deutch deutch
MASTERsil® / Silikonové kaučuky

Silikonový kaučuk "22" - dvousložkový silikonový kaučuk

Dostupnost: Skladem
Doporučená cena: 380 Kč bez DPH

Cena: 437 Kč s DPH /361 Kč bez DPH/

Barva:

Balení:kbelík
Dostupná balení:1 kg
Záruka:12 měs.
Popis:Tekutý dvousložkový silikonový kaučuk, přidáním katalyzátoru tuhnoucí do silikonové pryže. Je určen zejména pro výrobu pružných forem pro jednodušší odlitky - např. svíčky a sádrové odlitky. Také jej lze použít jako rozebíratelné těsnění nebo pružné vyplnění prostorů a dutin.

Technické informace

Charakteristika :
MASTERsil® – Silikonový kaučuk („ 22, 33, 83“) jsou dvousložkové kaučuky kondenzačního typu. Po vmíchání druhé složky – Katalyzátoru – dochází k vulkanizaci v celé hmotě a tvoří se silikonová pryž.

Použití :
MASTERsil® – Silikonové kaučuky jsou určeny převážně pro výrobu pružných silikonových forem, dále potom k zalévání v elektroprůmyslu, k výrobě těsnění na míru, v defektoskopii.

Vlastnosti :
- vysoce pružné a tvarově stálé formy s minimálním smrštěním
- jednoduché zpracování
- mimořádná kopírovací schopnost
- snadná snímatelnost formy z modelu či odlitku aniž dojde k jejich narušení
- forma snese mnohonásobné použití, dle členitosti odlitku
- možno odlévat : sádra, vosk, cementová a pískovcová směs, keramická hlína, licí polymery, polyester, epoxid, polyuretan, nízkotající kovy
- silikonový vulkanizát má výborné elektroizolační vlastnosti
- množstvím Katalyzátoru lze ovlivnit rychlost vulkanizace a výsledné parametry formy

Příprava kaučukové směsi :
potřebné množství zhomogenizovaného kaučuku odvážíme nebo odlijeme do plastové nádoby, přidáme potřebné množství Katalyzátoru (viz tabulka) a řádně pomalým pohybem promícháme. I při pomalém vmíchávání nezabráníme vzniku vzduchových bublinek ve směsi, které u tekutějších Kaučuků samovolně odejdou. U typů s omezenou tekutostí můžeme použít evakuátor (pokud to rozměry formy umožňují). V případech kde nelze použít, nanášíme kaučuk postupně v minimálních vrstvách.

Odlití formy :
do připraveného boxu či nádoby umístíme model, který musí být dokonale očištěn od mechanických a chemických nečistot, v případě silně porézních povrchů doporučujeme lakový nátěr, model může být natřen separačním přípravkem MASTERsil® Separátor. Na takto připravený model lijeme slabým proudem nebo nanášíme štětcem kaučuk. Jednotlivé vrstvy můžeme zpevňovat vkládáním např. obvazového materiálu, pytlovinou, silonovým pletivem.

Temperování forem :
při odlévání materiálů s bodem tání okolo 300°C je vhodné formu před prvním odlitkem tepelně temperovat = zahřívat např. v laboratorní sušárně postupným zvyšování teploty na 150°C a poté po dobu 30 minut.

Lepení prasklé formy :
prasklou nebo roztrženou formu lze spojit s vědomím, že každé narušení celistvosti formy je závadou. Ke slepení zvulkanizovaného silikonového kaučuku použijte MASTERsil® Akvarijní silikonové lepidlo – acetátový silikonový tmel.

Parametry silikonových kaučuků :

Typ Hustota Tvrdost Tažnost Smrštění Pevnost v tahu Odolnost Zpra- Barva Katalyzátor Množství Tep.odolnost
cová
g/ml ShA % % MPa trh kN/m ní min typ % °C

Sil.kaučuk
22 1,20 60 80 0,6 2,00 <5 5-60 okr 22 2-5% -50°až+180°C

Sil.kaučuk
33 1,20 13 360 0,25 2,10 <7 90-120modrá 33 5% -50°až+180°C


Sil.kaučuk slon.
83 1,15 13 600 0,25 3,50 22 90-120 kost 83 5% -50°až+180°C
Úprava doby zpracovatelnosti v závislosti na množství Katalyzátoru (orientačně)
Silikonový kaučuk 22 2% Katalyzátor 22 = zpracovatelnost 40 – 60 minut
3% = 30 – 50 minut
4% = 15 – 30 minut
5% = 5 – 15 minut

Ředění kaučuků :
dle potřeby se kaučuky před smísením s katalyzátorem dají ředit, jako nejvhodnější ředidlo se osvědčil silikonový olej s viskozitou 350-500 mPas. Při ředění se sníží výsledná tvrdost a pevnost kaučukové formy.

Probarvování kaučukové směsi :
je možné organickými pigmenty v případě, že forma nebude tepelně namáhána, jestliže ano, je nutné použít anorganická. Pigmenty se přidávají v množství 0,5-5% hmotnosti kaučukové směsi.

Balení : 1kg, 5 kg, 10 kg, na přání jiné

Bezpečnostní opatření :
Katalyzátory jsou nebezpečné chemické přípravky.
Kaučuky jsou zdravotně nezávadné, stejně jako výsledný vulkanizát.

ATEST :
MASTERsil® Silikonový kaučuk 83 - atest na styk s potravinami a pokrmy.

Zpět

Novinky

NOVÝ WEB 2016
Vážení zákazníci, v nejbližší době se setkáte s novou vizualizací webových stránek internetového obchodu STACHEMUS.cz. Samozřejmostí bude doplnění a úprava jednotlivých produktů.
Více
1.1.2016