deutch deutch
MASTERsil? / Lepidla

Lepidlo na polystyren - disperze s plnidly

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 39 K bez DPH

Cena: 45 K s DPH /37 K bez DPH/

Barva:

Balen:kartu?e
Dostupn balen:315 ml
Zruka:24 ms.
Popis:MASTERsil? - Lepidlo na polystyren je jednoslo?kov? lepidlo na b?zi akryl?tov? disperze s plnivy. V prubihu vysych?n? bez z?pachu, vyznaeuje se rychlou prim?rn? (okam?itou) pevnost?.
Pou?iteln? v interi?ru. MASTERsil? - Lepidlo na polystyren je ureeno zejm?na k lepen? dekoraen?ch a kryc?ch prvku z polystyrenu, tak? lze pou??t poi lepen? doevin?ch oblo?en?, lepen? hobry apod.
Lepen? d?ly mus? b?t such?, odma?tin? a odpr??en?. Lepidlo naneste v bodech nebo prou?c?ch na jednu z lepen?ch ploch, pot? d?ly poitisknite k sobi. Ti??? d?ly s vniton?m napit?m fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzen? lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzen? lihem, po?padni mechanicky. K doc?len? maxim?lni pevn?ho spoje je vhodn? sav? strany napenetrovat v?robkem Po?sada do stavebn?ch smis

Technick informace

1. Charakteristika
MASTERsil? - Lepidlo na polystyren je jednoslo?kov? lepidlo na b?zi akryl?tov? disperze s plnivy. V prubihu vysych?n? bez z?pachu, vyznaeuje se rychlou prim?rn? (okam?itou) pevnost?.
Pou?iteln? v interi?ru.

2. Pou?it?
MASTERsil? - Lepidlo na polystyren je ureeno zejm?na k lepen? dekoraen?ch a kryc?ch prvku
z polystyrenu, tak? lze pou??t poi lepen? doevin?ch oblo?en?, lepen? hobry apod.
Aplikaen? postup
Lepen? d?ly mus? b?t such?, odma?tin? a odpr??en?. Lepidlo naneste v bodech nebo prou?c?ch na jednu z lepen?ch ploch, pot? d?ly poitisknite k sobi. Ti??? d?ly s vniton?m napit?m fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzen? lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzen? lihem, po?padni mechanicky. K doc?len? maxim?lni pevn?ho spoje je vhodn? sav? strany napenetrovat v?robkem Po?sada do stavebn?ch smis?.

3. Technick? ?daje

4. Barva b?l?
5. Balen? kbel?k 1,5 kg, 3 kg, 5 kg, kartu?e 315 ml

6. ?ivotnost a skladov?n? v origin?ln?ch obalech poi teploti +5?C a? +30?C po dobu 24 mis?cu.

7. Upozornin?
Poed pou?it?m se seznamte s informacemi na obalu v?robku nebo v bezpeenostn?m listu.
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016