deutch deutch
MASTERsil® / Nátěry, přísady

Vodotěsný nátěr - stěrka - suchá směs

Dostupnost: Skladem
Doporučená cena: 698 Kč bez DPH

Cena: 802 Kč s DPH /663 Kč bez DPH/

Barva:

Balení:kbelík
Dostupná balení:5 kg
Záruka:24 měs.
Popis:Modifikovaná směs cementu, písků a dalších plniv, která po smísení s vodou vytváří hydroizolační efekt na bázi krystalizace. Má dvojí působení - prioniká do otevřených pórů (kapilární) a tvoří na povrchu vodotěsnou vrstvu (bariérové). Pro utěsnění mikro trhlin zdiva a betonu. Odolává tlakové vodě !

Technické informace

Charakteristika :
MASTERsil - Vodotěsný nátěr – stěrka je modifikovaná suchá směs, která vytváří hydroizolační efekt na bázi krystalizace. Má dvojí působení – jednak kapilární ( proniká hluboko do struktury) a bariérové ( tvoří na povrchu vodotěsnou vrstvu).

Použití :
Po smíchání s vodou zvyšuje nepropustnost betonů a malt proti vodě, kyselinám, ropným produktům, zabraňuje korozi betonu. Je určen zejména pro vodohospodářské stavby, rekonstrukce čističek odpadních vod, oprava záchytných jímek pro agresívní kapaliny s různým stupněm pH, ošetření betonových ploch u čerpacích stanic, myček, autoparky, šachty, bazény atd., všude tam, kde je potřebná dlouhodobá životnost betonových konstrukcí bez nutnosti periodických oprav.

Aplikace :
Dokonale očištěný podklad zvlhčíme vodou do úplného nasycení, poté nanášíme základní nátěr v poměru 1:1 s vodou pomocí štetce nebo kartáče tak, aby se směs dostala do otevřených pórů. Poté (do 3 – 5 minut ) se nanáší první vrstva hlavního nátěru v poměru 4:1 s vodou pomocí štětce nebo stěrky v jednom směru, po 5 – 6 hodinách se nanáší druhá vrstva hlavního nátěru a kolmo na směr nanášení první vrstvy hlavního nátěr. Přesný technologický postup je obsažen v příbalovém letáku v každém balení.

Technické údaje :
Vzhled prášková hmota
Systém reakce vysychání
Barva šedá
Objemová hmotnost suché směsi 1.400 kg/m3
Mokré směsi 2.300 kg/m3
Pevnost v tlaku min. 35 Mpa
Pevnost v tahu min. 4,0 Mpa
Přídržnost k podkladu min. 1,20 Mpa
Mrazuvzdornost (50 cyklů) min. 0,80
Vodotěsnost min. 0,80 Mpa
Odolnost vůči vlhkosti žádný vliv
UV záření žádný vliv
Oxidace žádný vliv
Počátek tuhnutí min. 2 hodiny
Konec tuhnutí max. 5 hodin
Dokonalá krystalizace 21 dnů
Aplikační teplota +5°C až +40°C
Teplotní odolnost -40°C až +150°C


Balení :
kbelík 5 kg

Skladování:
v originálních obalech při teplotě +5°C až +30°C po dobu 24 měsíců

Bezpečnostní opatření :
I - dráždivý
R36/37/38 Dráždí oči,dýchací orgány a kůži
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
S2 Uchovejte mimo dosah dětí
S22 Nevdechujte prach
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít


Zpět

Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016