deutch deutch
MASTERsil® / Silikonové kaučuky

Silikonový kaučuk "83" - dvousložkový silikonový kaučuk

Dostupnost: Skladem
Doporučená cena: 1 261 Kč bez DPH

Cena: 1 450 Kč s DPH /1 198 Kč bez DPH/

Barva:

Balení:kbelík
Dostupná balení:1 kg
Záruka:12 měs.
Popis:Tekutý dvousložkový kaučuk, přidáním katalyzátoru tuhnoucí do silikonové pryže. Je určen zejména pro výrobu pružných forem pro extrémně náročné odlitky. Také jej lze použít jako rozebíratelné těsnění nebo pružné zalití dutin a prostorů. Je extrémně odolný proti roztržení. Má dlouhou dobu zpracování.

Technické informace

Charakteristika :
MASTERsil® – Silikonový kaučuk („ 22, 33, 83“) jsou dvousložkové kaučuky kondenzačního typu. Po vmíchání druhé složky – Katalyzátoru – dochází k vulkanizaci v celé hmotě a tvoří se silikonová pryž.

Použití :
MASTERsil® – Silikonové kaučuky jsou určeny převážně pro výrobu pružných silikonových forem, dále potom k zalévání v elektroprůmyslu, k výrobě těsnění na míru, v defektoskopii.

Vlastnosti :
- vysoce pružné a tvarově stálé formy s minimálním smrštěním
- jednoduché zpracování
- mimořádná kopírovací schopnost
- snadná snímatelnost formy z modelu či odlitku aniž dojde k jejich narušení
- forma snese mnohonásobné použití, dle členitosti odlitku
- možno odlévat : sádra, vosk, cementová a pískovcová směs, keramická hlína, licí polymery, polyester, epoxid, polyuretan, nízkotající kovy
- silikonový vulkanizát má výborné elektroizolační vlastnosti
- množstvím Katalyzátoru lze ovlivnit rychlost vulkanizace a výsledné parametry formy

Příprava kaučukové směsi :
potřebné množství zhomogenizovaného kaučuku odvážíme nebo odlijeme do plastové nádoby, přidáme potřebné množství Katalyzátoru (viz tabulka) a řádně pomalým pohybem promícháme. I při pomalém vmíchávání nezabráníme vzniku vzduchových bublinek ve směsi, které u tekutějších Kaučuků samovolně odejdou. U typů s omezenou tekutostí můžeme použít evakuátor (pokud to rozměry formy umožňují). V případech kde nelze použít, nanášíme kaučuk postupně v minimálních vrstvách.

Odlití formy :
do připraveného boxu či nádoby umístíme model, který musí být dokonale očištěn od mechanických a chemických nečistot, v případě silně porézních povrchů doporučujeme lakový nátěr, model může být natřen separačním přípravkem MASTERsil® Separátor. Na takto připravený model lijeme slabým proudem nebo nanášíme štětcem kaučuk. Jednotlivé vrstvy můžeme zpevňovat vkládáním např. obvazového materiálu, pytlovinou, silonovým pletivem.

Temperování forem :
při odlévání materiálů s bodem tání okolo 300°C je vhodné formu před prvním odlitkem tepelně temperovat = zahřívat např. v laboratorní sušárně postupným zvyšování teploty na 150°C a poté po dobu 30 minut.

Lepení prasklé formy :
prasklou nebo roztrženou formu lze spojit s vědomím, že každé narušení celistvosti formy je závadou. Ke slepení zvulkanizovaného silikonového kaučuku použijte MASTERsil® Akvarijní silikonové lepidlo – acetátový silikonový tmel.

Parametry silikonových kaučuků :

Typ Hustota Tvrdost Tažnost Smrštění Pevnost v tahu Odolnost Zpra- Barva Katalyzátor Množství Tep.odolnost
cová
g/ml ShA % % MPa trh kN/m ní min typ % °C

Sil.kaučuk
22 1,20 60 80 0,6 2,00 <5 5-60 okr 22 2-5% -50°až+180°C

Sil.kaučuk
33 1,20 13 360 0,25 2,10 <7 90-120modrá 33 5% -50°až+180°C


Sil.kaučuk slon.
83 1,15 13 600 0,25 3,50 22 90-120 kost 83 5% -50°až+180°C
Úprava doby zpracovatelnosti v závislosti na množství Katalyzátoru (orientačně)
Silikonový kaučuk 22 2% Katalyzátor 22 = zpracovatelnost 40 – 60 minut
3% = 30 – 50 minut
4% = 15 – 30 minut
5% = 5 – 15 minut

Ředění kaučuků :
dle potřeby se kaučuky před smísením s katalyzátorem dají ředit, jako nejvhodnější ředidlo se osvědčil silikonový olej s viskozitou 350-500 mPas. Při ředění se sníží výsledná tvrdost a pevnost kaučukové formy.

Probarvování kaučukové směsi :
je možné organickými pigmenty v případě, že forma nebude tepelně namáhána, jestliže ano, je nutné použít anorganická. Pigmenty se přidávají v množství 0,5-5% hmotnosti kaučukové směsi.

Balení : 1kg, 5 kg, 10 kg, na přání jiné

Bezpečnostní opatření :
Katalyzátory jsou nebezpečné chemické přípravky.
Kaučuky jsou zdravotně nezávadné, stejně jako výsledný vulkanizát.

ATEST :
MASTERsil® Silikonový kaučuk 83 - atest na styk s potravinami a pokrmy.

Zpět

Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016