deutch deutch

SILCOFOAM PU pěna trubičková

Dostupnost: Skladem
Doporučená cena: 89 Kč bez DPH

Cena: 102 Kč s DPH /85 Kč bez DPH/

Barva:

Balení:tlaková dóza / SPRAY
Dostupná balení:300 ml
Záruka:18 měs.
Popis:Jednosložková vysoce kvalitní polyuretanová montážní a konstrukční pěna určená pro použití ve stavebním průmyslu s výtěžností až 42 l . Má vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů jako je cihla, beton, dřevo, sklo, kov, pěnový polystyren, tvrdé PVC a tuhé PUR pěny. Vykazuje vysokou spolehlivost a odolnost proti stárnutí.

Technické informace

Systém vytvrzování :
Vlhkem vytvrzující polyuretan.

Speciální vlastnosti :
Vydatnost 35 l až 42 l
Rychle vytvrzující
Vynikající přilnavost na většinu materiálů Velmi dobrá vyplňovací kapacita
Odolnost proti vlhkosti, plísním a houbám
Vysoká odolnost proti stárnutí
Výborné tepelné a akustické izolační vlastnosti
* Maximální vydatnost je měřena metodou ´volné pěnění´ za optimálních podmínek (EN 291). Konečné hodnoty jsou ovlivněny množstvím ořezané pěny (enormní aplikace), teplotou dózy a podkladu, (kvalitou aplikační pistole) včetně zkušeností pracovníka.

Oblasti použití :
Vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní, speciálně s většími rozměry spár. Izolace potrubních systémů, utěsňování průchodu ve stěnách. Akustická izolace a tmelení dilatačních příček, kabin aut a lodí. Výplně dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí, vlnitých plechů, střešních tašek a jiných. Teplotní izolace vodovodních systémů, kanalizačních a centrálních teplotních rozvodů, vyplňování dutin.

Pracovní postup :
Podklad by měl být čistý bez mastnot a prachu. Povrch navlhčete rozprašovačem, navlhčení zlepšuje přilnavost, průběh vytvrzování a výslednou strukturu pěny. Před aplikací doporučujeme zahřát dózu na pokojovou teplotu (např. pomocí teplé vody) Pozor! Vodu nepřivádějte k varu. Plechovku důkladně protřepejte - nejméně 30x pro správné promíchání složek. Odstraňte kryt a našroubujte aplikační trubičku. Pracovní pozice je dnem vzhůru. Pěnu nanášejte v závislosti na teplotě od 30 do 60% objemu vypěňovaného prostoru, pěna zvětší následně svůj objem. Během aplikace pěnu občas opakovaně protřepejte. Větší spáry vypěňujte v několika vrstvách (s krátkou přestávkou na vytvrdnutí), které vždy znovu navlhčete rozprašovačem. V případě, že jste nuceni přerušit práci více jak na 15 minut vyčistěte aplikační trubičku pomocí čističe PU pěny SILCOCLEAN. Při práci za nižších teplot vždy zkontrolujte, že je pěna zcela vytvrzená. Po konečném vytvrzení není PU pěna odolní vůči UV záření, ochranu zajistěte pomocí nátěru a omítky nebo přetmelením (silikon, polyuretan, MS polymer).

Technické údaje :
Složení: 4.4’-difenylmetan diizokyanát, pohonné látky
Konzistence: tixotropní pěnová hmota
Barva: světle žlutá
Pracovní teplota (dózy): +15°C ~+30°C Aplikační teplota: +5°C ~+30°C (optimální +20°C)
Tepelná odolnost (vytvrzené pěny): - 50°C ~+90°C
Hustota: 0.020 - 0.025 g/cm3 (20 - 25 kg/m3) Rozměrová stabilita: 3 - 5% (při 23°C, 50% RV, 24 hodin)
Absorbce vody: 2.5% (po 24 hodinách)
Pevnost v tlaku: 0.05 MPa
Pevnost v tahu: 0.14 MPa
Faktor tepelné vodivosti: 0.036 W/mK Hořlavost: B3 (DIN 4102)
Rozpouštědlo (před vytvrzením): aceton
Doba vytvoření nelepivé slupky: 10 - 14 min (23C/RV 50%)
Řezatelnost: 45 - 60 min (23°C/RV 50%)
Konečné vytvrzení: po 24 hodin

Upozornění :
PU pěna má nulovou přilnavost na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nevystavujte teplotám nad +50°C, nevystavujte jiným zdrojům tepla (sluneční paprsky, ohřívače, oheň)! Prázdné obaly nepropichujte a nevhazujte do ohně.

Čištení :
Nevytvrzenou pěnu odstraníte pomocí čističe PU pěny SILCOCLEAN, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Ruce umyjte mýdlem a vodou potom ošetřete krémem na ruce.

Bezpečnost :
Dodržujte základní hygienická a bezpečnostní opatření. Pří práci nepijte, nejezte, nekuřte! Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice, brýle nebo obličejový štít. Více informací viz. Bezpečnostní list výrobku.

Balení :
Aerosolová dóza 300 ml, 500 ml, 750 ml

Skladovatelnost :
Spotřebujte do data uvedeném na dně dózy. Skladujte ve svislé poloze (ventilem vzhůru) při teplotách +10°C až +30°C. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Silco®

Výrobky značky Silco® jsou vyráběny v Evropské unii, převážně v Německu a ve Francii. Jsou to produkty nejvyšší kvality, které vychází z posledních trendů a technologií. Ucelené portfolio výrobků značky SILCO přináší komplexní řešení při lepení, tmelení, izolování, vyplňování, a to jak ve stavebnictví a průmyslu, tak v domácnosti.

Naší filozofií je zajistit pro zákazníka maximálně efektivní, jednoduché a dostupné řešení jeho požadavků, přitom neplýtvat prostředky a chránit životního prostředí. Proto neustále zdokonalujeme a modernizujeme naše výrobky a služby, abychom trvale přinášeli nejlepší možná řešení.

Kvalita našich výrobků a servis, který poskytujeme dohromady s velmi příznivými cenami, z nás činí nejlepší nabídku na trhu.


Zpět

Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016