deutch deutch
MASTERsil? / Lepidla

Lepidlo na obklady - tripolymer

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 82 K bez DPH

Cena: 94 K s DPH /78 K bez DPH/

Barva:

Balen:kartu?e
Dostupn balen:315 ml
Zruka:24 ms.
Popis:MASTERsil? - Lepidlo na obklady e jednoslo?kov? lepidlo na b?zi tripolymeru. V prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu, vyznaeuje se rychlou prim?rn? (okam?itou) pevnost?. MASTERsil? - Lepidlo na obklady je ureeno k lepen? zejm?na por?zn?ch materi?lu ? klasick?ch obkladu a dla?eb, doevin?ch oblo?en?, vhodn? pro lepen? polystyrenu, doevoto?sky, lamino oblo?en?, lepen? hobry ? v?dy pokud je minim?lni jedna strana sav

Technick informace

1. Charakteristika
MASTERsil? - Lepidlo na obklady e jednoslo?kov? lepidlo na b?zi tripolymeru. V prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu, vyznaeuje se rychlou prim?rn? (okam?itou) pevnost?.

2. Pou?it?
MASTERsil? - Lepidlo na obklady je ureeno k lepen? zejm?na por?zn?ch materi?lu ? klasick?ch
obkladu a dla?eb, doevin?ch oblo?en?, vhodn? pro lepen? polystyrenu, doevoto?sky, lamino
oblo?en?, lepen? hobry ? v?dy pokud je minim?lni jedna strana sav?.
Aplikaen? postup
Lepen? d?ly mus? b?t such?, odma?tin? a odpr??en?. Lepidlo naneste v bodech nebo prou?c?ch na jednu z lepen?ch ploch, pot? d?ly poitisknite k sobi. Ti??? d?ly s vniton?m napit?m fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzen? lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzen? lihem, po?padni mechanicky. Pokud chceme doc?lit maxim?lni pevn?ho spoje, mu?eme sav? strany
napenetrovat n?tirem vytvooen?m z MASTERsil? - Lepidlo na obklady a vody v pomiru 2:1.

3. Technick? ?daje
4. Barva b??ov?
5. Balen? kartu?e 315 ml, karton 25 ks
kbel?k 1,5 kg, 3 kg, 5 kg, a vit?? na objedn?vku

6. ?ivotnost a skladov?n? v origin?ln?ch obalech poi teploti +5?C a? +35?C po dobu 24 mis?cu.

7. Upozornin?
Poed pou?it?m se seznamte s informacemi na obalu v?robku nebo v bezpeenostn?m listu.
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016