deutch deutch

Zimn? smis do ostoikovaeu -80?C

Dostupnost: Doeasni vyprod?no
Doporuen cena: 285 K bez DPH

Cena: 328 K s DPH /271 K bez DPH/

Barva:

Balen:kanystr
Dostupn balen:5 l
Zruka:24 ms.
Popis:Zimn? smis je vhodn? pro v?echny typy osobn?ch i n?kladn?ch vozidel. Vysoce ?einn? smis umo?ouj?c? snadn? ei?tin? automobilov?ch skel v zimn?m obdob?, je biologicky odbourateln?, netoxick? kapalina s ?einnou mrazuvzdornost?, nepo?kozuj?c? pry?ov?, plastov? a lakov? d?ly.

Technick informace

Charakteristika:
MASTERsil - Zimn? smis do ostoikovaeu ? 80?C je biologicky odbourateln?, netoxick? kapalina s ?einnou mrazuvzdornost?, nepo?kozuj?c? pry?ov?, plastov? a lakov? d?ly.

Pou?it? :
Zimn? smis je vhodn? pro v?echny typy osobn?ch i n?kladn?ch vozidel. Vysoce ?einn? smis umo?ouj?c? snadn? ei?tin? automobilov?ch skel v zimn?m obdob?.

Aplikace :
Zimn? nemrznouc? smis do ostoikovaeu je mo?no nal?vat do n?dr?ek pro ostoikovaee skel automobilu po?mo, nebo po naoedin? vodou v uveden?ch pomirech podle aktu?ln? a poedpov?dan? teploty okol?.


Technick? ?daje:

Slo?en?: parfemovan? roztok ethanolu a ?einn?ch l?tek
Barva, vuni: modr? kapalina s citr?novou parfemac?
Mirn? hmotnost: 0,8 g/cm3 (poi 20?C)
Aplikaen? teplota : - 80?C / +50?C
Rozpustnost ve vodi Plni rozpustn? a m?siteln?
Z?paln? teplota : 425?C
Teplota varu : 78?C
Samovzn?cen? : Produkt nen? samoz?paln?

Doporueen? oedin? :
Oedin? mrazuvzdornost
Neoedin? (1 : 0) do -80 ?C
1 : 1 s vodou do -35 ?C
1 : 2 s vodou do -21 ?C
1 : 3 s vodou do -10 ?C

Balen?:
plastov? lahev 1 L, kanystry 3, 5, 10, 20, 50, 200, 1000 L, volni

Skladov?n?:
v puvodn?ch obalech poi teploti + 5 ?C a? +25?C po dobu 24 mis?cu

Bezpeenost :
Bezpeenostn? ?daje, R a S vity jsou uvedeny v bezpeenostn?m listu a na obalu v?robku

Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016