deutch deutch
MASTERsil? / Lepidla

Polyuretanov? lepidlo D4 - tekut? polyuretan

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 168 K bez DPH

Cena: 193 K s DPH /160 K bez DPH/

Barva:

Balen:PVC l?hev s aplik?torem
Dostupn balen:0,5 kg
Zruka:12 ms.
Popis:MASTERsil? - Polyuretanov? lepidlo je jednoslo?kov? tekut? lepidlo bez rozpou?tidel, vytvrzuj?c? vzdu?nou vlhkost?, neobsahuje plniva. Lepen? spoj splouje normu ESN EN 204 D (vhodn? pro
st?l? zat??en? pod vodou), spoj m? vysokou pevnost, zv??enou odolnost proti teplot?m,
rozpou?tidlum. MASTERsil? - Polyuretanov? lepidlo D4 je ureeno pro lepen? doevin?ch (tak? exotick? doevo) prvku, lepen? konstruken?ch n?bytkov?ch doevin?ch d?lu, stavbu lod?, venkovn? stavebn?
konstrukce. Vhodn? pro lepen? stavebn?ch materi?lu ? s?drokarton, doevo, kovy, cihla, beton,
om?tka, izolaen? materi?ly, d?ha, plechy a jejich kombinace za podm?nky, ?e alespoo jedna strana lepen?ho spoje obsahuje bi?nou vlhkost. Pokud lepen? materi?ly neobsahuj? vlhkost, je nutn? ji dodat ml?en?m vodou na nanesen? lepidlo v mno?stv? do 80 g/m2. Vhodn? pro interi?r a exteri?r.

Technick informace

1. Charakteristika
MASTERsil? - Polyuretanov? lepidlo je jednoslo?kov? tekut? lepidlo bez rozpou?tidel, vytvrzuj?c? vzdu?nou vlhkost?, neobsahuje plniva. Lepen? spoj splouje normu ESN EN 204 D (vhodn? pro
st?l? zat??en? pod vodou), spoj m? vysokou pevnost, zv??enou odolnost proti teplot?m,
rozpou?tidlum.

2. Pou?it?
MASTERsil? - Polyuretanov? lepidlo D4 je ureeno pro lepen? doevin?ch (tak? exotick? doevo)
prvku, lepen? konstruken?ch n?bytkov?ch doevin?ch d?lu, stavbu lod?, venkovn? stavebn? konstrukce. Vhodn? pro lepen? stavebn?ch materi?lu ? s?drokarton, doevo, kovy, cihla, beton, om?tka, izolaen? materi?ly, d?ha, plechy a jejich kombinace za podm?nky, ?e alespoo jedna
strana lepen?ho spoje obsahuje bi?nou vlhkost. Pokud lepen? materi?ly neobsahuj? vlhkost, je
nutn? ji dodat ml?en?m vodou na nanesen? lepidlo v mno?stv? do 80 g/m2. Vhodn? pro interi?r a
exteri?r.
Aplikaen? postup
MASTERsil? - Polyuretanov? lepidlo nan???me na poipraven? podklad ? such?, opr??en?, pevn?,
odma?tin? ? jednostranni stirkou nebo ?titcem, v po?padi po?adavku na vyplnin? nerovn?ho
podkladu sav? podklad navlheete vodn? mlhou, lepidlo pot? m?rni napin?. Po nanesen? lepidla
ihned spojte lepen? plochy, se spojem mu?ete manipulovat 5-15 min. po spojen?. Poe?tek
vytvrzov?n? je po 30ti minut?ch, koneen? pevnost je po 24 hodin?ch. V po?padi lisov?n? je
lisovac? eas 120 minut.

3. Technick? ?daje
4. Barva ?lutohnid?

5. Balen? PVC l?hev s aplik?torem 0,5 kg
PVC l?hev s aplik?torem 1 kg

6. ?ivotnost a skladov?n? v origin?ln?ch obalech poi +5?C a? +30?C po dobu 12 mis?cu.

7. Upozornin?
Poed pou?it?m se seznamte s informacemi na obalu v?robku nebo v bezpeenostn?m listu.
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016