deutch deutch

Lepidlo JUMBO FIX / MAMUT Glue - modifikovan? MS polymer

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 155 K bez DPH

Cena: 178 K s DPH /147 K bez DPH/

Barva:

Balen:kartu?e
Dostupn balen:290 ml
Zruka:12 ms.
Popis:MASTERsil? ? JUMBO FIX je jednoslo?kov? ekologick? lepidlo (modifikovan? MS polymer) bez silikonu, isokyan?tu, rozpou?tidel. V prubihu vytvrzov?n? (vzdu?nou vlhkost?) bez z?pachu, odol?v? UV z?oen?, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m, pl?sn?m, je poet?rateln? nejen po vytvrzen?, ale ji? v eerstv?m stavu (slueitelnost n?tiru s lepidlem doporueujeme odzkou?et). Lepidlo se vyznaeuje vynikaj?c? poe?teen? po?dr?nost? a v?razni sni?uje potoebu zaji?tin? a pomocn? fixace ? poedev??m u stropn?ch a vertik?ln?ch aplikac?. V?born? poilnavost k ?irok? ?k?le
materi?lu, doevo, om?tka,zdivo, plasty (doporueujeme odzkou?et), smalty, zrcadla, s?drokarton, polykarbon?ty obecni, PVC, sklo apod.. Nevhodn? pro lepen? teflonu, polyetylenu,
polypropylenu. MASTERsil? ? JUMBO FIX je d?ky unik?tn?m vlastnostem ureen pro lepen? i tmelen? jak v dom?cnostech tak i v prumyslu (stavebnictv?, v?roba vagonu, kontejneru, karos?ri?, lod?, elunu,
klimatizace, vzduchotechniky, zaskl?v?n? vozidel, pru?n? lepen? a sp?rov?n? ve stavebnictv?, lepen?
panelu, izolaen?ch a dekoraen?ch materi?lu, obkladu, lepen? zrcadel). Tmel m? vysokou odolnost
proti pl?sn?m a v?bornou adhezi k por?zn?m i nepor?zn?m podkladum bez pou?it? primeru, nevytv?o?
bublinky a je snadno zpracovateln?. Nezanech?v? skvrny na por?zn?ch materi?lech.

Technick informace

1. Charakteristika
MASTERsil? ? JUMBO FIX je jednoslo?kov? ekologick? lepidlo (modifikovan? MS polymer) bez silikonu, isokyan?tu, rozpou?tidel. V prubihu vytvrzov?n? (vzdu?nou vlhkost?) bez z?pachu, odol?v? UV z?oen?, rozpou?tidlum, zoedin?m chemik?li?m, pl?sn?m, je poet?rateln? nejen po vytvrzen?, ale ji? v eerstv?m stavu (slueitelnost n?tiru s lepidlem doporueujeme odzkou?et). Lepidlo se vyznaeuje vynikaj?c? poe?teen? po?dr?nost? a v?razni sni?uje potoebu zaji?tin? a pomocn? fixace ? poedev??m u stropn?ch a vertik?ln?ch aplikac?. V?born? poilnavost k ?irok? ?k?le
materi?lu, doevo, om?tka,zdivo,plasty (doporueujeme odzkou?et), smalty, zrcadla, s?drokarton, polykarbon?ty obecni, PVC, sklo apod.. Nevhodn? pro lepen? teflonu, polyetylenu,
polypropylenu.

2. Pou?it?
MASTERsil? ? JUMBO FIX je d?ky unik?tn?m vlastnostem ureen pro lepen? i tmelen? jak
v dom?cnostech tak i v prumyslu (stavebnictv?, v?roba vagonu, kontejneru, karos?ri?, lod?, elunu,
klimatizace, vzduchotechniky, zaskl?v?n? vozidel, pru?n? lepen? a sp?rov?n? ve stavebnictv?, lepen?
panelu, izolaen?ch a dekoraen?ch materi?lu, obkladu, lepen? zrcadel). Tmel m? vysokou odolnost
proti pl?sn?m a v?bornou adhezi k por?zn?m i nepor?zn?m podkladum bez pou?it? primeru, nevytv?o?
bublinky a je snadno zpracovateln?. Nezanech?v? skvrny na por?zn?ch materi?lech.
Aplikaen? postup
Podkladov? plochy mus? b?t such? a? m?rni vlhk?, odma?tin? a odpr??en?. Odo?znite ?pieku kartu?e nad z?vitem, na?roubujte aplikaen? ?pieku vytlaeovac? pistole nan??ejte lepidlo na jednu
z lepen?ch ploch, s lepen?m spojem mo?no manipulovat po dobu do 5 minut. Poebyteen?
eerstv? lepidlo odstran?te pomoc? bi?n?ch rozpou?tidel, zvulkanizovan? pomoc? MASTERsil? -
Odstraoovae silikonu a piny nebo mechanicky. U vit?iny lepen? nen? toeba fixace lepen?ho spoje, v po?padi extr?mn?ho zat??en? ( napo. pulcihla na stinu) stae? fixace v des?tk?ch minut dle teploty a vlhkosti okol?.

3. Technick? ?daje
Syst?m reakce vulkanizace vzdu?nou vlhkost?
Teplota zpracov?n? +5?C a? + 40?C
Teplotn? odolnost - 40?C a? +100?C, kr?tkodobi +160?C
Objemov? hmotnost 1,56 g/ml
Povrchov? ?kraloup 5 minut
Rychlost vysych?n? 2 ? 3 mm / 24 hodin
Pevnost v tahu 2,28 MPa
Ta?nost 300 %
Tvrdost 60 ShA
Line?rn? smr?tin? <1 %
Modul 1,40 N/mm2
Trval? deformace 25%

4. Barva b?l?

5. Balen? kartu?e 290 ml, v kartonu 25 ks

6. ?ivotnost a skladov?n? v origin?ln?ch obalech poi teploti +5?C a? +25?C po dobu 12 mis?cu.

7. Upozornin?
Poed pou?it?m se seznamte s informacemi na obalu v?robku nebo v bezpeenostn?m listu.
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016