hmota je přímo po nanesení odolná proti dešti. Vlastní nanášení by však nemělo probíhat za deště, protože vodní film na podkladu negativně ovlivní přilnavé vlastnosti. Čerstvou hmotu odstraníte vlhkou utěrkou. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Vytvrzenou těsnící hmotu odstraňte mechanicky. Zbytky hmoty změkčete vodou a po určité době setřete. Při použití ve vnějším prostředí musí být Akrylátový tmel Silac chráněn před deštěm a dlouhodobou vlhkostí.

Funkčnost Akrylátového tmelu Silac může být zaručena pouze při bezvadném zpracování v závislosti na rozměrech spáry a jejich vzdálenostech. Vyhněte se nanášení těsnící hmoty při silném kolísání teplot ( příliš časné namáhání těsnící hmoty ).


Bezpečnost:
Dodržujte základní hygienická a bezpečnostní opatření. Pří práci nepijte, nejezte, nekuřte! Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice, brýle nebo obličejový štít. Více informací viz. Bezpečnostní list výrobku.

Balení :
kartuše 310 ml

Skladovatelnost :
Spotřebujte do data uvedeného na obalu kartuše. Skladujte při teplotách +10°C až +30°C. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy.

Silco®

Výrobky značky Silco® jsou vyráběny v Evropské unii, převážně v Německu a ve Francii. Jsou to produkty nejvyšší kvality, které vychází z posledních trendů a technologií. Ucelené portfolio výrobků značky SILCO přináší komplexní řešení při lepení, tmelení, izolování, vyplňování, a to jak ve stavebnictví a průmyslu, tak v domácnosti.

Naší filozofií je zajistit pro zákazníka maximálně efektivní, jednoduché a dostupné řešení jeho požadavků, přitom neplýtvat prostředky a chránit životního prostředí. Proto neustále zdokonalujeme a modernizujeme naše výrobky a služby, abychom trvale přinášeli nejlepší možná řešení.

Kvalita našich výrobků a servis, který poskytujeme dohromady s velmi příznivými cenami, z nás činí nejlepší nabídku na trhu.


Zpět

Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016