deutch deutch
MASTERsil? / Speci?ln? tmely

Kamn?osk? tmel - na b?zi vodn?ho skla

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 84 K bez DPH

Cena: 97 K s DPH /80 K bez DPH/

Barva:

Balen:kartu?e
Dostupn balen:315 ml
Zruka:24 ms.
Popis:MASTERsil? - Kamn?osk? tmel je jednoslo?kov? tmel na b?zi vodn?ho skla doplnin?ho plnivy.
Vytvrzen? tmel odol?v? teplot?m do +1300?C.
MASTERsil? - Kamn?osk? tmel je speci?lni ureen pro tisn?c? a spojovac? pr?ce u pec?, krbu, ohni??, ro?tu, kouoovodu. Je vhodn? pro pr?ci s ?amotov?mi vyzd?vkami ? v?ude tam, kde lze vyu??t extr?mn? tepelnou odolnost. Nen? vhodn? pro dilatuj?c? spoje. Dokonale vytvrzen? tmel
dlouhodobi odol?v? kondenzaen?m v?parum. Tmel nen? paropropustn?.

Technick informace

1. Charakteristika

MASTERsil? - Kamn?osk? tmel je jednoslo?kov? tmel na b?zi vodn?ho skla doplnin?ho plnivy.
Vytvrzen? tmel odol?v? teplot?m do +1300?C.

2. Pou?it?

MASTERsil? - Kamn?osk? tmel je speci?lni ureen pro tisn?c? a spojovac? pr?ce u pec?, krbu, ohni??, ro?tu, kouoovodu. Je vhodn? pro pr?ci s ?amotov?mi vyzd?vkami ? v?ude tam, kde lze vyu??t extr?mn? tepelnou odolnost. Nen? vhodn? pro dilatuj?c? spoje. Dokonale vytvrzen? tmel
dlouhodobi odol?v? kondenzaen?m v?parum. Tmel nen? paropropustn?.
Aplikaen? postup
MASTERsil? - Kamn?osk? tmel je mo?no nan??et na vlhk? podklady ? ne v?ak do vody! V po?padi
vysoce such?ho podkladu doporueujeme zv??it adhezi takto: poipravit z?kladn? n?tir = trochu
tmelu z kartu?e naoedit vodou na hustou ka?i a tou nato?t podklad, ponechat zaschnout a pot?
nan?st tmel.

3. Technick? ?daje

4. Barva eern?
5. Balen? kartu?e 315 ml, karton 25 ks

6. ?ivotnost a skladov?n? v puvodn?ch obalech je doba 24 mis?cu poi teploti +5?C a? +25?C.

7. Upozornin?

Poed pou?it?m se seznamte s informacemi na obalu v?robku nebo v bezpeenostn?m listu.
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016