deutch deutch
MASTERsil? / Polyuretanov? piny

Odstraoovae silikonu a piny - eist?c? po?pravek

Dostupnost: Skladem
Doporuen cena: 110 K bez DPH

Cena: 126 K s DPH /105 K bez DPH/

Barva:

Balen:tlakov? d?za / SPRAY
Dostupn balen:200 ml
Zruka:24 ms.
Popis:Rozpou?tidlov? po?pravek k dukladn?mu naru?en? a snadnij??mu odstranin? eerstv?ho nebo zvulkanizovan?ho silikonu. Je mo?no jej pou??t i k odstranin? ztvrdl? polyuretanov? piny.
Rozpou?tidlov? po?pravek k dukladn?mu naru?en? a snadnij??mu odstranin? eerstv?ho nebo zvulkanizovan?ho silikonu. Je mo?no jej pou??t i k odstranin? ztvrdl? polyuretanov? piny.

Technick informace

popis
MASTERsil? ? Odstraoovae silikonu a piny je jednoslo?kov? rozpou?tidlov? po?pravek. V prubihu vysych?n? vytv?o? typickou rozpou?tidlovou vuni.

aplikace
Po mechanick?m odstranin? zbytku tmelu nebo piny Odstraoovae o?dni protoepejte a ze vzd?lenosti 20 ? 30 cm od ei?tin?ho podkladu nasto?kejte rovnomirnou vrstvu Odstraoovaee. Nechte pusobit 15 minut a pot? mechanicky odstraote naru?enou vrstvu tmelu nebo piny. V po?padi potoeby cel? postup zopakujte. Jako fin?ln? ei?tin? pou?ijte eistou vodu a hadr.

technick? charakteristika
Syst?m reakce: smis rozpou?tidel
Mirn? hmotnost: 0,80 g/ml
Doba zpracov?n?: 15 minut
Teplota zpracov?n?: - 20?C a? +80?C
Teplotn? odolnost: - 40?C a? +80?C

stabilita, skladov?n?
V origin?ln?ch obalech poi +5?C a? +30?C po dobu 24 mis?cu.

pou?it?
MASTERsil? ? Odstraoovae silikonu a piny je ureen pro snadnij?? odstranin? eerstv?ho nebo zvulkanizovan?ho silikonu nebo vytvrzen? polyuretanov? piny. Pro obsah rozpou?tidel odzkou?ejte slueitelnost po?pravku s ei?tin?m podkladem.

bezpeenost
Uchov?vejte mimo dosah dit?.
Dr??d? oei a ku?i.

Zpt

Novinky

NOV? WEB 2016
V??en? z?kazn?ci, v nejbli??? dobi se setk?te s novou vizualizac? webov?ch str?nek internetov?ho obchodu STACHEMUS.cz. Samozoejmost? bude doplnin? a ?prava jednotliv?ch produktu.federal
Více
1.1.2016