deutch deutch
MASTERsil? / Lepidla

Rychl? mont??n? lepidlo - neopr?nov

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 90 K bez DPH

Cena: 103 K s DPH /86 K bez DPH/

Barva:

Balen:kartu?e
Dostupn balen:315 ml
Zruka:12 ms.
Popis:MASTERsil? - Rychl? mont??n? lepidlo je jednoslo?kov? lepidlo na rozpou?tidlov? b?zi ureen? pro rychl? kontaktn? lepen? i pro e?steen? pru?n? lepen?. Je vhodn? pro sav? a nesav? podklady
s v?jimkou polystyrenu. MASTERsil? - Rychl? mont??n? lepidlo je ureeno k rychl?mu lepen? s?drokartonov?ch desek, doevin?ch prahu, podla?n?ch li?t, oblo?en? apod. Poi mnoha aplikac?ch nahrazuje hoeb?ky a vruty. Je mo?n? jej pou??t i pro lepen? keramick?ch obkladu, kovu a plastu.

Technick informace

popis
1. Charakteristika
MASTERsil? - Rychl? mont??n? lepidlo je jednoslo?kov? lepidlo na rozpou?tidlov? b?zi ureen? pro rychl? kontaktn? lepen? i pro e?steen? pru?n? lepen?. Je vhodn? pro sav? a nesav? podklady
s v?jimkou polystyrenu.

2. Pou?it?
MASTERsil? - Rychl? mont??n? lepidlo je ureeno k rychl?mu lepen? s?drokartonov?ch desek, doevin?ch prahu, podla?n?ch li?t, oblo?en? apod. Poi mnoha aplikac?ch nahrazuje hoeb?ky a vruty. Je mo?n? jej pou??t i pro lepen? keramick?ch obkladu, kovu a plastu.
Aplikaen? postup
Podklad oeistite od hrub?ch neeistot, prachu a mastnoty. MASTERsil? - Rychl? mont??n? lepidlo
nan??ejte pomoc? ruen? pistole v housenk?ch tam, kde je materi?l rovn?, nebo v kapk?ch tam, kde materi?l m? nepravideln? povrch. Housenky je nutno nan??et v pravideln?ch intervalech a uhlazovat pomoc? stirky tak, aby se udr?ovala hloubka materi?lu 2-3 mm. V po?padi kontaktn?ho lepen? je nutno materi?ly k sobi pevni poitisknout a pot? oddilit, aby se zajistil poenos materi?lu na podklad. Pokud poenos materi?lu nebude dokonal?, je nutno nan?st na potoebn? m?sta dal?? lepidlo a poitisknut? zopakovat. Po 5ti minut?ch je nutno materi?ly opit pevni poitlaeit. Dokud nedojde k ?pln?mu vytvrzen? lepidla, sestavu je nutno poechodni mechanicky zpevnit.

3. Technick? ?daje
4. Barva b??ov?
5. Balen? kartu?e 315 ml, karton 25 ks
6. ?ivotnost a skladov?n? v origin?ln?ch obalech poi +5?C a? +30?C po dobu 12 mis?cu.

7. Upozornin?
Poed pou?it?m se seznamte s informacemi na obalu v?robku nebo v bezpeenostn?m listu.
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016