deutch deutch

AdBlue - aditivum pro výfukové plyny

Dostupnost: Skladem
Doporučená cena: 244 Kč bez DPH

Cena: 280 Kč s DPH /232 Kč bez DPH/

Barva:

Balení:kanystr
Dostupná balení:10 l
Popis:AdBlue® je speciálně vyvinutý roztok, který se používá ke katalytické redukci oxidů dusíku ve výfukových plynech dieselových motorů nákladních automobilů a autobusů vybavených SCR katalyzátorem. Technologie se používá pro splnění emisních limitů směrnic EURO 4 a EURO 5.

Legislativa

Pro splnění zákonných limitů emisí nákladních automobilů je v současné době platná EURO 3 směrnice dle platné normy DIN 70070, kde není nutné použití SCR/AdBlue technologie.

Od 1.1. 2006 bude platit EURO 4, kde již většina výrobců využívá technologii SCR/AdBlue k dosažení zpřísněných limitů. K dalšímu zpřísnění dojde v roce 2009 s platností normy

EURO 5, kde se bude používat rovněž technologie SCR/AdBlue.

Následující tabulka a graf udává platnost limitů EURO:

Nečistota EURO 4 EURO 5
obsah NOx 3,5g/KWh 2,0g/KWh
tuhé částice 0,02g/KWh 0,02g/KWh

Technické informace

Použití technologií SCR na splnění limitů EURO


Funkce

AdBlue® je roztok speciálně purifikované močoviny, která se používá jako redukční činidlo na redukci oxidů dusíku v emisích.

Výfukové spaliny nejprve projdou klasickým oxi katalyzátorem. Dále následuje přídavek AdBlue a dochází k vysokoteplotnímu hydrolytickému štěpení močoviny.

(NH2)2CO + H2O è 2NH3 + CO2

Toto se děje těsně před vstupem do SCR katalyzátoru. Na katalyzátoru následně dochází k redukci oxidů dusíku na neškodný dusík a vodu ve formě vodní páry

4NH3 + 4NO + O2 è 4N2 + 6H2O

8NH3 + 6NO2 è 7N2 + 12H2O

Spotřeba a náklady

Spotřeba AdBlue® bude odpovídat pro dosažení limitů EURO 4 asi 3,5-4% celkové spotřeby paliva, pro dosažení EURO 5 asi 4-7% spotřeby paliva. Předpokládaná cena AdBlue® bude poloviční ve srovnání s cenou motorové nafty. U velkoodběratelů bude navíc ovlivněna velikostmi odběrů. Náklady na spotřebu AdBlue® by měly být zhruba 1,5 - 3% z ceny spotřebovaného paliva.

Balení a distribuce

Základním malospotřebitelským balením budou plastové kanystry do objemu 20 l. Pro velkoodběratele jsou k dispozici 1000 litrové kontejnery až 15 000 litrové zásobníky.

Pro zákazníky používající 1000 l kontejnery nebo větší zásobníky jsou připraveny různé varianty plnících zařízení od nejjednodušších po složitější výdejní místa s temperováním a měřením odběru.

Vzhledem ke značným požadavkům na čistotu produktu budou všechna balení plombována.

Technická specifikace AdBlue

AdBlue® je 32% roztok velmi čisté močoviny v demineralizované vodě. Požadavky na čistotu jsou velmi vysoké, aby nedošlo k poškození SCR katalyzátoru, který je citlivý především na přítomnost těžkých kovů a některých dalších nečistot.

Běžně vyráběná technická či lékopisná močovina tyto požadavky nesplňuje a při jejím použití může dojít ke snížení účinnosti, případně k úplnému selhání SCR katalyzátoru.

AdBlue® může být skladována a distribuována pouze v obalech či nádržích k tomuto účelu určených. Mohou být vyrobeny z Cr-Ni nebo Cr-Ni-Mo nerezové oceli, případně polyethylenu, polypropylenu a polyoxymethylenu. Těsnící prvky musí být z PTFE nebo EPDM.

V žádném případě nesmí byt použita uhlíková nelegovaná ocel, zinkovaná ocel, ocel legovaná mědí, nebo jakákoli jiná slitina obsahující měď.

AdBlue® tuhne při teplotě -11oC.
Zpět

Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016