deutch deutch
MASTERsil? / Lepidla

Univerz?ln? mont??n? lepidlo - akryl?tov

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 55 K bez DPH

Cena: 63 K s DPH /52 K bez DPH/

Barva:

Balen:kartu?e
Dostupn balen:315 ml
Zruka:24 ms.
Popis:MASTERsil? - Univerz?ln? mont??n? lepidlo je jednoslo?kov? lepidlo na b?zi akryl?tov? disperze.
V prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu, vyznaeuje se vysokou koneenou pevnost?. Odol?v? UV z?oen?, je poet?rateln?. MASTERsil? - Univerz?ln? mont??n? lepidlo je ureeno pro mont??n? lepen? soklov?ch podla?n?ch li?t a U-PVC, dekorativn?ch a izolaen?ch ploch?ch materi?lu, desek a lemovek z pinov?ho polystyrenu a tvrd? PU piny, ostin? doevin?ch oken a dveo? a obkl?dac?ch panelu ze doeva, doevoto?sky, OSB, MDF, s?drokartonu, U-PVC, resopalu, korku apod. Nevhodn? pro lepen?
polypropylenu, polyethylenu, akrylov?ho skla.

Technick informace

popis
1. Charakteristika
MASTERsil? - Univerz?ln? mont??n? lepidlo je jednoslo?kov? lepidlo na b?zi akryl?tov? disperze.
V prubihu vytvrzov?n? bez z?pachu, vyznaeuje se vysokou koneenou pevnost?. Odol?v? UV z?oen?, je poet?rateln?.

2. Pou?it?
MASTERsil? - Univerz?ln? mont??n? lepidlo je ureeno pro mont??n? lepen? soklov?ch podla?n?ch li?t a U-PVC, dekorativn?ch a izolaen?ch ploch?ch materi?lu, desek a lemovek z pinov?ho polystyrenu a tvrd? PU piny, ostin? doevin?ch oken a dveo? a obkl?dac?ch panelu ze doeva, doevoto?sky, OSB, MDF, s?drokartonu, U-PVC, resopalu, korku apod. Nevhodn? pro lepen? polypropylenu, polyethylenu, akrylov?ho skla.
Aplikaen? postup
Lepen? d?ly mus? b?t such?, odma?tin? a odpr??en?. Lepidlo naneste v bodech nebo prou?c?ch na jednu z lepen?ch ploch, pot? d?ly poitisknite k sobi. Ti??? d?ly a d?ly s vniton?m napit?m fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzen? lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzen? lihem, po?padni mechanicky.

3. Technick? ?daje
4. Barva b?l?
5. Balen? kartu?e 315 ml, karton 25 ks

6. ?ivotnost a skladov?n? V origin?ln?ch obalech poi +5?C a? +30?C po dobu 24 mis?cu.

7. Upozornin?
Poed pou?it?m se seznamte s informacemi na obalu v?robku nebo v bezpeenostn?m listu.
Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016