deutch deutch

?lehan? akryl?tov? tmel - napinin? jednoslo?kov? disperzn? tmel

?lehan? akryl?tov? tmelDostupnost: Skladem
Doporuen cena: 99 K bez DPH

Cena: 114 K s DPH /94 K bez DPH/

Barva:

Balen:kel?mek
Dostupn balen:500 ml
Zruka:18 ms.
Popis:Jednoslo?kov? disperzn? tmel vhodn? pro vyploov?n? prasklin v om?tk?ch, zdivu, panelech, s?drokartonu, doevu a v jin?ch por?zn?ch materi?lech. Tmel nesesych?, je poet?rateln? po 2 hodin?ch od nanesen?, neprask?, d? se brousit.

Technick informace

Charakteristika:
MASTERsil? ? ?lehan? akryl?tov? tmel je jednoslo?kov? na?lehan? disperzn? tmel, v prubihu vysych?n? bez z?pachu. Tmel vykazuje minim?ln? smr?tin?, v?borni poilne na por?zn? podklady, d? se poet?rat bi?n?mi n?tirov?mi hmotami.

Pou?it?:
MASTERsil? ? ?lehan? akryl?tov? tmel je ureen pro snadn? a rychl? vyploov?n? dutin, prasklin v om?tk?ch, zdivu, panelech, s?drokartonu, doevu a jin?ch por?zn?ch materi?lech. Tmel nan??ejte pomoc? nerezov? ?pachtle nebo plastov? stirky na podklad, kter? mus? b?t such?, odpr??en? a odma?tin?. Fin?ln? ?pravu proveite do 20 minut po nanesen? napo. mokr?m ?titcem. Po zaschnut? povrchov? vrstvy (cca 2 hodiny) je mo?no poet?rat.

Technick? ?daje:
Syst?m reakce vysych?n?
Teplota zpracov?n? +5?C a? +40?C
Teplotn? odolnost -20?C a? +80?C
Povrchov? ?kraloup 20 minut
Rychlost reakce cca 2 hodiny

Barva: b?l?

Balen?:
Kel?mek 500 ml, 1000 ml

Skladovatelnost:
V origin?ln?ch obalech poi +5?C a? +30?C po dobou 18 mis?cu

Bezpeenostn? opatoen?:
Skladujte mimo dosah dit?. Zabraote styku s poko?kou a oeima. Pou??vejte pouze v doboe vitran?ch prostor?ch.

Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016