deutch deutch
MASTERsil® / Lepidla

Lepidlo na dřevo D3 - PVAc disperze

Dostupnost: Skladem
Doporučená cena: 90 Kč bez DPH

Cena: 103 Kč s DPH /86 Kč bez DPH/

Barva:

Balení:PVC láhev s aplikátorem
Dostupná balení:0,5 kg
Záruka:24 měs.
Popis:MASTERsil® - Lepidlo na dřevo D3 je jednosložkové lepidlo, vyrobené na základě speciální polyvinylacetátové disperze a přísad, které mu dodávají mimořádné lepicí vlastnosti. Spoj slepený tímto lepidlem vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 204-D3. Lepidlo je vhodné k výrobě lepených předmětů, používaných v prostorách s vysokou relativní vlhkostí vzduchu a lepených předmětů, často vystavených působení kondenzátů nebo krátkodobým vylitím vody. MASTERsil® - Lepidlo na dřevo D3 je určeno pro lepené spoje, u kterých se očekává odolnost proti vlhkému ovzduší: dveře, okna, nábytek pro vlhké prostory, kuchyňské pracovní plochy, k podkládání parketového laminátu (pero-drážka), plovoucích podlah apod. Spoj se vyznačuje vysokou pevností, krátkou dobou stlačení, zvýšenou odolností proti teplotě nebo organickým rozpouštědlům.

Technické informace

popis
1. Charakteristika
MASTERsil® - Lepidlo na dřevo D3 je jednosložkové lepidlo, vyrobené na základě speciální
polyvinylacetátové disperze a přísad, které mu dodávají mimořádné lepicí vlastnosti. Spoj
slepený tímto lepidlem vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 204-D3. Lepidlo je vhodné k výrobě
lepených předmětů, používaných v prostorách s vysokou relativní vlhkostí vzduchu a lepených
předmětů, často vystavených působení kondenzátů nebo krátkodobým vylitím vody.

2. Použití
MASTERsil® - Lepidlo na dřevo D3 je určeno pro lepené spoje, u kterých se očekává odolnost
proti vlhkému ovzduší: dveře, okna, nábytek pro vlhké prostory, kuchyňské pracovní plochy,
k podkládání parketového laminátu (pero-drážka), plovoucích podlah apod. Spoj se vyznačuje vysokou pevností, krátkou dobou stlačení, zvýšenou odolností proti teplotě nebo organickým rozpouštědlům.
Vhodné způsoby lepení:
- lepení na neohřívaných, ohřívaných a vysokofrekvenčních lisech
- lepení po šířce a tloušťce všech druhů dřeva
- montážnímu lepení např. plovoucích podlah
- povrchovému lepení (dýhy, laminátů)
Aplikační postup
Po delší době skladování doporučujeme lepidlo před použitím promíchat. Lepené povrchy musí být dobře připraveny – rovné, hladké, suché, zbavené prachu, mastnot nebo ostatních nečistot. Lepidlo nanášíme ručně nebo strojně, obvyklými nanášecími přístroji a aplikátory (štětec, plastový hřeben, plastové nádobí s nástavcem, nanášecí válečky, válečkové stroje, trysky, aplikátory…). Nános má být jednostranný, nanesen v tenké vrstvě, stejnoměrný po celém povrchu. U čepových konstrukcí a spojů, kde se požaduje vysoká pevnost spojů, doporučujeme
oboustranný nános lepidla. Nejvhodnější pracovní podmínky
- teplota lepidla, lepených předmětů a prostoru 18 - 20°C
- relativní vlhkost vzduchu 60 – 70%
- vlhkost dřeva 8 – 12%
- množství naneseného lepidla 120 – 180 g/m2 při šířkovém a montážním lepení¨
100 – 150 g/m2 při dýhování
- tlak při stlačení u spojů a povrchového lepení laminátu min. 0,5 N/mm2
Při dýhování min. 0,2 N/mm2
Doba stlačení závisí na teplotě prostoru, lepidlo a lepených předmět, vlhkosti a druhu dřeva, tlaku při stlačení a množství naneseného lepidla. Při respektování uvedených nejvhodnějších pracovních podmínek se doporučuje níže uvedené doba stlačení minimálně:
šířková lepení (měkké/tvrdé dřevo) při 20°C 15 – 30 min.
při 50°C 3 – 5 min.
dýhování (tloušťka 0,6 – 0,8 mm) při 20°C 10 – 15 min.
při 50°C 6 – 8 min.
při 70°C 4 – 6 min.
povrchové lepení (laminát) při 20°C 15 – 20 min.
při 50°C 6 – 8 min.
při 70°C 4 – 6 min.
Při lepení dřeva s vyšší obsahem vlhkosti, u většího množství naneseného lepidla nebo při nižších teplotách lepení než jsou doporučené je potřeba dobu stlačení patřičně prodloužit. Prodloužení doby stlačení doporučujeme také u velmi zatížených spojů. Lepení při teplotách nižších než při +15°C se nedoporučuje. Lepené předměty můžeme opracovávat po 12-ti hodinách,
spotřebujte do data na obalu.

Čištění:
Stroje a nářadí opláchneme teplou vodou dříve než lepidlo zaschne.

3. Technické údaje
Chemický základ vodní disperze polyvinylacetátového polymeru
Rychlost vázání vysoká, rychlé lepidlo
Viskozita při 20°C 8.000 – 18.000 MPas (Blockfield RVT, vřeteno 6,50 otáč./min.)
Sušina (ISO 1625) cca 50%
pH (ISO 1148) cca 3,0
Křídový bod cca 4°C
Otevřená doba cca 2 min. při nánosu lepidla 100 g/m2
cca 7 min.při nánosu lepidla 200 g/m2
při 20°C 65 % relativní vlhkosti vzduchu, na bukovém dřevě s 10% vlhkostí

4. Barva bílá, suchý film je průhledný
5. Balení plastové nádobky s aplikátorem 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg
Plastové nádoby 5 kg, 10 kg, 30 kg se spodní výpustí

6. Životnost a skladování v originálních obalech při teplotě +5°C až +25°C po dobu 12 měsíců.

7. Upozornění
Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.
Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití
dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno
s naším technickým oddělením. Každý uživatel je povinnen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.

Zpět

Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016